XSMB 160 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 160 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 160 ngày qua

KQXSMB ngày 26-9-2022
ĐB 93712
G.1 06763
G.2 5021334368
G.3 325019449609495196501698869377
G.4 6160009410432015
G.5 298708266345215631879763
G.6 884736215
G.7 62696105
ĐầuĐuôi
01,5
12,3,5,5
26
36
43,5
50,6
60,1,2,3,3,8,9
77
84,7,7,8
94,5,6
KQXSMB ngày 25-9-2022
ĐB 59509
G.1 36837
G.2 5013794982
G.3 386077189094928238159783395667
G.4 1818584201404657
G.5 370164344520432768644674
G.6 104934481
G.7 89375716
ĐầuĐuôi
01,4,7,9
15,6,8
20,7,8
33,4,4,7,7,7
40,2
57,7
64,7
74
81,2,9
90
KQXSMB ngày 24-9-2022
ĐB 08154
G.1 01140
G.2 3958305213
G.3 672430474799009143864706886540
G.4 8467757415797138
G.5 038686865211916201665909
G.6 368823443
G.7 08347891
ĐầuĐuôi
08,9,9
11,3
23
34,8
40,0,3,3,7
54
62,6,7,8,8
74,8,9
83,6,6,6
91
KQXSMB ngày 23-9-2022
ĐB 79436
G.1 63302
G.2 7577278656
G.3 691701291194608263765700053326
G.4 3605359628705392
G.5 016037950046796843219567
G.6 724174453
G.7 01534849
ĐầuĐuôi
00,1,2,5,8
11
21,4,6
36
46,8,9
53,3,6
60,7,8
70,0,2,4,6
8
92,5,6
KQXSMB ngày 22-9-2022
ĐB 76777
G.1 14235
G.2 6763939627
G.3 110783556660396765315281077165
G.4 1992546005277755
G.5 511969435185651949170751
G.6 495283089
G.7 37756601
ĐầuĐuôi
01
10,7,9,9
27,7
31,5,7,9
43
51,5
60,5,6,6
75,7,8
83,5,9
92,5,6
KQXSMB ngày 21-9-2022
ĐB 44823
G.1 04642
G.2 2853990167
G.3 575145580103094145853026670855
G.4 7785634359513385
G.5 513646031640774350049439
G.6 380518321
G.7 05261694
ĐầuĐuôi
01,3,4,5
14,6,8
21,3,6
36,9,9
40,2,3,3
51,5
66,7
7
80,5,5,5
94,4
KQXSMB ngày 20-9-2022
ĐB 50221
G.1 51429
G.2 0369487656
G.3 842260573637676536276329257192
G.4 9164320768990093
G.5 079921657646479409080008
G.6 818799831
G.7 71100440
ĐầuĐuôi
04,7,8,8
10,8
21,6,7,9
31,6
40,6
56
64,5
71,6
8
92,2,3,4,4,9,9,9
KQXSMB ngày 19-9-2022
ĐB 62198
G.1 45485
G.2 7677474253
G.3 187394196051934311943904278008
G.4 2546500208262950
G.5 712498845639310862045861
G.6 927362456
G.7 95777222
ĐầuĐuôi
02,4,8,8
1
22,4,6,7
34,9,9
42,6
50,3,6
60,1,2
72,4,7
84,5
94,5,8
KQXSMB ngày 18-9-2022
ĐB 14894
G.1 36603
G.2 0994158304
G.3 254941632617346021707733545416
G.4 2580622600740880
G.5 618821870423040740420222
G.6 781007337
G.7 05002364
ĐầuĐuôi
00,3,4,5,7,7
16
22,3,3,6,6
35,7
41,2,6
5
64
70,4
80,0,1,7,8
94,4
KQXSMB ngày 17-9-2022
ĐB 55890
G.1 82995
G.2 8525499868
G.3 743633100098734250959221167172
G.4 5992524704266302
G.5 104919723323074836420676
G.6 084250098
G.7 65712925
ĐầuĐuôi
00,2
11
23,5,6,9
34
42,7,8,9
50,4
63,5,8
71,2,2,6
84
90,2,5,5,8

Thống kê giải bặc biệt 160 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
13
về 5 lần
18
về 5 lần
24
về 5 lần
54
về 5 lần
39
về 4 lần
Bộ số Số lượt về
49
về 4 lần
55
về 4 lần
68
về 4 lần
90
về 4 lần
93
về 4 lần

Thống kê 160 ngày đầu, đuôi, và tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 15 lần Đuôi 0: 11 lần Tổng 0: 15 lần
Đầu 1: 23 lần Đuôi 1: 18 lần Tổng 1: 12 lần
Đầu 2: 12 lần Đuôi 2: 14 lần Tổng 2: 17 lần
Đầu 3: 12 lần Đuôi 3: 18 lần Tổng 3: 17 lần
Đầu 4: 15 lần Đuôi 4: 20 lần Tổng 4: 22 lần
Đầu 5: 20 lần Đuôi 5: 18 lần Tổng 5: 10 lần
Đầu 6: 15 lần Đuôi 6: 13 lần Tổng 6: 16 lần
Đầu 7: 15 lần Đuôi 7: 15 lần Tổng 7: 14 lần
Đầu 8: 9 lần Đuôi 8: 17 lần Tổng 8: 13 lần
Đầu 9: 24 lần Đuôi 9: 16 lần Tổng 9: 24 lần

Thống kê lô tô về nhiều nhất 160 ngày qua

Bộ số Số lượt về
13
về 63 lần
10
về 57 lần
38
về 57 lần
43
về 57 lần
95
về 57 lần
Bộ số Số lượt về
01
về 54 lần
40
về 54 lần
55
về 54 lần
90
về 54 lần
92
về 54 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 160 ngày qua

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 432 lần Đuôi 0: 468 lần Tổng 0: 436 lần
Đầu 1: 484 lần Đuôi 1: 422 lần Tổng 1: 470 lần
Đầu 2: 416 lần Đuôi 2: 409 lần Tổng 2: 433 lần
Đầu 3: 445 lần Đuôi 3: 422 lần Tổng 3: 421 lần
Đầu 4: 454 lần Đuôi 4: 448 lần Tổng 4: 478 lần
Đầu 5: 441 lần Đuôi 5: 454 lần Tổng 5: 422 lần
Đầu 6: 403 lần Đuôi 6: 448 lần Tổng 6: 403 lần
Đầu 7: 426 lần Đuôi 7: 414 lần Tổng 7: 405 lần
Đầu 8: 361 lần Đuôi 8: 433 lần Tổng 8: 434 lần
Đầu 9: 458 lần Đuôi 9: 402 lần Tổng 9: 418 lần