Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt kết quả xổ số miền bắc

Chọn số ngày để thống kê

Kết quả thống kê theo đầu giải đặc biệt Miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

ĐầuNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02/07/2022
54
01/07/2022
97
30/06/2022
39
29/06/2022
92
28/06/2022
49
27/06/2022
71
26/06/2022
70
25/06/2022
68
24/06/2022
77
23/06/2022
40
Tổng 0
0
0
1
2
1
1
3
0
2

Thống kê đầu giải đặc biệt XSMB 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 0 lần về
 • Đầu 1: 0 lần về
 • Đầu 2: 0 lần về
 • Đầu 3: 1 lần về
 • Đầu 4: 2 lần về
 • Đầu 5: 1 lần về
 • Đầu 6: 1 lần về
 • Đầu 7: 3 lần về
 • Đầu 8: 0 lần về
 • Đầu 9: 2 lần về

Kết quả thống kê theo đuôi giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

ĐầuNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02/07/2022
54
01/07/2022
97
30/06/2022
39
29/06/2022
92
28/06/2022
49
27/06/2022
71
26/06/2022
70
25/06/2022
68
24/06/2022
77
23/06/2022
40
Tổng 2
1
1
0
1
0
0
2
1
2

Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt XSMB 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 2 lần về
 • Đầu 1: 1 lần về
 • Đầu 2: 1 lần về
 • Đầu 3: 0 lần về
 • Đầu 4: 1 lần về
 • Đầu 5: 0 lần về
 • Đầu 6: 0 lần về
 • Đầu 7: 2 lần về
 • Đầu 8: 1 lần về
 • Đầu 9: 2 lần về