Khi GĐB về 41, thống kê lô tô sẽ ra ngày hôm sau

Tần suất 2 số cuối giải ĐB miền Bắc hôm sau, khi GĐB hôm trước về 41

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
02 - 5 lần 97 - 4 lần 84 - 3 lần 42 - 3 lần 16 - 2 lần
82 - 2 lần 77 - 2 lần 57 - 2 lần 05 - 2 lần 74 - 2 lần
09 - 2 lần 90 - 2 lần 61 - 2 lần 17 - 2 lần 29 - 2 lần
64 - 1 lần 58 - 1 lần 54 - 1 lần 83 - 1 lần 85 - 1 lần
79 - 1 lần 93 - 1 lần 69 - 1 lần 12 - 1 lần 73 - 1 lần
63 - 1 lần 71 - 1 lần 51 - 1 lần 99 - 1 lần 11 - 1 lần
03 - 1 lần 39 - 1 lần 33 - 1 lần 91 - 1 lần 87 - 1 lần
62 - 1 lần 81 - 1 lần 35 - 1 lần 48 - 1 lần 70 - 1 lần
24 - 1 lần 75 - 1 lần 88 - 1 lần 32 - 1 lần 56 - 1 lần
00 - 1 lần 50 - 1 lần 01 - 1 lần 26 - 1 lần 67 - 1 lần
72 - 1 lần 25 - 1 lần 27 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 41

Bộ sốĐã về - ĐầuĐã về - ĐuôiĐã về - Tổng
0 12 lần 5 lần 6 lần
1 6 lần 8 lần 7 lần
2 6 lần 14 lần 15 lần
3 4 lần 6 lần 5 lần
4 4 lần 8 lần 2 lần
5 7 lần 6 lần 6 lần
6 7 lần 4 lần 12 lần
7 10 lần 13 lần 6 lần
8 10 lần 3 lần 7 lần
9 9 lần 8 lần 9 lần

Xem thống kê những ngày GĐB về 41

GĐBNgày vềHôm sauLô tô hôm sauGĐB hôm sau
561 41
14-2-2023 15-2-2023 02-04-08-11-13-14-16-18-21-22-23-24-41-45-47-54-54-58-66-72-72-75-80-82-84-86-88
181 58
098 41
12-2-2023 13-2-2023 04-08-08-14-15-16-17-19-19-20-31-33-35-37-38-42-51-60-62-63-68-72-85-88-90-96-99
419 16
320 41
28-10-2022 29-10-2022 01-02-07-08-13-21-28-29-34-35-40-44-45-47-48-52-60-66-73-77-78-82-87-88-91-94-99
738 87
025 41
27-4-2022 28-4-2022 00-01-02-04-07-08-08-18-22-25-28-30-35-37-40-55-66-73-75-76-77-85-86-88-95-97-99
472 02
129 41
4-4-2022 5-4-2022 05-07-09-11-11-17-24-25-26-36-38-41-42-47-47-55-55-63-76-79-80-89-91-92-93-94-97
549 97
880 41
17-1-2022 18-1-2022 04-06-06-18-20-23-24-42-54-54-57-58-64-65-68-70-72-74-78-81-84-85-90-92-95-95-96
463 84
620 41
16-8-2021 17-8-2021 02-02-02-04-06-09-21-24-26-35-36-40-41-46-54-57-62-63-69-72-73-75-86-89-91-95-97
681 62
464 41
4-8-2021 5-8-2021 01-02-03-05-13-15-17-29-43-51-56-56-58-63-64-66-68-69-72-74-75-78-81-83-85-93-98
090 81
601 41
21-6-2021 22-6-2021 01-02-05-09-17-18-18-20-30-32-42-45-46-47-52-58-58-60-68-73-79-80-86-96-96-98-99
345 05
920 41
9-12-2020 10-12-2020 01-02-11-14-18-20-25-26-29-32-33-33-33-35-35-44-46-47-62-71-74-77-80-87-90-91-94
248 35
605 41
9-10-2020 10-10-2020 01-02-03-14-19-19-23-25-29-43-48-48-57-59-66-71-71-72-74-77-77-82-83-84-86-93-98
522 48
474 41
