XSMB 6/6/2024 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 6/6/2024

Kết quả xổ số miền Bắc 06-06-2024

Mã ĐB5ND - 9ND - 8ND - 7ND - 11ND - 2ND - 15ND - 18ND
ĐB66688
G.112104
G.27120688217
G.3422664466312063028160501655725
G.44250482361108859
G.5455650417581750745398341
G.6320047190
G.728071410
ĐầuĐuôi
04,6,7,7
10,0,4,6,6,7
20,3,5,8
39
41,1,7
50,6,9
63,3,6
7
81,8
90
ĐầuĐuôi
1,1,2,5,90
4,4,81
2
2,6,63
0,14
25
0,1,1,5,66
0,0,1,47
2,88
3,59