XSMB 160 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 160 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 160 ngày qua

KQXSMB ngày 24-5-2022
ĐB 97218
G.1 58758
G.2 8771905801
G.3 313193225569356870263710122493
G.4 2857747770153584
G.5 273897686715383703765285
G.6 785619594
G.7 30874149
ĐầuĐuôi
01,1
15,5,8,9,9,9
26
30,7,8
41,9
55,6,7,8
68
76,7
84,5,5,7
93,4
KQXSMB ngày 23-5-2022
ĐB 29213
G.1 64806
G.2 7952621519
G.3 790558349848166669996089226542
G.4 2922829557361480
G.5 119279487140710825776229
G.6 025779153
G.7 17548151
ĐầuĐuôi
06,8
13,7,9
22,5,6,9
36
40,2,8
51,3,4,5
66
77,9
80,1
92,2,5,8,9
KQXSMB ngày 22-5-2022
ĐB 24547
G.1 49158
G.2 8825339604
G.3 774489235199577488725863109422
G.4 9311558319591099
G.5 584165742211502909156219
G.6 571895203
G.7 57560147
ĐầuĐuôi
01,3,4
11,1,5,9
22,9
31
41,7,7,8
51,3,6,7,8,9
6
71,2,4,7
83
95,9
KQXSMB ngày 21-5-2022
ĐB 85198
G.1 20830
G.2 0836424874
G.3 095000083714233788312830986212
G.4 3330199961801527
G.5 423833447589632780584791
G.6 559193047
G.7 53641380
ĐầuĐuôi
00,9
12,3
27,7
30,0,1,3,7,8
44,7
53,8,9
64,4
74
80,0,9
91,3,8,9
KQXSMB ngày 20-5-2022
ĐB 78195
G.1 29924
G.2 9314831878
G.3 903739814870425681748750945128
G.4 1579823611260906
G.5 829937763912233888199177
G.6 218446574
G.7 22236058
ĐầuĐuôi
06,9
12,8,9
22,3,4,5,6,8
36,8
46,8,8
58
60
73,4,4,6,7,8,9
8
95,9
KQXSMB ngày 19-5-2022
ĐB 49968
G.1 89976
G.2 9823601110
G.3 644665549225276766072002386611
G.4 4653040412643776
G.5 481434899545948182067286
G.6 045986854
G.7 04712550
ĐầuĐuôi
04,4,6,7
10,1,4
23,5
36
45,5
50,3,4
64,6,8
71,6,6,6
81,6,6,9
92
KQXSMB ngày 18-5-2022
ĐB 69049
G.1 92364
G.2 3807438286
G.3 339573847851395006175786035530
G.4 4650805701909775
G.5 997206326653069977260943
G.6 413766550
G.7 28570277
ĐầuĐuôi
02
13,7
26,8
30,2
43,9
50,0,3,7,7,7
60,4,6
72,4,5,7,8
86
90,5,9
KQXSMB ngày 17-5-2022
ĐB 58553
G.1 76496
G.2 4569857221
G.3 599766994814446442159286639702
G.4 9732090657345995
G.5 485851900611296064609568
G.6 849632541
G.7 56190248
ĐầuĐuôi
02,2,6
11,5,9
21
32,2,4
41,6,8,8,9
53,6,8
60,0,6,8
76
8
90,5,6,8
KQXSMB ngày 16-5-2022
ĐB 17713
G.1 95077
G.2 2684585992
G.3 680378676732549597467706423960
G.4 2721931095896644
G.5 805684898311205787119051
G.6 553568678
G.7 87383488
ĐầuĐuôi
0
10,1,1,3
21
34,7,8
44,5,6,9
51,3,6,7
60,4,7,8
77,8
87,8,9,9
92
KQXSMB ngày 15-5-2022
ĐB 93649
G.1 13716
G.2 5964255194
G.3 926636366500952870089322996476
G.4 3113630546661625
G.5 355441324425439105439212
G.6 284673985
G.7 10945649
ĐầuĐuôi
05,8
10,2,3,6
25,5,9
32
42,3,9,9
52,4,6
63,5,6
73,6
84,5
91,4,4

Thống kê giải bặc biệt 160 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
47
về 5 lần
03
về 4 lần
13
về 4 lần
18
về 4 lần
45
về 4 lần
Bộ số Số lượt về
53
về 4 lần
64
về 4 lần
68
về 4 lần
01
về 3 lần
24
về 3 lần

Thống kê 160 ngày đầu, đuôi, và tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 18 lần Đuôi 0: 12 lần Tổng 0: 17 lần
Đầu 1: 16 lần Đuôi 1: 13 lần Tổng 1: 19 lần
Đầu 2: 8 lần Đuôi 2: 14 lần Tổng 2: 15 lần
Đầu 3: 17 lần Đuôi 3: 22 lần Tổng 3: 21 lần
Đầu 4: 20 lần Đuôi 4: 20 lần Tổng 4: 20 lần
Đầu 5: 18 lần Đuôi 5: 17 lần Tổng 5: 13 lần
Đầu 6: 23 lần Đuôi 6: 11 lần Tổng 6: 10 lần
Đầu 7: 14 lần Đuôi 7: 16 lần Tổng 7: 7 lần
Đầu 8: 9 lần Đuôi 8: 17 lần Tổng 8: 16 lần
Đầu 9: 17 lần Đuôi 9: 18 lần Tổng 9: 22 lần

Thống kê lô tô về nhiều nhất 160 ngày qua

Bộ số Số lượt về
18
về 67 lần
71
về 60 lần
68
về 57 lần
48
về 56 lần
76
về 56 lần
Bộ số Số lượt về
41
về 55 lần
54
về 53 lần
01
về 52 lần
64
về 52 lần
92
về 52 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 160 ngày qua

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 441 lần Đuôi 0: 418 lần Tổng 0: 424 lần
Đầu 1: 439 lần Đuôi 1: 452 lần Tổng 1: 444 lần
Đầu 2: 410 lần Đuôi 2: 435 lần Tổng 2: 422 lần
Đầu 3: 425 lần Đuôi 3: 416 lần Tổng 3: 421 lần
Đầu 4: 444 lần Đuôi 4: 430 lần Tổng 4: 430 lần
Đầu 5: 430 lần Đuôi 5: 417 lần Tổng 5: 406 lần
Đầu 6: 463 lần Đuôi 6: 409 lần Tổng 6: 433 lần
Đầu 7: 467 lần Đuôi 7: 432 lần Tổng 7: 445 lần
Đầu 8: 355 lần Đuôi 8: 497 lần Tổng 8: 433 lần
Đầu 9: 446 lần Đuôi 9: 414 lần Tổng 9: 462 lần