XSMB 30 ngày - Xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất - KQXSMB 30 ngày

Xổ số miền Bắc 1 tháng qua

KQXSMB ngày 24-5-2022
ĐB 97218
G.1 58758
G.2 8771905801
G.3 313193225569356870263710122493
G.4 2857747770153584
G.5 273897686715383703765285
G.6 785619594
G.7 30874149
ĐầuĐuôi
01,1
15,5,8,9,9,9
26
30,7,8
41,9
55,6,7,8
68
76,7
84,5,5,7
93,4
KQXSMB ngày 23-5-2022
ĐB 29213
G.1 64806
G.2 7952621519
G.3 790558349848166669996089226542
G.4 2922829557361480
G.5 119279487140710825776229
G.6 025779153
G.7 17548151
ĐầuĐuôi
06,8
13,7,9
22,5,6,9
36
40,2,8
51,3,4,5
66
77,9
80,1
92,2,5,8,9
KQXSMB ngày 22-5-2022
ĐB 24547
G.1 49158
G.2 8825339604
G.3 774489235199577488725863109422
G.4 9311558319591099
G.5 584165742211502909156219
G.6 571895203
G.7 57560147
ĐầuĐuôi
01,3,4
11,1,5,9
22,9
31
41,7,7,8
51,3,6,7,8,9
6
71,2,4,7
83
95,9
KQXSMB ngày 21-5-2022
ĐB 85198
G.1 20830
G.2 0836424874
G.3 095000083714233788312830986212
G.4 3330199961801527
G.5 423833447589632780584791
G.6 559193047
G.7 53641380
ĐầuĐuôi
00,9
12,3
27,7
30,0,1,3,7,8
44,7
53,8,9
64,4
74
80,0,9
91,3,8,9
KQXSMB ngày 20-5-2022
ĐB 78195
G.1 29924
G.2 9314831878
G.3 903739814870425681748750945128
G.4 1579823611260906
G.5 829937763912233888199177
G.6 218446574
G.7 22236058
ĐầuĐuôi
06,9
12,8,9
22,3,4,5,6,8
36,8
46,8,8
58
60
73,4,4,6,7,8,9
8
95,9
KQXSMB ngày 19-5-2022
ĐB 49968
G.1 89976
G.2 9823601110
G.3 644665549225276766072002386611
G.4 4653040412643776
G.5 481434899545948182067286
G.6 045986854
G.7 04712550
ĐầuĐuôi
04,4,6,7
10,1,4
23,5
36
45,5
50,3,4
64,6,8
71,6,6,6
81,6,6,9
92
KQXSMB ngày 18-5-2022
ĐB 69049
G.1 92364
G.2 3807438286
G.3 339573847851395006175786035530
G.4 4650805701909775
G.5 997206326653069977260943
G.6 413766550
G.7 28570277
ĐầuĐuôi
02
13,7
26,8
30,2
43,9
50,0,3,7,7,7
60,4,6
72,4,5,7,8
86
90,5,9
KQXSMB ngày 17-5-2022
ĐB 58553
G.1 76496
G.2 4569857221
G.3 599766994814446442159286639702
G.4 9732090657345995
G.5 485851900611296064609568
G.6 849632541
G.7 56190248
ĐầuĐuôi
02,2,6
11,5,9
21
32,2,4
41,6,8,8,9
53,6,8
60,0,6,8
76
8
90,5,6,8
KQXSMB ngày 16-5-2022
ĐB 17713
G.1 95077
G.2 2684585992
G.3 680378676732549597467706423960
G.4 2721931095896644
G.5 805684898311205787119051
G.6 553568678
G.7 87383488
ĐầuĐuôi
0
10,1,1,3
21
34,7,8
44,5,6,9
51,3,6,7
60,4,7,8
77,8
87,8,9,9
92
KQXSMB ngày 15-5-2022
ĐB 93649
G.1 13716
G.2 5964255194
G.3 926636366500952870089322996476
G.4 3113630546661625
G.5 355441324425439105439212
G.6 284673985
G.7 10945649
ĐầuĐuôi
05,8
10,2,3,6
25,5,9
32
42,3,9,9
52,4,6
63,5,6
73,6
84,5
91,4,4

Thống kê giải bặc biệt 30 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
13
về 2 lần
24
về 2 lần
39
về 2 lần
47
về 2 lần
49
về 2 lần
Bộ số Số lượt về
68
về 2 lần
01
về 1 lần
02
về 1 lần
06
về 1 lần
10
về 1 lần

Thống kê 30 ngày đầu, đuôi, và tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 3 lần Đuôi 0: 1 lần Tổng 0: 1 lần
Đầu 1: 5 lần Đuôi 1: 3 lần Tổng 1: 5 lần
Đầu 2: 2 lần Đuôi 2: 1 lần Tổng 2: 4 lần
Đầu 3: 3 lần Đuôi 3: 4 lần Tổng 3: 2 lần
Đầu 4: 6 lần Đuôi 4: 3 lần Tổng 4: 6 lần
Đầu 5: 3 lần Đuôi 5: 3 lần Tổng 5: 1 lần
Đầu 6: 3 lần Đuôi 6: 3 lần Tổng 6: 4 lần
Đầu 7: 2 lần Đuôi 7: 2 lần Tổng 7: 3 lần
Đầu 8: 0 lần Đuôi 8: 4 lần Tổng 8: 1 lần
Đầu 9: 3 lần Đuôi 9: 6 lần Tổng 9: 3 lần

Thống kê lô tô về nhiều nhất 30 ngày qua

Bộ số Số lượt về
13
về 17 lần
48
về 15 lần
08
về 14 lần
11
về 13 lần
38
về 13 lần
Bộ số Số lượt về
56
về 13 lần
57
về 13 lần
95
về 13 lần
01
về 12 lần
06
về 12 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 30 ngày qua

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 85 lần Đuôi 0: 70 lần Tổng 0: 80 lần
Đầu 1: 101 lần Đuôi 1: 86 lần Tổng 1: 99 lần
Đầu 2: 72 lần Đuôi 2: 68 lần Tổng 2: 88 lần
Đầu 3: 80 lần Đuôi 3: 69 lần Tổng 3: 78 lần
Đầu 4: 83 lần Đuôi 4: 79 lần Tổng 4: 92 lần
Đầu 5: 95 lần Đuôi 5: 84 lần Tổng 5: 61 lần
Đầu 6: 66 lần Đuôi 6: 98 lần Tổng 6: 89 lần
Đầu 7: 86 lần Đuôi 7: 70 lần Tổng 7: 64 lần
Đầu 8: 62 lần Đuôi 8: 103 lần Tổng 8: 85 lần
Đầu 9: 80 lần Đuôi 9: 83 lần Tổng 9: 74 lần