XSMB 8/9/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 8/9/2023

Kết quả xổ số miền Bắc 08-09-2023

Mã ĐB9YP - 8YP - 10YP - 2YP - 4YP - 6YP
ĐB13676
G.124740
G.25601232207
G.3505158142134783310173058237899
G.43520031365972690
G.5549176337787773902949275
G.6594073755
G.725945123
ĐầuĐuôi
07
12,3,5,7
20,1,3,5
33,9
40
51,5
6
73,5,6
82,3,7
90,1,4,4,4,7,9
ĐầuĐuôi
2,4,90
2,5,91
1,82
1,2,3,7,83
9,9,94
1,2,5,75
76
0,1,8,97
8
3,99