XS Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6/55 thứ 3,5,7 hàng tuần

- Xsmn.me đã chuyển sang: xsmn247.me

Xổ số Power thứ 5 ngày 30-3-2023

 • 06 11 14 21 30 32 22

  Giải Jackpot 1: 35.002.371.900 đồng

  Giải Jackpot 2: 4.182.634.500 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 35.002.371.900
  Jackpot 2 | 0 4.182.634.500
  Giải nhất 7 40.000.000
  Giải nhì 476 500.000
  Giải ba 10.469 50.000

Kết quả POWER trong các kì quay gần nhất

Cặp sốNgày quayGiá trị Jackpot
06 - 11 - 14 - 21 - 30 - 32 - 22 30-3-2023

35.002.371.900 đ

4.182.634.500 đ

06 - 21 - 24 - 41 - 50 - 53 - 13 28-3-2023

33.425.088.600 đ

4.007.380.800 đ

17 - 18 - 28 - 40 - 49 - 54 - 16 25-3-2023

31.734.697.800 đ

3.819.559.600 đ

04 - 07 - 22 - 33 - 40 - 49 - 39 23-3-2023

71.024.943.450 đ

3.626.815.400 đ

07 - 17 - 31 - 43 - 45 - 49 - 52 21-3-2023

68.288.184.300 đ

3.322.731.050 đ

18 - 24 - 32 - 33 - 51 - 53 - 36 18-3-2023

65.383.604.850 đ

3.348.904.850 đ

06 - 23 - 34 - 48 - 50 - 55 - 02 16-3-2023

62.243.461.200 đ

4.823.636.850 đ

Các bộ số POWER về nhiều nhất trong 20 lần quay

Cặp sốXuất hiện
226 lần
236 lần
215 lần
435 lần
505 lần
Cặp sốXuất hiện
014 lần
134 lần
144 lần
304 lần
314 lần

Các bộ số POWER về ít nhất trong 20 lần quay

Cặp sốXuất hiện
100 lần
190 lần
420 lần
460 lần
470 lần
Cặp sốXuất hiện
031 lần
261 lần
371 lần
411 lần
521 lần

Xổ số Power thứ 3 ngày 28-3-2023

 • 06 21 24 41 50 53 13

  Giải Jackpot 1: 33.425.088.600 đồng

  Giải Jackpot 2: 4.007.380.800 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 33.425.088.600
  Jackpot 2 | 0 4.007.380.800
  Giải nhất 12 40.000.000
  Giải nhì 423 500.000
  Giải ba 9.501 50.000

Xổ số Power thứ 7 ngày 25-3-2023

 • 17 18 28 40 49 54 16

  Giải Jackpot 1: 31.734.697.800 đồng

  Giải Jackpot 2: 3.819.559.600 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 31.734.697.800
  Jackpot 2 | 0 3.819.559.600
  Giải nhất 2 40.000.000
  Giải nhì 344 500.000
  Giải ba 8.107 50.000

Xổ số Power thứ 5 ngày 23-3-2023

 • 04 07 22 33 40 49 39

  Giải Jackpot 1: 71.024.943.450 đồng

  Giải Jackpot 2: 3.626.815.400 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 1 71.024.943.450
  Jackpot 2 | 0 3.626.815.400
  Giải nhất 13 40.000.000
  Giải nhì 660 500.000
  Giải ba 14.859 50.000

Xổ số Power thứ 3 ngày 21-3-2023

 • 07 17 31 43 45 49 52

  Giải Jackpot 1: 68.288.184.300 đồng

  Giải Jackpot 2: 3.322.731.050 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 68.288.184.300
  Jackpot 2 | 0 3.322.731.050
  Giải nhất 12 40.000.000
  Giải nhì 834 500.000
  Giải ba 17.796 50.000

Xổ số Power thứ 7 ngày 18-3-2023

 • 18 24 32 33 51 53 36

  Giải Jackpot 1: 65.383.604.850 đồng

  Giải Jackpot 2: 3.348.904.850 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 65.383.604.850
  Jackpot 2 | 1 3.348.904.850
  Giải nhất 4 40.000.000
  Giải nhì 668 500.000
  Giải ba 15.243 50.000

Xổ số Power thứ 5 ngày 16-3-2023

 • 06 23 34 48 50 55 02

  Giải Jackpot 1: 62.243.461.200 đồng

  Giải Jackpot 2: 4.823.636.850 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 62.243.461.200
  Jackpot 2 | 1 4.823.636.850
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 616 500.000
  Giải ba 14.140 50.000