TK KQXSMB theo tổng - Thống kê GĐB xổ số miền Bắc theo tổng chẵn lẻ

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo tổng chẵn lẻ

Dữ liệu được xem trong khoảng 100 ngày gần đây nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc từ 21-11-2023 tới 29-02-2024

Đầu Đuôi Loto Tổng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
21/11
17948
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
22/11
14670
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
23/11
57999
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
24/11
20952
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
25/11
08816
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
26/11
11873
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
27/11
84757
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
28/11
11913
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
29/11
03141
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
30/11
07426
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
01/12
12301
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
02/12
87485
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
03/12
01716
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
04/12
87694
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
05/12
47521
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
06/12
93178
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
07/12
35627
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
08/12
38223
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
09/12
57057
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
10/12
87360
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
11/12
38038
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
12/12
62970
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
13/12
91706
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
14/12
06245
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
15/12
36904
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
16/12
74825
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
17/12
03257
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
18/12
56732
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
19/12
14577
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
20/12
64978
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
21/12
88485
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
22/12
76711
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
23/12
51416
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
24/12
01243
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
25/12
08225
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
26/12
94636
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
27/12
74817
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
28/12
15131
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
29/12
36120
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
30/12
59380
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
31/12
73758
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
01/01
42932
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
02/01
10956
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
03/01
62495
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
04/01
10240
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
05/01
38267
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
06/01
72794
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
07/01
69618
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
08/01
91089
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
09/01
48877
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
10/01
73732
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
11/01
28285
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
12/01
13113
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
13/01
68586
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
14/01
91138
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
15/01
63261
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
16/01
95539
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
17/01
76553
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
18/01
54998
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
19/01
14609
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
20/01
70964
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
21/01
45819
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
22/01
36910
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
23/01
87441
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
24/01
61661
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
25/01
77375
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
26/01
20347
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
27/01
61579
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
28/01
68274
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
29/01
75346
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
30/01
08524
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
31/01
47666
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
01/02
87444
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
02/02
28174
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
03/02
33389
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
04/02
13300
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
05/02
69876
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
06/02
91267
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
07/02
67384
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
08/02
85852
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
13/02
39100
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
14/02
17670
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
15/02
48331
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
16/02
34864
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
17/02
58294
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
18/02
39903
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
19/02
75801
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
20/02
57406
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
21/02
99937
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
22/02
82488
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
23/02
16053
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
24/02
57333
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
25/02
15545
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
26/02
27234
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
27/02
36209
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
28/02
77645
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9