Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt kết quả xổ số miền bắc

Chọn số ngày để thống kê

Thống kê theo đầu giải đặc biệt Miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

ĐầuNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
21/07/2024
90
20/07/2024
82
19/07/2024
77
18/07/2024
59
17/07/2024
59
16/07/2024
96
15/07/2024
30
14/07/2024
07
13/07/2024
60
12/07/2024
19
Tổng 1
1
0
1
0
2
1
1
1
2

Thống kê đầu giải đặc biệt XSMB 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 1 lần về
 • Đầu 1: 1 lần về
 • Đầu 2: 0 lần về
 • Đầu 3: 1 lần về
 • Đầu 4: 0 lần về
 • Đầu 5: 2 lần về
 • Đầu 6: 1 lần về
 • Đầu 7: 1 lần về
 • Đầu 8: 1 lần về
 • Đầu 9: 2 lần về

Thống kê theo đuôi giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

ĐầuNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
21/07/2024
90
20/07/2024
82
19/07/2024
77
18/07/2024
59
17/07/2024
59
16/07/2024
96
15/07/2024
30
14/07/2024
07
13/07/2024
60
12/07/2024
19
Tổng 3
0
1
0
0
0
1
2
0
3

Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt XSMB 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 3 lần về
 • Đầu 1: 0 lần về
 • Đầu 2: 1 lần về
 • Đầu 3: 0 lần về
 • Đầu 4: 0 lần về
 • Đầu 5: 0 lần về
 • Đầu 6: 1 lần về
 • Đầu 7: 2 lần về
 • Đầu 8: 0 lần về
 • Đầu 9: 3 lần về

Bình luận