Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

- Xsmn.me đã chuyển sang: xsmn247.me

Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Bắc gần đây, chọn số ngày thống kê

Kết quả thống kê đầu đuôi lô tô Miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

ĐầuNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
31/03/2023
2
1
3
1
7
2
3
0
6
2
30/03/2023
1
5
4
4
4
0
1
3
3
2
29/03/2023
1
6
0
3
2
2
5
3
2
3
28/03/2023
3
1
4
4
2
1
3
2
3
4
27/03/2023
4
3
0
7
1
3
0
2
5
2
26/03/2023
2
3
2
2
2
1
8
4
2
1
25/03/2023
0
4
1
1
2
4
2
6
2
5
24/03/2023
5
0
0
1
6
7
1
2
3
2
23/03/2023
2
1
1
2
2
3
4
4
3
5
22/03/2023
1
3
4
1
4
4
5
2
0
3
Tổng 21
27
19
26
32
27
32
28
29
29

Thống kê đầu lô tô XSMB 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 21 lần về
 • Đầu 1: 27 lần về
 • Đầu 2: 19 lần về
 • Đầu 3: 26 lần về
 • Đầu 4: 32 lần về
 • Đầu 5: 27 lần về
 • Đầu 6: 32 lần về
 • Đầu 7: 28 lần về
 • Đầu 8: 29 lần về
 • Đầu 9: 29 lần về

Kết quả thống kê đuôi lô tô Miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

ĐầuĐuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
31/03/2023
0
4
4
3
1
2
2
5
5
1
30/03/2023
3
1
3
3
4
4
3
2
1
3
29/03/2023
3
4
1
4
2
2
6
2
2
1
28/03/2023
2
4
6
1
3
0
2
3
4
2
27/03/2023
4
2
2
2
2
4
3
2
4
2
26/03/2023
5
1
3
5
3
2
3
1
2
2
25/03/2023
3
0
2
3
6
2
1
2
4
4
24/03/2023
1
2
4
1
4
4
5
1
0
5
23/03/2023
3
3
1
1
7
1
4
3
3
1
22/03/2023
2
0
2
2
5
0
4
5
2
5
Tổng 26
21
28
25
37
21
33
26
27
26

Thống kê đuôi (đít) lô tô XSMB 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 26 lần về
 • Đầu 1: 21 lần về
 • Đầu 2: 28 lần về
 • Đầu 3: 25 lần về
 • Đầu 4: 37 lần về
 • Đầu 5: 21 lần về
 • Đầu 6: 33 lần về
 • Đầu 7: 26 lần về
 • Đầu 8: 27 lần về
 • Đầu 9: 26 lần về