Thống kê XSMB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt tuần

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
184 lần
474 lần
134 lần
684 lần
454 lần
Cặp sốXuất hiện
534 lần
644 lần
393 lần
623 lần
413 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
611 lần
481 lần
221 lần
061 lần
831 lần
Cặp sốXuất hiện
371 lần
571 lần
321 lần
091 lần
261 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đầu 8: 31 ngày
 • Đầu 0: 15 ngày
 • Đầu 2: 14 ngày
 • Đầu 3: 12 ngày
 • Đầu 7: 11 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đuôi 2: 27 ngày
 • Đuôi 0: 21 ngày
 • Đuôi 1: 18 ngày
 • Đuôi 4: 14 ngày
 • Đuôi 6: 12 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

 • 92: 393 ngày
 • 70: 374 ngày
 • 89: 268 ngày
 • 20: 231 ngày
 • 81: 229 ngày
 • 28: 210 ngày
 • 35: 203 ngày
 • 21: 195 ngày
 • 86: 194 ngày
 • 52: 192 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2021 25-05-2021 82871
Năm 2020 25-05-2020 67211
Năm 2019 25-05-2019 45433
Năm 2018 25-05-2018 89936
Năm 2017 25-05-2017 20369
Năm 2016 25-05-2016 49604
Năm 2015 25-05-2015 47246
Năm 2014 25-05-2014 11954
Năm 2013 25-05-2013 60011
Năm 2012 25-05-2012 80696
Năm 2011 25-05-2011 84144
Năm 2010 25-05-2010 10875
Năm 2009 25-05-2009 91529
Năm 2008 25-05-2008 68587
Năm 2007 25-05-2007 48727
Năm 2006 25-05-2006 98555
Năm 2005 25-05-2005 66676
Năm 2004 25-05-2004 89827
Năm 2003 25-05-2003 77570
Năm 2002 25-05-2002 74486

Thống kê giải đặc biệt tháng năm

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
81691
01-05-2022
0
94479
02-05-2022
6
48243
03-05-2022
7
79110
04-05-2022
1
78054
05-05-2022
9
20116
06-05-2022
7
73301
07-05-2022
1
51139
08-05-2022
2
05659
09-05-2022
4
35106
10-05-2022
6
27724
11-05-2022
6
55065
12-05-2022
1
29436
13-05-2022
9
30775
14-05-2022
2
93649
15-05-2022
3
17713
16-05-2022
4
58553
17-05-2022
8
69049
18-05-2022
3
49968
19-05-2022
4
78195
20-05-2022
4
85198
21-05-2022
7
24547
22-05-2022
1
29213
23-05-2022
4
97218
24-05-2022
9