XSMB 100 ngày - Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày gần đây nhất

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày qua

KQXSMB ngày 24-5-2022
ĐB 97218
G.1 58758
G.2 8771905801
G.3 313193225569356870263710122493
G.4 2857747770153584
G.5 273897686715383703765285
G.6 785619594
G.7 30874149
ĐầuĐuôi
01,1
15,5,8,9,9,9
26
30,7,8
41,9
55,6,7,8
68
76,7
84,5,5,7
93,4
KQXSMB ngày 23-5-2022
ĐB 29213
G.1 64806
G.2 7952621519
G.3 790558349848166669996089226542
G.4 2922829557361480
G.5 119279487140710825776229
G.6 025779153
G.7 17548151
ĐầuĐuôi
06,8
13,7,9
22,5,6,9
36
40,2,8
51,3,4,5
66
77,9
80,1
92,2,5,8,9
KQXSMB ngày 22-5-2022
ĐB 24547
G.1 49158
G.2 8825339604
G.3 774489235199577488725863109422
G.4 9311558319591099
G.5 584165742211502909156219
G.6 571895203
G.7 57560147
ĐầuĐuôi
01,3,4
11,1,5,9
22,9
31
41,7,7,8
51,3,6,7,8,9
6
71,2,4,7
83
95,9
KQXSMB ngày 21-5-2022
ĐB 85198
G.1 20830
G.2 0836424874
G.3 095000083714233788312830986212
G.4 3330199961801527
G.5 423833447589632780584791
G.6 559193047
G.7 53641380
ĐầuĐuôi
00,9
12,3
27,7
30,0,1,3,7,8
44,7
53,8,9
64,4
74
80,0,9
91,3,8,9
KQXSMB ngày 20-5-2022
ĐB 78195
G.1 29924
G.2 9314831878
G.3 903739814870425681748750945128
G.4 1579823611260906
G.5 829937763912233888199177
G.6 218446574
G.7 22236058
ĐầuĐuôi
06,9
12,8,9
22,3,4,5,6,8
36,8
46,8,8
58
60
73,4,4,6,7,8,9
8
95,9
KQXSMB ngày 19-5-2022
ĐB 49968
G.1 89976
G.2 9823601110
G.3 644665549225276766072002386611
G.4 4653040412643776
G.5 481434899545948182067286
G.6 045986854
G.7 04712550
ĐầuĐuôi
04,4,6,7
10,1,4
23,5
36
45,5
50,3,4
64,6,8
71,6,6,6
81,6,6,9
92
KQXSMB ngày 18-5-2022
ĐB 69049
G.1 92364
G.2 3807438286
G.3 339573847851395006175786035530
G.4 4650805701909775
G.5 997206326653069977260943
G.6 413766550
G.7 28570277
ĐầuĐuôi
02
13,7
26,8
30,2
43,9
50,0,3,7,7,7
60,4,6
72,4,5,7,8
86
90,5,9
KQXSMB ngày 17-5-2022
ĐB 58553
G.1 76496
G.2 4569857221
G.3 599766994814446442159286639702
G.4 9732090657345995
G.5 485851900611296064609568
G.6 849632541
G.7 56190248
ĐầuĐuôi
02,2,6
11,5,9
21
32,2,4
41,6,8,8,9
53,6,8
60,0,6,8
76
8
90,5,6,8
KQXSMB ngày 16-5-2022
ĐB 17713
G.1 95077
G.2 2684585992
G.3 680378676732549597467706423960
G.4 2721931095896644
G.5 805684898311205787119051
G.6 553568678
G.7 87383488
ĐầuĐuôi
0
10,1,1,3
21
34,7,8
44,5,6,9
51,3,6,7
60,4,7,8
77,8
87,8,9,9
92
KQXSMB ngày 15-5-2022
ĐB 93649
G.1 13716
G.2 5964255194
G.3 926636366500952870089322996476
G.4 3113630546661625
G.5 355441324425439105439212
G.6 284673985
G.7 10945649
ĐầuĐuôi
05,8
10,2,3,6
25,5,9
32
42,3,9,9
52,4,6
63,5,6
73,6
84,5
91,4,4

Thống kê giải bặc biệt 100 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
13
về 4 lần
18
về 4 lần
64
về 4 lần
39
về 3 lần
47
về 3 lần
Bộ số Số lượt về
49
về 3 lần
53
về 3 lần
62
về 3 lần
65
về 3 lần
68
về 3 lần

Thống kê 100 ngày đầu, đuôi, và tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 8 lần Đuôi 0: 7 lần Tổng 0: 11 lần
Đầu 1: 13 lần Đuôi 1: 8 lần Tổng 1: 13 lần
Đầu 2: 3 lần Đuôi 2: 8 lần Tổng 2: 9 lần
Đầu 3: 7 lần Đuôi 3: 12 lần Tổng 3: 10 lần
Đầu 4: 14 lần Đuôi 4: 12 lần Tổng 4: 13 lần
Đầu 5: 12 lần Đuôi 5: 13 lần Tổng 5: 7 lần
Đầu 6: 19 lần Đuôi 6: 8 lần Tổng 6: 8 lần
Đầu 7: 7 lần Đuôi 7: 9 lần Tổng 7: 4 lần
Đầu 8: 4 lần Đuôi 8: 11 lần Tổng 8: 11 lần
Đầu 9: 13 lần Đuôi 9: 12 lần Tổng 9: 14 lần

Thống kê lô tô về nhiều nhất 100 ngày qua

Bộ số Số lượt về
18
về 50 lần
48
về 43 lần
13
về 38 lần
60
về 36 lần
10
về 35 lần
Bộ số Số lượt về
41
về 34 lần
54
về 34 lần
63
về 34 lần
68
về 34 lần
71
về 34 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 100 ngày qua

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 262 lần Đuôi 0: 270 lần Tổng 0: 267 lần
Đầu 1: 306 lần Đuôi 1: 274 lần Tổng 1: 295 lần
Đầu 2: 237 lần Đuôi 2: 260 lần Tổng 2: 272 lần
Đầu 3: 261 lần Đuôi 3: 271 lần Tổng 3: 252 lần
Đầu 4: 282 lần Đuôi 4: 255 lần Tổng 4: 273 lần
Đầu 5: 270 lần Đuôi 5: 272 lần Tổng 5: 245 lần
Đầu 6: 290 lần Đuôi 6: 264 lần Tổng 6: 279 lần
Đầu 7: 298 lần Đuôi 7: 253 lần Tổng 7: 266 lần
Đầu 8: 209 lần Đuôi 8: 325 lần Tổng 8: 257 lần
Đầu 9: 285 lần Đuôi 9: 256 lần Tổng 9: 294 lần