23-8-2020 24-8-2020 00-01-01-04-05-08-16-19-19-24-26-27-33-52-55-56-57-59-61-62-66-69-74-79-80-85-93
493 16
672 41
8-5-2020 9-5-2020 00-02-03-03-04-05-13-19-22-22-25-25-25-34-37-38-41-44-48-58-61-70-75-85-95-98-99
717 70
836 41
16-10-2019 17-10-2019 00-09-15-27-37-39-40-41-41-44-45-47-48-49-53-53-58-58-60-61-64-68-70-73-73-77-78
164 61
538 41
11-9-2019 12-9-2019 03-05-14-15-17-20-21-23-24-26-28-32-36-47-55-56-63-64-64-66-67-70-73-80-89-94-97
757 17
346 41
1-5-2019 2-5-2019 00-05-06-15-18-22-23-30-33-36-39-40-45-46-49-52-60-61-62-63-63-66-74-81-89-90-94
947 61
955 41
23-4-2019 24-4-2019 01-05-12-18-19-23-29-30-31-33-40-48-51-52-58-63-66-68-73-75-75-81-82-90-95-96-97
612 29
098 41
11-1-2019 12-1-2019 00-00-02-04-10-11-15-24-31-33-34-44-48-48-48-52-54-64-66-66-67-73-73-73-74-93-99
732 24
662 41
28-12-2018 29-12-2018 07-09-13-15-17-21-22-24-25-30-31-32-35-39-49-54-55-56-56-57-59-61-67-75-77-80-91
566 75
393 41
10-12-2018 11-12-2018 03-07-11-12-14-14-17-18-21-36-38-43-55-56-62-67-70-72-73-79-80-84-86-86-91-95-99
389 91
258 41
14-11-2018 15-11-2018 06-07-11-13-20-20-21-27-28-35-37-48-55-55-57-61-62-64-66-68-77-78-79-88-93-95-96
338 88
438 41
25-7-2018 26-7-2018 05-09-11-15-18-19-20-22-26-28-32-32-49-50-54-56-58-59-60-60-71-73-78-81-85-95-96
593 56
335 41
13-11-2017 14-11-2017 04-05-05-10-13-15-22-25-26-29-32-37-41-46-48-53-55-57-61-61-69-73-76-78-84-94-97
353 97
984 41
15-3-2017 16-3-2017 00-01-06-11-12-13-13-14-15-17-18-25-27-38-42-43-49-52-54-60-68-69-74-75-77-79-79
330 00
767 41
24-6-2016 25-6-2016 07-09-12-14-15-17-25-28-31-34-40-47-48-58-59-59-63-66-69-69-70-76-78-83-88-90-99
244 09
484 41
20-5-2016 21-5-2016 03-10-13-16-17-23-23-40-42-42-50-51-51-53-54-58-58-65-67-69-75-79-82-83-88-88-88
758 50
775 41
5-4-2016 6-4-2016 02-02-04-06-06-08-17-18-21-23-24-24-25-32-41-41-47-63-69-71-75-80-80-83-90-92-98
568 02
399 41
20-1-2016 21-1-2016 01-10-11-14-20-27-28-29-31-31-34-34-51-52-52-54-55-59-62-62-70-78-82-85-86-86-94
380 01
532 41
9-12-2014 10-12-2014 02-04-08-09-12-12-16-20-26-34-35-35-52-54-56-69-70-70-82-85-86-88-88-89-90-94-98
707 82
158 41
19-7-2014 20-7-2014 03-07-09-12-16-16-17-20-24-26-34-41-47-48-49-49-51-52-64-71-80-81-84-85-97-97-98
319 26
084 41
6-6-2014 7-6-2014 07-08-10-13-15-18-19-24-33-39-39-41-45-46-49-53-56-62-62-64-65-68-82-86-86-87-90
406 39
330 41
9-4-2014 10-4-2014 03-04-09-10-19-20-29-29-29-31-34-36-39-40-45-52-54-55-55-61-74-79-79-79-87-89-98
746 74
715 41
