XSMB 9/8/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 9/8/2023

Kết quả xổ số miền Bắc 09-08-2023

Mã ĐB12VA - 7VA - 8VA - 2VA - 10VA - 1VA
ĐB59261
G.127636
G.20364795243
G.3631844623675761989936235629159
G.45510438972193557
G.5713072008613731655087113
G.6708870846
G.779918474
ĐầuĐuôi
00,8,8
10,3,3,6,9
2
30,6,6
43,6,7
56,7,9
61,1
70,4,9
84,4,9
91,3
ĐầuĐuôi
0,1,3,70
6,6,91
2
1,1,4,93
7,8,84
5
1,3,3,4,56
4,57
0,08
1,5,7,89