XSMB 8/8/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 8/8/2023

Kết quả xổ số miền Bắc 08-08-2023

Mã ĐB3VB - 5VB - 10VB - 7VB - 4VB - 12VB
ĐB80766
G.127080
G.26409660943
G.3711749707793957197866308756243
G.49054741501672940
G.5321491789878606670765984
G.6325947371
G.770191497
ĐầuĐuôi
0
14,4,5,9
25
3
40,3,3,7
54,7
66,6,7
70,1,4,6,7,8,8
80,4,6,7
96,7
ĐầuĐuôi
4,7,80
71
2
4,43
1,1,5,7,84
1,25
6,6,7,8,96
4,5,6,7,8,97
7,78
19