Dự Đoán Giải Đặc Biệt ngày mai - Thống kê Giải Đặc Biệt hôm sau

Thống Kê Dự Đoán Giải Đặc Biệt Ngày Mai

Giải ĐB về mới nhất 82, xem bảng thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

Ngày về Giải ĐB Giải ĐB hôm sau Hôm sau
23-5-2024
131 82
-
24-5-2024
23-3-2024
598 82
882 74
24-3-2024
18-1-2023
452 82
628 57
19-1-2023
17-8-2022
541 82
929 93
18-8-2022
11-8-2022
440 82
939 70
12-8-2022
28-3-2022
201 82
599 03
29-3-2022
20-2-2022
881 82
896 65
21-2-2022
16-7-2021
377 82
057 79
17-7-2021
15-4-2021
909 82
997 89
16-4-2021
1-2-2021
547 82
157 59
2-2-2021
24-9-2020
870 82
980 18
25-9-2020
16-9-2020
895 82
041 70
17-9-2020
26-8-2020
778 82
764 96
27-8-2020
28-7-2020
913 82
637 17
29-7-2020
25-6-2020
469 82
013 16
26-6-2020
7-5-2020
833 82
672 41
8-5-2020
28-2-2020
459 82
808 05
29-2-2020
16-1-2020
727 82
975 71
17-1-2020
16-11-2019
016 82
250 00
17-11-2019
13-9-2019
821 82
818 43
14-9-2019
Xem thêm

Tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau, khi GĐB hôm trước về 82

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
71 - 4 lần 94 - 4 lần 57 - 3 lần 03 - 3 lần 38 - 3 lần
01 - 3 lần 70 - 2 lần 65 - 2 lần 79 - 2 lần 89 - 2 lần
59 - 2 lần 41 - 2 lần 05 - 2 lần 20 - 2 lần 42 - 2 lần
50 - 2 lần 31 - 2 lần 88 - 2 lần 60 - 2 lần 95 - 2 lần
30 - 2 lần 24 - 2 lần 66 - 2 lần 91 - 2 lần 75 - 2 lần
74 - 1 lần 93 - 1 lần 18 - 1 lần 96 - 1 lần 17 - 1 lần
16 - 1 lần 00 - 1 lần 43 - 1 lần 33 - 1 lần 19 - 1 lần
51 - 1 lần 27 - 1 lần 84 - 1 lần 90 - 1 lần 64 - 1 lần
06 - 1 lần 63 - 1 lần 97 - 1 lần 34 - 1 lần 35 - 1 lần
92 - 1 lần 04 - 1 lần 48 - 1 lần 15 - 1 lần 36 - 1 lần
10 - 1 lần 77 - 1 lần 99 - 1 lần 49 - 1 lần 67 - 1 lần
62 - 1 lần 58 - 1 lần 02 - 1 lần 32 - 1 lần 73 - 1 lần

Dàn đề 10 bộ số hay về nhất:

00 - 01 - 02 - 05 - 03 - 06 - 08 - 04 - 10 - 09 (Copy)

Dàn đặc biệt 20 bộ số hay về nhất:

96 - 52 - 94 - 20 - 42 - 77 - 24 - 31 - 67 - 57 - 69 - 83 - 61 - 17 - 95 - 25 - 36 - 76 - 05 - 80 (Copy)

Dàn đề 36 số miễn phí hôm nay:

49 - 55 - 12 - 89 - 92 - 41 - 03 - 29 - 92 - 81 - 60 - 10 - 69 - 94 - 49 - 27 - 00 - 57 - 00 - 44 - 44 - 69 - 71 - 28 - 20 - 45 - 54 - 79 - 74 - 22 - 33 - 42 - 66 - 90 - 72 - 10 (Copy)

Thống kê nhanh miền Bắc

Thống kê đầu số đặc biệt miền Bắc về nhiều nhất

 • Đầu 4: 26 ngày
 • Đầu 5: 20 ngày
 • Đầu 1: 16 ngày
 • Đầu 3: 7 ngày
 • Đầu 2: 5 ngày
 • Đầu 7: 4 ngày
 • Đầu 6: 3 ngày
 • Đầu 0: 2 ngày
 • Đầu 9: 1 ngày
 • Đầu 8: 0 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt miền Bắc về nhiều nhất

 • Đuôi 9: 19 ngày
 • Đuôi 3: 18 ngày
 • Đuôi 1: 17 ngày
 • Đuôi 5: 11 ngày
 • Đuôi 4: 7 ngày
 • Đuôi 8: 4 ngày
 • Đuôi 6: 3 ngày
 • Đuôi 0: 2 ngày
 • Đuôi 7: 1 ngày
 • Đuôi 2: 0 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt miền Bắc về nhiều nhất

 • Tổng: 1: 18 ngày
 • Tổng: 9: 13 ngày
 • Tổng: 3: 12 ngày
 • Tổng: 8: 8 ngày
 • Tổng: 7: 7 ngày
 • Tổng: 4: 5 ngày
 • Tổng: 5: 4 ngày
 • Tổng: 2: 3 ngày
 • Tổng: 6: 1 ngày
 • Tổng: 0: 0 ngày