XSMB 7/1/2024 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 7/1/2024

Kết quả xổ số miền Bắc 07-01-2024

Mã ĐB19ED - 12ED - 7ED - 20ED - 3ED - 13ED - 18ED - 16ED
ĐB69618
G.177903
G.21060127302
G.3643696711339541919897039806419
G.42465529987055568
G.5127926719902214231126408
G.6615603561
G.785677512
ĐầuĐuôi
01,2,2,3,3,5,8
12,2,3,5,8,9
2
3
41,2
5
61,5,7,8,9
71,5,9
85,9
98,9
ĐầuĐuôi
0
0,4,6,71
0,0,1,1,42
0,0,13
4
0,1,6,7,85
6
67
0,1,6,98
1,6,7,8,99