XSMB 3/1/2024 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 3/1/2024

Kết quả xổ số miền Bắc 03-01-2024

Mã ĐB7DZ - 17DZ - 5DZ - 13DZ - 15DZ - 12DZ - 18DZ - 14DZ
ĐB62495
G.161083
G.28882525631
G.3812444193665835181197876230466
G.47275393479693310
G.5119821326734734201723018
G.6920945848
G.761148525
ĐầuĐuôi
0
10,4,8,9
20,5,5
31,2,4,4,5,6
42,4,5,8
5
61,2,6,9
72,5
83,5
95,8
ĐầuĐuôi
1,20
3,61
3,4,6,72
83
1,3,3,44
2,2,3,4,7,8,95
3,66
7
1,4,98
1,69