XSMB 2/8/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2/8/2023

Kết quả xổ số miền Bắc 02-08-2023

Mã ĐB14VH - 3VH - 5VH - 1VH - 12VH - 13VH
ĐB88137
G.171298
G.25808600408
G.3824802891877455054028800543510
G.43480449997057519
G.5324390127570649062526705
G.6480346518
G.759809408
ĐầuĐuôi
02,5,5,5,8,8
10,2,8,8,9
2
37
43,6
52,5,9
6
70
80,0,0,0,6
90,4,8,9
ĐầuĐuôi
1,7,8,8,8,8,90
1
0,1,52
43
94
0,0,0,55
4,86
37
0,0,1,1,98
1,5,99