Khi GĐB về 61, thống kê lô tô sẽ ra ngày hôm sau

Tần suất 2 số cuối giải ĐB miền Bắc hôm sau, khi GĐB hôm trước về 61

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
96 - 3 lần 18 - 3 lần 63 - 3 lần 89 - 3 lần 33 - 2 lần
39 - 2 lần 51 - 2 lần 54 - 2 lần 85 - 2 lần 28 - 2 lần
13 - 2 lần 97 - 2 lần 82 - 2 lần 34 - 2 lần 47 - 2 lần
24 - 2 lần 99 - 2 lần 95 - 2 lần 45 - 2 lần 22 - 2 lần
17 - 1 lần 75 - 1 lần 58 - 1 lần 19 - 1 lần 02 - 1 lần
21 - 1 lần 38 - 1 lần 57 - 1 lần 30 - 1 lần 72 - 1 lần
74 - 1 lần 50 - 1 lần 48 - 1 lần 66 - 1 lần 37 - 1 lần
09 - 1 lần 92 - 1 lần 26 - 1 lần 65 - 1 lần 91 - 1 lần
94 - 1 lần 46 - 1 lần 69 - 1 lần 05 - 1 lần 16 - 1 lần
53 - 1 lần 77 - 1 lần 32 - 1 lần 90 - 1 lần 88 - 1 lần
98 - 1 lần 10 - 1 lần 12 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 61

Bộ sốĐã về - ĐầuĐã về - ĐuôiĐã về - Tổng
0 3 lần 4 lần 8 lần
1 10 lần 4 lần 7 lần
2 8 lần 9 lần 7 lần
3 10 lần 8 lần 7 lần
4 6 lần 8 lần 7 lần
5 8 lần 9 lần 7 lần
6 6 lần 7 lần 9 lần
7 4 lần 8 lần 7 lần
8 8 lần 10 lần 5 lần
9 14 lần 10 lần 13 lần

