XSMB 120 ngày - Xổ số miền Bắc 120 ngày - KQXSMB 120 ngày

- Xsmn.me đã chuyển sang: xsmn247.me

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 120 ngày qua

KQXSMB ngày 27-1-2023
ĐB 72859
G.1 84970
G.2 2294827905
G.3 688397215145870166754562230683
G.4 5687809415825288
G.5 928966264652312075085479
G.6 166101463
G.7 93423569
ĐầuĐuôi
01,5,8
1
20,2,6
35,9
42,8
51,2,9
63,6,9
70,0,5,9
82,3,7,8,9
93,4
KQXSMB ngày 26-1-2023
ĐB 34164
G.1 21642
G.2 8533153702
G.3 366784966296488707572118372285
G.4 2204434490259940
G.5 375346089088773159346916
G.6 100874364
G.7 32604620
ĐầuĐuôi
00,2,4,8
16
20,5
31,1,2,4
40,2,4,6
53,7
60,2,4,4
74,8
83,5,8,8
9
KQXSMB ngày 25-1-2023
ĐB 52371
G.1 45082
G.2 8747355003
G.3 446561864737207712635195558209
G.4 7943292819104411
G.5 414803405084571276541849
G.6 083687637
G.7 07182955
ĐầuĐuôi
03,7,7,9
10,1,2,8
28,9
37
40,3,7,8,9
54,5,5,6
63
71,3
82,3,4,7
9
KQXSMB ngày 20-1-2023
ĐB 91869
G.1 62613
G.2 8956117438
G.3 797106869348902083009203867549
G.4 2455108538005406
G.5 113880583367204616020067
G.6 216832186
G.7 18368259
ĐầuĐuôi
00,0,2,2,6
10,3,6,8
2
32,6,8,8,8
46,9
55,8,9
61,7,7,9
7
82,5,6
93
KQXSMB ngày 19-1-2023
ĐB 62857
G.1 24246
G.2 6512222745
G.3 904403354005110780187149753655
G.4 1463186344825932
G.5 234291019125911694359550
G.6 915320074
G.7 26235796
ĐầuĐuôi
01
10,5,6,8
20,2,3,5,6
32,5
40,0,2,5,6
50,5,7,7
63,3
74
82
96,7
KQXSMB ngày 18-1-2023
ĐB 45282
G.1 76552
G.2 5189350516
G.3 927646886666740517523733504030
G.4 3342440570053904
G.5 355675800501238142603127
G.6 926295635
G.7 69043586
ĐầuĐuôi
01,4,4,5,5
16
26,7
30,5,5,5
40,2
52,2,6
60,4,6,9
7
80,1,2,6
93,5
KQXSMB ngày 17-1-2023
ĐB 53363
G.1 01443
G.2 0256917053
G.3 875864619221006195488653933921
G.4 7295340105826328
G.5 444325178199752279363211
G.6 197642529
G.7 35290455
ĐầuĐuôi
01,4,6
11,7
21,2,8,9,9
35,6,9
42,3,3,8
53,5
63,9
7
82,6
92,5,7,9
KQXSMB ngày 16-1-2023
ĐB 48260
G.1 83587
G.2 7932424955
G.3 976980347479118277216776660068
G.4 9999279384238738
G.5 623271567587106767796885
G.6 456695805
G.7 53077123
ĐầuĐuôi
05,7
18
21,3,3,4
32,8
4
53,5,6,6
60,6,7,8
71,4,9
85,7,7
93,5,8,9
KQXSMB ngày 15-1-2023
ĐB 44221
G.1 25945
G.2 1459057392
G.3 847921437992716868418728096564
G.4 7401419419915569
G.5 933398123708390410782104
G.6 938566749
G.7 45570028
ĐầuĐuôi
00,1,4,4,8
12,6
21,8
33,8
41,5,5,9
57
64,6,9
78,9
80
90,1,2,2,4
KQXSMB ngày 14-1-2023
ĐB 62940
G.1 27086
G.2 8483042992
G.3 261772824086842549345301611166
G.4 1213737583751727
G.5 073730181279243556965434
G.6 949318656
G.7 02348281
ĐầuĐuôi
02
13,6,8,8
27
30,4,4,4,5,7
40,0,2,9
56
66
75,5,7,9
81,2,6
92,6

Thống kê giải bặc biệt 120 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
34
về 4 lần
71
về 4 lần
91
về 4 lần
05
về 3 lần
07
về 3 lần
Bộ số Số lượt về
12
về 3 lần
19
về 3 lần
46
về 3 lần
57
về 3 lần
59
về 3 lần

Thống kê 120 ngày đầu, đuôi, và tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 12 lần Đuôi 0: 15 lần Tổng 0: 16 lần
Đầu 1: 11 lần Đuôi 1: 12 lần Tổng 1: 11 lần
Đầu 2: 8 lần Đuôi 2: 10 lần Tổng 2: 6 lần
Đầu 3: 12 lần Đuôi 3: 7 lần Tổng 3: 13 lần
Đầu 4: 14 lần Đuôi 4: 11 lần Tổng 4: 11 lần
Đầu 5: 12 lần Đuôi 5: 10 lần Tổng 5: 16 lần
Đầu 6: 13 lần Đuôi 6: 12 lần Tổng 6: 12 lần
Đầu 7: 17 lần Đuôi 7: 14 lần Tổng 7: 14 lần
Đầu 8: 9 lần Đuôi 8: 10 lần Tổng 8: 11 lần
Đầu 9: 12 lần Đuôi 9: 19 lần Tổng 9: 10 lần

Thống kê lô tô về nhiều nhất 120 ngày qua

Bộ số Số lượt về
82
về 49 lần
91
về 46 lần
70
về 44 lần
96
về 44 lần
34
về 43 lần
Bộ số Số lượt về
42
về 43 lần
92
về 42 lần
12
về 41 lần
26
về 41 lần
55
về 40 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 120 ngày qua

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 289 lần Đuôi 0: 344 lần Tổng 0: 360 lần
Đầu 1: 315 lần Đuôi 1: 341 lần Tổng 1: 341 lần
Đầu 2: 321 lần Đuôi 2: 354 lần Tổng 2: 310 lần
Đầu 3: 331 lần Đuôi 3: 294 lần Tổng 3: 332 lần
Đầu 4: 331 lần Đuôi 4: 324 lần Tổng 4: 322 lần
Đầu 5: 338 lần Đuôi 5: 310 lần Tổng 5: 330 lần
Đầu 6: 328 lần Đuôi 6: 346 lần Tổng 6: 324 lần
Đầu 7: 335 lần Đuôi 7: 302 lần Tổng 7: 331 lần
Đầu 8: 319 lần Đuôi 8: 322 lần Tổng 8: 310 lần
Đầu 9: 333 lần Đuôi 9: 303 lần Tổng 9: 280 lần