Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt kết quả xổ số miền bắc

- Xsmn.me đã chuyển sang: xsmn247.me
Chọn số ngày để thống kê

Kết quả thống kê theo đầu giải đặc biệt Miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

ĐầuNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
31/03/2023
81
30/03/2023
04
29/03/2023
67
28/03/2023
28
27/03/2023
30
26/03/2023
65
25/03/2023
73
24/03/2023
57
23/03/2023
83
22/03/2023
98
Tổng 1
0
1
1
0
1
2
1
2
1

Thống kê đầu giải đặc biệt XSMB 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 1 lần về
 • Đầu 1: 0 lần về
 • Đầu 2: 1 lần về
 • Đầu 3: 1 lần về
 • Đầu 4: 0 lần về
 • Đầu 5: 1 lần về
 • Đầu 6: 2 lần về
 • Đầu 7: 1 lần về
 • Đầu 8: 2 lần về
 • Đầu 9: 1 lần về

Kết quả thống kê theo đuôi giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

ĐầuNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
31/03/2023
81
30/03/2023
04
29/03/2023
67
28/03/2023
28
27/03/2023
30
26/03/2023
65
25/03/2023
73
24/03/2023
57
23/03/2023
83
22/03/2023
98
Tổng 1
1
0
2
1
1
0
2
2
0

Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt XSMB 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 1 lần về
 • Đầu 1: 1 lần về
 • Đầu 2: 0 lần về
 • Đầu 3: 2 lần về
 • Đầu 4: 1 lần về
 • Đầu 5: 1 lần về
 • Đầu 6: 0 lần về
 • Đầu 7: 2 lần về
 • Đầu 8: 2 lần về
 • Đầu 9: 0 lần về