1-4-2014 2-4-2014 10-13-26-26-28-32-34-39-43-43-44-55-56-58-58-67-68-73-73-79-82-83-87-89-92-95-99
007 67
152 41
20-11-2013 21-11-2013 02-08-13-20-21-22-25-28-31-35-42-43-45-52-62-64-66-68-72-72-81-83-84-85-88-89-90
775 72
787 41
26-9-2013 27-9-2013 01-03-05-07-08-12-13-14-18-19-25-30-37-38-43-45-45-52-55-61-64-69-71-78-79-89-94
080 25
623 41
14-4-2013 15-4-2013 01-06-07-12-13-16-17-26-27-29-31-33-38-40-46-54-55-69-71-74-74-81-81-86-87-93-95
535 17
278 41
7-9-2012 8-9-2012 02-09-10-16-18-29-29-32-34-34-35-37-38-39-45-50-50-56-64-65-67-68-71-88-94-94-97
656 32
276 41
15-7-2012 16-7-2012 00-01-09-12-19-20-25-29-31-32-33-34-36-41-41-49-62-63-65-66-68-83-86-89-90-93-94
885 33
986 41
3-6-2012 4-6-2012 04-06-08-23-28-31-32-33-36-42-44-52-52-62-66-69-78-79-80-81-83-84-89-92-92-94-95
367 42
136 41
12-4-2012 13-4-2012 03-03-04-12-19-23-25-32-33-33-38-47-48-52-58-58-59-70-76-78-80-87-88-89-92-92-97
322 03
684 41
15-3-2012 16-3-2012 03-05-08-17-19-24-27-31-37-41-49-51-56-57-57-58-58-72-72-77-79-82-83-84-87-89-98
224 77
729 41
2-3-2012 3-3-2012 02-03-09-10-10-12-22-24-29-31-34-34-36-37-40-44-46-50-61-64-66-75-76-83-84-88-91
724 83
982 41
27-1-2012 28-1-2012 00-02-10-12-23-23-30-39-44-49-50-55-60-63-63-73-77-78-78-85-86-91-92-93-96-97-97
688 77
016 41
16-6-2011 17-6-2011 03-08-13-27-29-31-41-45-48-48-48-54-57-58-60-60-62-69-70-72-75-75-79-81-81-93-93
869 54
418 41
2-6-2011 3-6-2011 02-10-11-12-15-16-25-29-29-31-39-42-45-49-49-49-51-54-59-64-70-74-76-77-87-92-98
551 64
159 41
8-3-2011 9-3-2011 00-01-02-04-05-07-08-13-20-26-30-35-36-38-48-53-65-78-79-80-81-82-82-84-88-93-99
095 02
076 41
10-1-2011 11-1-2011 03-06-07-10-16-17-18-27-28-28-31-33-40-41-42-49-52-59-62-64-68-80-81-84-85-90-92
347 85
417 41
21-12-2010 22-12-2010 03-04-08-13-16-22-29-37-38-42-42-47-51-52-54-62-64-72-77-79-81-82-86-92-93-94-95
965 93
135 41
29-11-2010 30-11-2010 00-04-06-10-16-24-26-27-34-38-39-44-49-51-59-60-61-64-65-74-81-87-92-93-94-97-97
772 97
161 41
24-7-2010 25-7-2010 02-08-10-10-17-23-25-29-33-34-37-45-50-50-53-62-65-66-78-84-85-87-89-92-93-96-99
004 84
155 41
28-11-2009 29-11-2009 06-08-09-11-12-20-26-27-34-36-39-40-44-48-51-53-55-63-64-67-68-70-74-81-81-86-91
298 74
981 41
21-4-2009 22-4-2009 00-04-05-06-06-08-09-12-14-22-24-26-32-32-54-56-59-64-64-67-69-74-79-80-87-98-98
993 09
103 41
11-3-2009 12-3-2009 00-02-03-05-06-07-14-15-22-30-35-36-44-51-54-58-66-67-71-80-84-87-88-95-95-96-97
654 05
431 41
28-11-2008 29-11-2008 02-05-16-18-19-20-20-22-27-31-35-36-36-37-45-62-66-69-74-74-76-76-79-80-80-88-94
