XS Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6/55 - SX Power

Xổ số Power thứ 3 ngày 24-5-2022

 • 18 31 32 46 50 52 28

  Giải Jackpot 1: 57.772.834.500 đồng

  Giải Jackpot 2: 4.059.468.800 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 57.772.834.500
  Jackpot 2 | 0 4.059.468.800
  Giải nhất 11 40.000.000
  Giải nhì 622 500.000
  Giải ba 14.714 50.000

Kết quả POWER trong các kì quay gần nhất

Cặp sốNgày quayGiá trị Jackpot
18 - 31 - 32 - 46 - 50 - 52 - 28 24-5-2022

57.772.834.500 đ

4.059.468.800 đ

19 - 32 - 38 - 40 - 45 - 48 - 02 21-5-2022

55.087.218.300 đ

3.761.067.000 đ

03 - 06 - 31 - 40 - 47 - 54 - 08 19-5-2022

52.849.603.650 đ

3.512.443.150 đ

11 - 17 - 25 - 29 - 45 - 48 - 53 17-5-2022

50.454.523.200 đ

3.246.323.100 đ

02 - 28 - 30 - 43 - 44 - 55 - 22 14-5-2022

48.237.615.300 đ

2.323.615.375 đ

09 - 18 - 24 - 43 - 44 - 50 - 15 12-5-2022

45.524.219.700 đ

4.345.742.350 đ

12 - 18 - 41 - 43 - 47 - 51 - 10 10-5-2022

43.368.051.000 đ

4.106.168.050 đ

Các bộ số POWER về nhiều nhất trong 20 lần quay

Cặp sốXuất hiện
325 lần
435 lần
535 lần
024 lần
034 lần
Cặp sốXuất hiện
184 lần
244 lần
254 lần
274 lần
284 lần

Các bộ số POWER về ít nhất trong 20 lần quay

Cặp sốXuất hiện
160 lần
200 lần
260 lần
350 lần
041 lần
Cặp sốXuất hiện
051 lần
071 lần
101 lần
131 lần
211 lần

Xổ số Power thứ 7 ngày 21-5-2022

 • 19 32 38 40 45 48 02

  Giải Jackpot 1: 55.087.218.300 đồng

  Giải Jackpot 2: 3.761.067.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 55.087.218.300
  Jackpot 2 | 0 3.761.067.000
  Giải nhất 12 40.000.000
  Giải nhì 732 500.000
  Giải ba 13.751 50.000

Xổ số Power thứ 5 ngày 19-5-2022

 • 03 06 31 40 47 54 08

  Giải Jackpot 1: 52.849.603.650 đồng

  Giải Jackpot 2: 3.512.443.150 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 52.849.603.650
  Jackpot 2 | 0 3.512.443.150
  Giải nhất 10 40.000.000
  Giải nhì 623 500.000
  Giải ba 12.909 50.000

Xổ số Power thứ 3 ngày 17-5-2022

 • 11 17 25 29 45 48 53

  Giải Jackpot 1: 50.454.523.200 đồng

  Giải Jackpot 2: 3.246.323.100 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 50.454.523.200
  Jackpot 2 | 0 3.246.323.100
  Giải nhất 16 40.000.000
  Giải nhì 805 500.000
  Giải ba 16.641 50.000

Xổ số Power thứ 7 ngày 14-5-2022

 • 02 28 30 43 44 55 22

  Giải Jackpot 1: 48.237.615.300 đồng

  Giải Jackpot 2: 2.323.615.375 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 48.237.615.300
  Jackpot 2 | 2 2.323.615.375
  Giải nhất 6 40.000.000
  Giải nhì 524 500.000
  Giải ba 12.180 50.000

Xổ số Power thứ 5 ngày 12-5-2022

 • 09 18 24 43 44 50 15

  Giải Jackpot 1: 45.524.219.700 đồng

  Giải Jackpot 2: 4.345.742.350 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 45.524.219.700
  Jackpot 2 | 0 4.345.742.350
  Giải nhất 10 40.000.000
  Giải nhì 600 500.000
  Giải ba 13.433 50.000

Xổ số Power thứ 3 ngày 10-5-2022

 • 12 18 41 43 47 51 10

  Giải Jackpot 1: 43.368.051.000 đồng

  Giải Jackpot 2: 4.106.168.050 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 43.368.051.000
  Jackpot 2 | 0 4.106.168.050
  Giải nhất 10 40.000.000
  Giải nhì 518 500.000
  Giải ba 12.730 50.000