XSMB 120 ngày - Xổ số miền Bắc 120 ngày - KQXSMB 120 ngày

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 120 ngày qua

KQXSMB ngày 26-9-2022
ĐB 93712
G.1 06763
G.2 5021334368
G.3 325019449609495196501698869377
G.4 6160009410432015
G.5 298708266345215631879763
G.6 884736215
G.7 62696105
ĐầuĐuôi
01,5
12,3,5,5
26
36
43,5
50,6
60,1,2,3,3,8,9
77
84,7,7,8
94,5,6
KQXSMB ngày 25-9-2022
ĐB 59509
G.1 36837
G.2 5013794982
G.3 386077189094928238159783395667
G.4 1818584201404657
G.5 370164344520432768644674
G.6 104934481
G.7 89375716
ĐầuĐuôi
01,4,7,9
15,6,8
20,7,8
33,4,4,7,7,7
40,2
57,7
64,7
74
81,2,9
90
KQXSMB ngày 24-9-2022
ĐB 08154
G.1 01140
G.2 3958305213
G.3 672430474799009143864706886540
G.4 8467757415797138
G.5 038686865211916201665909
G.6 368823443
G.7 08347891
ĐầuĐuôi
08,9,9
11,3
23
34,8
40,0,3,3,7
54
62,6,7,8,8
74,8,9
83,6,6,6
91
KQXSMB ngày 23-9-2022
ĐB 79436
G.1 63302
G.2 7577278656
G.3 691701291194608263765700053326
G.4 3605359628705392
G.5 016037950046796843219567
G.6 724174453
G.7 01534849
ĐầuĐuôi
00,1,2,5,8
11
21,4,6
36
46,8,9
53,3,6
60,7,8
70,0,2,4,6
8
92,5,6
KQXSMB ngày 22-9-2022
ĐB 76777
G.1 14235
G.2 6763939627
G.3 110783556660396765315281077165
G.4 1992546005277755
G.5 511969435185651949170751
G.6 495283089
G.7 37756601
ĐầuĐuôi
01
10,7,9,9
27,7
31,5,7,9
43
51,5
60,5,6,6
75,7,8
83,5,9
92,5,6
KQXSMB ngày 21-9-2022
ĐB 44823
G.1 04642
G.2 2853990167
G.3 575145580103094145853026670855
G.4 7785634359513385
G.5 513646031640774350049439
G.6 380518321
G.7 05261694
ĐầuĐuôi
01,3,4,5
14,6,8
21,3,6
36,9,9
40,2,3,3
51,5
66,7
7
80,5,5,5
94,4
KQXSMB ngày 20-9-2022
ĐB 50221
G.1 51429
G.2 0369487656
G.3 842260573637676536276329257192
G.4 9164320768990093
G.5 079921657646479409080008
G.6 818799831
G.7 71100440
ĐầuĐuôi
04,7,8,8
10,8
21,6,7,9
31,6
40,6
56
64,5
71,6
8
92,2,3,4,4,9,9,9
KQXSMB ngày 19-9-2022
ĐB 62198
G.1 45485
G.2 7677474253
G.3 187394196051934311943904278008
G.4 2546500208262950
G.5 712498845639310862045861
G.6 927362456
G.7 95777222
ĐầuĐuôi
02,4,8,8
1
22,4,6,7
34,9,9
42,6
50,3,6
60,1,2
72,4,7
84,5
94,5,8
KQXSMB ngày 18-9-2022
ĐB 14894
G.1 36603
G.2 0994158304
G.3 254941632617346021707733545416
G.4 2580622600740880
G.5 618821870423040740420222
G.6 781007337
G.7 05002364
ĐầuĐuôi
00,3,4,5,7,7
16
22,3,3,6,6
35,7
41,2,6
5
64
70,4
80,0,1,7,8
94,4
KQXSMB ngày 17-9-2022
ĐB 55890
G.1 82995
G.2 8525499868
G.3 743633100098734250959221167172
G.4 5992524704266302
G.5 104919723323074836420676
G.6 084250098
G.7 65712925
ĐầuĐuôi
00,2
11
23,5,6,9
34
42,7,8,9
50,4
63,5,8
71,2,2,6
84
90,2,5,5,8

Thống kê giải bặc biệt 120 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
54
về 4 lần
55
về 4 lần
90
về 4 lần
93
về 4 lần
04
về 3 lần
Bộ số Số lượt về
13
về 3 lần
24
về 3 lần
51
về 3 lần
70
về 3 lần
77
về 3 lần

Thống kê 120 ngày đầu, đuôi, và tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 11 lần Đuôi 0: 10 lần Tổng 0: 12 lần
Đầu 1: 15 lần Đuôi 1: 14 lần Tổng 1: 7 lần
Đầu 2: 10 lần Đuôi 2: 13 lần Tổng 2: 13 lần
Đầu 3: 9 lần Đuôi 3: 13 lần Tổng 3: 13 lần
Đầu 4: 9 lần Đuôi 4: 16 lần Tổng 4: 15 lần
Đầu 5: 16 lần Đuôi 5: 13 lần Tổng 5: 9 lần
Đầu 6: 10 lần Đuôi 6: 10 lần Tổng 6: 12 lần
Đầu 7: 13 lần Đuôi 7: 11 lần Tổng 7: 11 lần
Đầu 8: 8 lần Đuôi 8: 11 lần Tổng 8: 10 lần
Đầu 9: 19 lần Đuôi 9: 9 lần Tổng 9: 18 lần

Thống kê lô tô về nhiều nhất 120 ngày qua

Bộ số Số lượt về
40
về 48 lần
10
về 45 lần
43
về 44 lần
90
về 44 lần
55
về 43 lần
Bộ số Số lượt về
95
về 42 lần
01
về 40 lần
26
về 40 lần
38
về 40 lần
50
về 40 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 120 ngày qua

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 325 lần Đuôi 0: 372 lần Tổng 0: 330 lần
Đầu 1: 351 lần Đuôi 1: 302 lần Tổng 1: 343 lần
Đầu 2: 324 lần Đuôi 2: 319 lần Tổng 2: 315 lần
Đầu 3: 349 lần Đuôi 3: 316 lần Tổng 3: 321 lần
Đầu 4: 332 lần Đuôi 4: 350 lần Tổng 4: 352 lần
Đầu 5: 312 lần Đuôi 5: 345 lần Tổng 5: 328 lần
Đầu 6: 302 lần Đuôi 6: 331 lần Tổng 6: 300 lần
Đầu 7: 307 lần Đuôi 7: 310 lần Tổng 7: 318 lần
Đầu 8: 283 lần Đuôi 8: 302 lần Tổng 8: 321 lần
Đầu 9: 355 lần Đuôi 9: 293 lần Tổng 9: 312 lần