Thống kê XSMB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc

- Xsmn.me đã chuyển sang: xsmn247.me

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt trong tuần

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp số Xuất hiện
79 6 lần
57 5 lần
64 5 lần
70 4 lần
91 4 lần
Cặp số Xuất hiện
05 4 lần
76 3 lần
92 3 lần
81 3 lần
34 3 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp số Xuất hiện
04 1 lần
73 1 lần
00 1 lần
94 1 lần
11 1 lần
Cặp số Xuất hiện
37 1 lần
67 1 lần
13 1 lần
16 1 lần
29 1 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đầu 4: 27 ngày
 • Đầu 1: 25 ngày
 • Đầu 9: 9 ngày
 • Đầu 5: 7 ngày
 • Đầu 7: 6 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đuôi 6: 20 ngày
 • Đuôi 9: 14 ngày
 • Đuôi 2: 11 ngày
 • Đuôi 3: 6 ngày
 • Đuôi 5: 5 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

 • 33: 448 ngày
 • 26: 419 ngày
 • 31: 394 ngày
 • 47: 309 ngày
 • 84: 294 ngày
 • 25: 293 ngày
 • 08: 280 ngày
 • 72: 260 ngày
 • 01: 259 ngày
 • 32: 215 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Tuần trước 25-03-2023 32273
Tháng trước 01-03-2023 76102
Năm 2022 01-04-2022 76007
Năm 2021 01-04-2021 50393
Năm 2019 01-04-2019 83620
Năm 2018 01-04-2018 75571
Năm 2017 01-04-2017 03235
Năm 2016 01-04-2016 92332
Năm 2015 01-04-2015 35200
Năm 2014 01-04-2014 71541
Năm 2013 01-04-2013 76416
Năm 2012 01-04-2012 35970
Năm 2011 01-04-2011 00771
Năm 2010 01-04-2010 50055
Năm 2009 01-04-2009 67696
Năm 2008 01-04-2008 56141
Năm 2007 01-04-2007 31059
Năm 2006 01-04-2006 21042
Năm 2005 01-04-2005 64930
Năm 2004 01-04-2004 85650
Năm 2003 01-04-2003 77235
Năm 2002 01-04-2002 47133

Thống kê giải đặc biệt tháng năm

Đầu Đuôi Loto Tổng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
01
76102
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
 
02
47577
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
 
03
37856
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
 
04
06743
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
 
05
58118
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
 
06
39919
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
 
07
75877
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
 
08
73787
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
 
09
68205
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
 
10
24420
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
 
11
47076
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
 
12
56695
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
 
13
17375
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
 
14
67879
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
 
15
67724
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
 
16
89581
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
 
17
59389
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
 
18
57570
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
 
19
86903
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
 
20
24192
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
 
21
81664
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
 
22
08798
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
 
23
45483
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
 
24
48657
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
 
25
32273
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
 
26
57765
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
 
27
83230
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
 
28
66228
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
 
29
86367
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
 
30
11504
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
 
31
59381
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9