Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt kết quả xổ số miền bắc

Chọn số ngày để thống kê

Thống kê theo đầu giải đặc biệt Miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

ĐầuNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14/04/2024
96
13/04/2024
49
12/04/2024
73
11/04/2024
56
10/04/2024
38
09/04/2024
10
08/04/2024
47
07/04/2024
74
06/04/2024
12
05/04/2024
66
Tổng 0
2
0
1
2
1
1
2
0
1

Thống kê đầu giải đặc biệt XSMB 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 0 lần về
 • Đầu 1: 2 lần về
 • Đầu 2: 0 lần về
 • Đầu 3: 1 lần về
 • Đầu 4: 2 lần về
 • Đầu 5: 1 lần về
 • Đầu 6: 1 lần về
 • Đầu 7: 2 lần về
 • Đầu 8: 0 lần về
 • Đầu 9: 1 lần về

Thống kê theo đuôi giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

ĐầuNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14/04/2024
96
13/04/2024
49
12/04/2024
73
11/04/2024
56
10/04/2024
38
09/04/2024
10
08/04/2024
47
07/04/2024
74
06/04/2024
12
05/04/2024
66
Tổng 1
0
1
1
1
0
3
1
1
1

Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt XSMB 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 1 lần về
 • Đầu 1: 0 lần về
 • Đầu 2: 1 lần về
 • Đầu 3: 1 lần về
 • Đầu 4: 1 lần về
 • Đầu 5: 0 lần về
 • Đầu 6: 3 lần về
 • Đầu 7: 1 lần về
 • Đầu 8: 1 lần về
 • Đầu 9: 1 lần về

Bình luận