XSMB 160 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 160 ngày gần đây nhất

- Xsmn.me đã chuyển sang: xsmn247.me

Kết quả xổ số miền Bắc 160 ngày qua

KQXSMB ngày 27-1-2023
ĐB 72859
G.1 84970
G.2 2294827905
G.3 688397215145870166754562230683
G.4 5687809415825288
G.5 928966264652312075085479
G.6 166101463
G.7 93423569
ĐầuĐuôi
01,5,8
1
20,2,6
35,9
42,8
51,2,9
63,6,9
70,0,5,9
82,3,7,8,9
93,4
KQXSMB ngày 26-1-2023
ĐB 34164
G.1 21642
G.2 8533153702
G.3 366784966296488707572118372285
G.4 2204434490259940
G.5 375346089088773159346916
G.6 100874364
G.7 32604620
ĐầuĐuôi
00,2,4,8
16
20,5
31,1,2,4
40,2,4,6
53,7
60,2,4,4
74,8
83,5,8,8
9
KQXSMB ngày 25-1-2023
ĐB 52371
G.1 45082
G.2 8747355003
G.3 446561864737207712635195558209
G.4 7943292819104411
G.5 414803405084571276541849
G.6 083687637
G.7 07182955
ĐầuĐuôi
03,7,7,9
10,1,2,8
28,9
37
40,3,7,8,9
54,5,5,6
63
71,3
82,3,4,7
9
KQXSMB ngày 20-1-2023
ĐB 91869
G.1 62613
G.2 8956117438
G.3 797106869348902083009203867549
G.4 2455108538005406
G.5 113880583367204616020067
G.6 216832186
G.7 18368259
ĐầuĐuôi
00,0,2,2,6
10,3,6,8
2
32,6,8,8,8
46,9
55,8,9
61,7,7,9
7
82,5,6
93
KQXSMB ngày 19-1-2023
ĐB 62857
G.1 24246
G.2 6512222745
G.3 904403354005110780187149753655
G.4 1463186344825932
G.5 234291019125911694359550
G.6 915320074
G.7 26235796
ĐầuĐuôi
01
10,5,6,8
20,2,3,5,6
32,5
40,0,2,5,6
50,5,7,7
63,3
74
82
96,7
KQXSMB ngày 18-1-2023
ĐB 45282
G.1 76552
G.2 5189350516
G.3 927646886666740517523733504030
G.4 3342440570053904
G.5 355675800501238142603127
G.6 926295635
G.7 69043586
ĐầuĐuôi
01,4,4,5,5
16
26,7
30,5,5,5
40,2
52,2,6
60,4,6,9
7
80,1,2,6
93,5
KQXSMB ngày 17-1-2023
ĐB 53363
G.1 01443
G.2 0256917053
G.3 875864619221006195488653933921
G.4 7295340105826328
G.5 444325178199752279363211
G.6 197642529
G.7 35290455
ĐầuĐuôi
01,4,6
11,7
21,2,8,9,9
35,6,9
42,3,3,8
53,5
63,9
7
82,6
92,5,7,9
KQXSMB ngày 16-1-2023
ĐB 48260
G.1 83587
G.2 7932424955
G.3 976980347479118277216776660068
G.4 9999279384238738
G.5 623271567587106767796885
G.6 456695805
G.7 53077123
ĐầuĐuôi
05,7
18
21,3,3,4
32,8
4
53,5,6,6
60,6,7,8
71,4,9
85,7,7
93,5,8,9
KQXSMB ngày 15-1-2023
ĐB 44221
G.1 25945
G.2 1459057392
G.3 847921437992716868418728096564
G.4 7401419419915569
G.5 933398123708390410782104
G.6 938566749
G.7 45570028
ĐầuĐuôi
00,1,4,4,8
12,6
21,8
33,8
41,5,5,9
57
64,6,9
78,9
80
90,1,2,2,4
KQXSMB ngày 14-1-2023
ĐB 62940
G.1 27086
G.2 8483042992
G.3 261772824086842549345301611166
G.4 1213737583751727
G.5 073730181279243556965434
G.6 949318656
G.7 02348281
ĐầuĐuôi
02
13,6,8,8
27
30,4,4,4,5,7
40,0,2,9
56
66
75,5,7,9
81,2,6
92,6

Thống kê giải bặc biệt 160 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
65
về 5 lần
34
về 4 lần
69
về 4 lần
70
về 4 lần
71
về 4 lần
Bộ số Số lượt về
76
về 4 lần
91
về 4 lần
05
về 3 lần
07
về 3 lần
11
về 3 lần

Thống kê 160 ngày đầu, đuôi, và tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 14 lần Đuôi 0: 17 lần Tổng 0: 19 lần
Đầu 1: 16 lần Đuôi 1: 18 lần Tổng 1: 14 lần
Đầu 2: 10 lần Đuôi 2: 13 lần Tổng 2: 12 lần
Đầu 3: 17 lần Đuôi 3: 13 lần Tổng 3: 18 lần
Đầu 4: 18 lần Đuôi 4: 15 lần Tổng 4: 12 lần
Đầu 5: 19 lần Đuôi 5: 15 lần Tổng 5: 19 lần
Đầu 6: 17 lần Đuôi 6: 15 lần Tổng 6: 16 lần
Đầu 7: 20 lần Đuôi 7: 18 lần Tổng 7: 19 lần
Đầu 8: 12 lần Đuôi 8: 15 lần Tổng 8: 15 lần
Đầu 9: 17 lần Đuôi 9: 21 lần Tổng 9: 16 lần

Thống kê lô tô về nhiều nhất 160 ngày qua

Bộ số Số lượt về
34
về 58 lần
26
về 57 lần
42
về 57 lần
82
về 57 lần
92
về 57 lần
Bộ số Số lượt về
70
về 56 lần
91
về 56 lần
55
về 55 lần
67
về 54 lần
20
về 53 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 160 ngày qua

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 405 lần Đuôi 0: 463 lần Tổng 0: 461 lần
Đầu 1: 430 lần Đuôi 1: 434 lần Tổng 1: 458 lần
Đầu 2: 438 lần Đuôi 2: 460 lần Tổng 2: 428 lần
Đầu 3: 441 lần Đuôi 3: 401 lần Tổng 3: 443 lần
Đầu 4: 438 lần Đuôi 4: 448 lần Tổng 4: 433 lần
Đầu 5: 438 lần Đuôi 5: 430 lần Tổng 5: 432 lần
Đầu 6: 427 lần Đuôi 6: 461 lần Tổng 6: 416 lần
Đầu 7: 440 lần Đuôi 7: 411 lần Tổng 7: 441 lần
Đầu 8: 425 lần Đuôi 8: 419 lần Tổng 8: 424 lần
Đầu 9: 438 lần Đuôi 9: 393 lần Tổng 9: 384 lần