544 69
561 41
1-4-2008 2-4-2008 02-04-05-11-12-21-25-32-33-37-40-40-42-43-50-53-58-66-66-69-73-74-87-87-88-89-93
342 02
438 41
2-12-2006 3-12-2006 06-12-16-22-22-23-33-35-38-38-38-39-39-39-46-48-49-51-57-70-71-80-82-84-87-88-89
361 12
805 41
18-7-2006 19-7-2006 06-17-18-19-23-25-27-30-33-34-36-39-50-51-51-53-58-61-63-73-73-81-82-87-87-88-97
830 73
016 41
23-5-2006 24-5-2006 01-02-04-05-06-20-29-30-31-31-32-36-40-43-49-51-63-67-70-71-72-73-74-74-76-76-86
775 63
054 41
14-5-2006 15-5-2006 11-14-15-17-22-23-24-35-43-43-43-56-61-61-65-72-72-72-73-74-77-77-78-84-86-91-99
637 84
892 41
26-9-2005 27-9-2005 00-01-02-08-17-17-18-20-31-31-40-41-52-52-54-59-61-69-72-79-84-84-86-88-90-91-95
472 79
110 41
6-12-2004 7-12-2004 02-10-11-12-18-19-20-26-31-41-46-50-52-55-59-64-67-71-80-84-84-90-92-95-99-99
192 90
693 41
31-10-2004 1-11-2004 00-06-13-15-19-24-26-33-34-38-39-39-42-46-57-60-64-71-74-75-79-80-83-85-91-96
551 42
857 41
24-4-2004 25-4-2004 07-08-10-15-18-26-31-38-40-40-42-48-49-50-55-56-56-56-61-63-70-71-87-91-96-99
316 71
298 41
17-11-2003 18-11-2003 00-07-08-17-29-33-38-42-52-53-55-62-65-67-70-70-78-79-82-83-86-89-91-97
915 29
094 41
9-10-2003 10-10-2003 10-11-21-22-24-27-30-37-38-49-50-52-60-63-64-73-74-80-87-90-90-91-92-92
596 90
366 41
1-6-2003 2-6-2003 05-06-24-27-28-32-38-47-47-51-53-56-58-59-60-61-62-62-64-67-71-82-96-97
854 51
301 41
24-4-2003 25-4-2003 02-15-15-19-19-22-24-27-28-28-32-37-47-55-61-66-66-66-67-71-79-87-96-99
916 99
813 41
3-4-2003 4-4-2003 00-11-11-14-27-31-32-39-44-46-46-51-53-58-59-62-62-62-75-86-87-91-93-97
389 97
209 41
13-3-2003 14-3-2003 05-08-10-25-32-36-38-39-39-45-55-57-62-62-64-64-66-71-72-77-81-83-95-97
873 57
327 41
20-1-2003 21-1-2003 02-03-07-25-25-27-28-34-36-46-50-51-54-56-57-58-60-61-61-61-80-92-94-99
909 02
971 41
20-12-2002 21-12-2002 00-00-00-02-03-04-12-14-25-36-39-42-43-45-51-55-73-75-75-82-83-92-92-99
407 82
761 41
19-9-2002 20-9-2002 05-11-11-11-14-23-35-42-46-51-52-53-54-56-63-63-70-71-76-81-84-84-92-99
831 11
321 41
27-8-2002 28-8-2002 00-02-14-14-23-25-27-44-57-62-63-63-65-65-67-76-79-80-90-91-92-94-95-98
428 57
751 41
24-2-2002 25-2-2002 03-17-24-27-28-29-35-35-47-48-54-55-63-65-67-71-71-75-75-84-87-89-96-99
588 27
322 41
30-1-2002 31-1-2002 00-06-07-12-14-18-35-37-39-42-50-55-61-62-69-70-83-87-89-90-91-92-96-98
917 42
Xem thống kê những ngày GĐB về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -