XS Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6/55 - SX Power

- Xsmn.me chuyển sang tên miền mới: xsmn247.me

Xổ số Power thứ 5 ngày 8-12-2022

 • 06 30 36 41 49 55 20

  Giải Jackpot 1: 126.455.985.750 đồng

  Giải Jackpot 2: 3.035.071.250 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 126.455.985.750
  Jackpot 2 | 2 3.035.071.250
  Giải nhất 19 40.000.000
  Giải nhì 1.349 500.000
  Giải ba 30.139 50.000

Kết quả POWER trong các kì quay gần nhất

Cặp sốNgày quayGiá trị Jackpot
06 - 30 - 36 - 41 - 49 - 55 - 20 8-12-2022

126.455.985.750 đ

3.035.071.250 đ

01 - 11 - 25 - 44 - 45 - 46 - 35 6-12-2022

116.145.205.500 đ

4.924.500.250 đ

16 - 17 - 27 - 48 - 52 - 53 - 24 3-12-2022

108.784.806.600 đ

4.106.678.150 đ

11 - 14 - 29 - 31 - 52 - 54 - 07 1-12-2022

103.576.368.900 đ

3.527.962.850 đ

02 - 13 - 16 - 18 - 41 - 42 - 19 29-11-2022

98.824.703.250 đ

4.332.824.400 đ

08 - 23 - 24 - 48 - 49 - 52 - 01 26-11-2022

94.333.835.100 đ

3.833.839.050 đ

04 - 06 - 18 - 27 - 52 - 53 - 10 24-11-2022

90.352.111.350 đ

3.391.425.300 đ

Các bộ số POWER về nhiều nhất trong 20 lần quay

Cặp sốXuất hiện
016 lần
085 lần
185 lần
205 lần
275 lần
Cặp sốXuất hiện
525 lần
034 lần
104 lần
194 lần
224 lần

Các bộ số POWER về ít nhất trong 20 lần quay

Cặp sốXuất hiện
050 lần
340 lần
370 lần
400 lần
021 lần
Cặp sốXuất hiện
121 lần
281 lần
321 lần
391 lần
501 lần
xoso.mobi

Xổ số Power thứ 3 ngày 6-12-2022

 • 01 11 25 44 45 46 35

  Giải Jackpot 1: 116.145.205.500 đồng

  Giải Jackpot 2: 4.924.500.250 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 116.145.205.500
  Jackpot 2 | 0 4.924.500.250
  Giải nhất 20 40.000.000
  Giải nhì 1.392 500.000
  Giải ba 32.136 50.000

Xổ số Power thứ 7 ngày 3-12-2022

 • 16 17 27 48 52 53 24

  Giải Jackpot 1: 108.784.806.600 đồng

  Giải Jackpot 2: 4.106.678.150 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 108.784.806.600
  Jackpot 2 | 0 4.106.678.150
  Giải nhất 18 40.000.000
  Giải nhì 1.282 500.000
  Giải ba 28.205 50.000

Xổ số Power thứ 5 ngày 1-12-2022

 • 11 14 29 31 52 54 07

  Giải Jackpot 1: 103.576.368.900 đồng

  Giải Jackpot 2: 3.527.962.850 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 103.576.368.900
  Jackpot 2 | 0 3.527.962.850
  Giải nhất 16 40.000.000
  Giải nhì 1.176 500.000
  Giải ba 27.323 50.000

Xổ số Power thứ 3 ngày 29-11-2022

 • 02 13 16 18 41 42 19

  Giải Jackpot 1: 98.824.703.250 đồng

  Giải Jackpot 2: 4.332.824.400 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 98.824.703.250
  Jackpot 2 | 1 4.332.824.400
  Giải nhất 25 40.000.000
  Giải nhì 1.328 500.000
  Giải ba 28.763 50.000

Xổ số Power thứ 7 ngày 26-11-2022

 • 08 23 24 48 49 52 01

  Giải Jackpot 1: 94.333.835.100 đồng

  Giải Jackpot 2: 3.833.839.050 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 94.333.835.100
  Jackpot 2 | 0 3.833.839.050
  Giải nhất 22 40.000.000
  Giải nhì 1.074 500.000
  Giải ba 23.690 50.000

Xổ số Power thứ 5 ngày 24-11-2022

 • 04 06 18 27 52 53 10

  Giải Jackpot 1: 90.352.111.350 đồng

  Giải Jackpot 2: 3.391.425.300 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 90.352.111.350
  Jackpot 2 | 0 3.391.425.300
  Giải nhất 25 40.000.000
  Giải nhì 1.167 500.000
  Giải ba 25.093 50.000