XSMB 4/8/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 4/8/2023

Kết quả xổ số miền Bắc 04-08-2023

Mã ĐB8VF - 15VF - 10VF - 7VF - 4VF - 2VF
ĐB56177
G.148747
G.20803837072
G.3994860500699927682861434593225
G.40919105617829529
G.5976668622021467966378444
G.6361602847
G.762887336
ĐầuĐuôi
02,6
19
21,5,7,9
36,7,8
44,5,7,7
56
61,2,2,6
72,3,7,9
82,6,6,8
9
ĐầuĐuôi
0
2,61
0,6,6,7,82
73
44
2,45
0,3,5,6,8,86
2,3,4,4,77
3,88
1,2,79