Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt kết quả xổ số miền bắc

Chọn số ngày để thống kê

Kết quả thống kê theo đầu giải đặc biệt Miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

ĐầuNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
04/12/2023
94
03/12/2023
16
02/12/2023
85
01/12/2023
01
30/11/2023
26
29/11/2023
41
28/11/2023
13
27/11/2023
57
26/11/2023
73
25/11/2023
16
Tổng 1
3
1
0
1
1
0
1
1
1

Thống kê đầu giải đặc biệt XSMB 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 1 lần về
 • Đầu 1: 3 lần về
 • Đầu 2: 1 lần về
 • Đầu 3: 0 lần về
 • Đầu 4: 1 lần về
 • Đầu 5: 1 lần về
 • Đầu 6: 0 lần về
 • Đầu 7: 1 lần về
 • Đầu 8: 1 lần về
 • Đầu 9: 1 lần về

Kết quả thống kê theo đuôi giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

ĐầuNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
04/12/2023
94
03/12/2023
16
02/12/2023
85
01/12/2023
01
30/11/2023
26
29/11/2023
41
28/11/2023
13
27/11/2023
57
26/11/2023
73
25/11/2023
16
Tổng 0
2
0
2
1
1
3
1
0
0

Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt XSMB 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 0 lần về
 • Đầu 1: 2 lần về
 • Đầu 2: 0 lần về
 • Đầu 3: 2 lần về
 • Đầu 4: 1 lần về
 • Đầu 5: 1 lần về
 • Đầu 6: 3 lần về
 • Đầu 7: 1 lần về
 • Đầu 8: 0 lần về
 • Đầu 9: 0 lần về