TK KQXSMB theo tổng - Thống kê GĐB xổ số miền Bắc theo tổng chẵn lẻ

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo tổng chẵn lẻ

Dữ liệu được xem trong khoảng 100 ngày gần đây nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc từ 13-04-2024 tới 22-07-2024

Đầu Đuôi Loto Tổng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
13/04
90649
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
14/04
71396
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
15/04
99369
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
16/04
96850
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
17/04
90289
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
18/04
62904
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
19/04
26592
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
20/04
29379
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
21/04
19980
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
22/04
15525
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
23/04
12681
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
24/04
69952
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
25/04
36594
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
26/04
57620
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
27/04
25842
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
28/04
37696
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
29/04
15877
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
30/04
44624
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
01/05
72031
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
02/05
27567
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
03/05
64857
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
04/05
90869
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
05/05
80183
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
06/05
87661
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
07/05
12317
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
08/05
56095
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
09/05
60325
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
10/05
78736
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
11/05
98076
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
12/05
54105
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
13/05
84396
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
14/05
16880
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
15/05
06926
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
16/05
61034
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
17/05
51468
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
18/05
91322
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
19/05
14478
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
20/05
05966
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
21/05
55200
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
22/05
39397
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
23/05
13182
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
24/05
70098
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
25/05
09743
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
26/05
53398
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
27/05
72578
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
28/05
47490
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
29/05
60031
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
30/05
98932
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
31/05
06102
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
01/06
12612
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
02/06
27070
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
03/06
35024
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
04/06
86127
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
05/06
97856
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
06/06
66688
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
07/06
04651
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
08/06
63333
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
09/06
29226
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
10/06
44465
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
11/06
17409
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
12/06
86255
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
13/06
29826
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
14/06
80287
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
15/06
40369
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
16/06
17597
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
17/06
00002
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
18/06
74990
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
19/06
37567
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
20/06
81439
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
21/06
14296
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
22/06
24362
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
23/06
28501
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
24/06
50550
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
25/06
60082
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
26/06
04232
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
27/06
51599
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
28/06
71368
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
29/06
78049
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
30/06
44529
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
01/07
94818
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
02/07
77620
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
03/07
38889
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
04/07
35313
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
05/07
49735
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
06/07
30003
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
07/07
04973
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
08/07
40957
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
09/07
09466
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
10/07
81994
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
11/07
91323
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
12/07
92619
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
13/07
83060
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
14/07
81707
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
15/07
43030
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
16/07
79496
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
17/07
54959
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
18/07
12559
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
19/07
23877
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
20/07
01882
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
21/07
10190
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9

Bình luận