XSMB 15/2/2024 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/2/2024

Kết quả xổ số miền Bắc 15-02-2024

Mã ĐB16FV - 4FV - 18FV - 12FV - 17FV - 3FV - 5FV - 1FV
ĐB48331
G.133214
G.29556575869
G.3850355095842526306627740894544
G.46513172661792439
G.5224157186452702250617065
G.6333911376
G.751102070
ĐầuĐuôi
08
10,1,3,4,8
20,2,6,6
31,3,5,9
41,4
51,2,8
61,2,5,5,9
70,6,9
8
9
ĐầuĐuôi
1,2,70
1,3,4,5,61
2,5,62
1,33
1,44
3,6,65
2,2,76
7
0,1,58
3,6,79