Xem thống kê những ngày GĐB về 61

GĐBNgày vềHôm sauLô tô hôm sauGĐB hôm sau
876 61
6-5-2024 7-5-2024 01-04-17-17-18-22-28-30-39-40-41-49-50-53-57-58-60-66-73-73-76-76-79-86-93-97-98
123 17
719 61
1-3-2024 2-3-2024 06-07-19-19-24-27-28-31-33-33-41-53-60-63-66-71-77-82-82-87-87-91-91-93-94-95-98
774 33
616 61
24-1-2024 25-1-2024 01-04-06-12-14-17-24-25-27-27-35-39-41-42-48-53-56-57-58-61-66-75-79-81-90-93-99
773 75
632 61
15-1-2024 16-1-2024 01-02-03-07-09-09-15-15-23-28-36-37-39-41-42-43-55-58-63-71-79-81-90-92-92-93-93
955 39
657 61
3-11-2023 4-11-2023 01-04-06-07-08-20-28-29-29-35-44-51-55-58-58-71-72-75-75-77-78-80-85-85-86-87-99
558 58
418 61
15-8-2023 16-8-2023 01-08-12-17-17-19-28-37-38-39-40-48-51-53-55-59-59-65-68-72-73-74-78-79-92-97-98
820 19
592 61
9-8-2023 10-8-2023 00-01-01-02-03-06-07-09-10-12-23-27-32-45-48-50-62-62-67-71-75-79-79-80-92-95-99
251 02
963 61
17-6-2023 18-6-2023 01-03-06-13-15-19-23-26-27-39-42-51-52-52-53-57-58-72-75-76-83-88-92-92-94-99-99
943 51
886 61
13-6-2023 14-6-2023 00-05-06-07-08-11-20-31-32-36-37-37-39-41-48-48-49-50-52-54-54-66-66-77-86-90-91
578 54
889 61
31-5-2023 1-6-2023 00-04-17-17-18-20-21-27-28-29-35-41-43-64-71-72-72-75-77-79-81-82-85-88-91-98-98
959 21
716 61
18-4-2023 19-4-2023 00-01-03-04-13-13-14-14-15-17-17-36-48-49-50-52-52-57-75-77-80-84-85-88-90-95-99
462 85
300 61
31-1-2023 1-2-2023 06-09-12-16-18-29-35-37-38-38-41-42-47-48-54-61-62-63-65-68-74-76-84-84-85-89-92
348 38
153 61
23-7-2022 24-7-2022 00-00-01-03-05-15-28-32-33-35-35-36-49-56-57-57-58-64-72-80-82-85-86-87-94-95-96
228 57
370 61
3-1-2022 4-1-2022 04-05-07-19-20-25-30-36-44-46-46-51-54-56-64-64-64-65-73-74-75-76-84-90-92-94-99
463 30
170 61
5-9-2021 6-9-2021 02-03-04-10-12-15-19-27-28-36-40-46-50-65-67-69-71-74-75-81-83-83-86-88-92-92-93
877 28
147 61
18-6-2021 19-6-2021 10-11-11-12-12-16-18-20-20-22-25-37-47-49-49-50-56-64-65-70-72-76-80-81-83-92-95
034 72
205 61
21-11-2020 22-11-2020 00-06-07-07-18-22-22-23-28-42-49-52-55-56-57-65-67-67-70-71-76-81-83-86-91-96-99
615 96
324 61
2-11-2020 3-11-2020 00-04-12-12-15-18-24-27-30-32-34-34-37-38-41-42-45-46-57-66-69-70-76-80-81-92-99
538 18
937 61
13-6-2020 14-6-2020 01-02-06-06-07-08-09-13-14-28-32-39-49-49-53-53-61-68-72-74-78-79-83-85-93-94-94
363 74
065 61
27-5-2020 28-5-2020 03-10-13-13-19-34-42-44-45-50-55-58-62-63-63-71-78-78-80-81-87-87-87-89-92-92-94
099 13
775 61
27-4-2020 28-4-2020 06-07-13-16-22-25-27-31-33-34-36-36-41-41-46-49-58-63-68-69-70-72-73-80-83-95-97
690 63
164 61
17-10-2019 18-10-2019 03-11-14-18-19-29-32-37-42-44-47-48-48-59-59-62-67-74-77-78-83-85-93-95-97-97-98
658 97
541 61
24-7-2019 25-7-2019 02-05-07-11-18-22-22-22-30-30-34-35-39-40-44-55-56-63-64-71-72-72-78-82-82-93-96
223 82
947 61
2-5-2019 3-5-2019 00-14-19-22-22-24-30-37-38-43-44-50-54-61-63-67-70-74-75-76-76-82-83-85-89-89-96
120 50
643 61
30-3-2019 31-3-2019 03-05-06-10-15-20-21-28-32-34-35-36-37-43-48-49-49-54-61-64-73-75-88-90-97-97-97
137 48
230 61
20-4-2018 21-4-2018 13-16-27-27-30-31-33-34-37-38-43-45-52-53-56-64-66-67-75-78-80-82-84-85-86-96-97
699 66
857 61
19-11-2017 20-11-2017 00-02-10-12-13-19-21-21-30-30-37-38-42-47-49-52-52-53-57-60-63-67-72-79-85-86-97
331 37
997 61
2-11-2017 3-11-2017 03-06-08-08-10-11-23-31-33-34-42-45-47-49-50-52-55-63-68-69-78-78-84-89-95-95-98
311 34
032 61
24-6-2017 25-6-2017 09-10-10-11-11-11-12-19-22-33-44-47-60-61-62-62-62-63-69-73-74-86-90-90-94-94-96
483 96
780 61
13-6-2017 14-6-2017 01-06-06-09-10-15-21-25-27-29-32-33-39-41-46-48-56-58-62-66-70-75-82-87-89-94-99
409 09
161 61
11-5-2017 12-5-2017 02-02-03-04-10-10-12-13-19-23-23-23-24-28-34-43-49-52-63-71-76-78-92-92-95-97-99
087 92
001 61
29-10-2016 30-10-2016 01-02-03-05-08-10-10-12-19-26-60-63-64-65-68-70-71-73-75-77-81-85-87-89-90-91-96
355 26
130 61
26-8-2016 27-8-2016 00-00-01-06-08-12-14-16-17-24-32-37-37-40-45-46-51-53-55-59-61-64-65-72-89-90-91
875 65
263 61
2-7-2016 3-7-2016 03-05-08-09-14-18-19-23-24-28-30-31-31-33-38-40-45-57-58-59-61-67-67-79-80-91-96
896 91
252 61
4-1-2016 5-1-2016 01-01-06-15-25-26-28-33-36-37-39-49-51-51-55-60-71-72-81-82-82-85-86-91-92-96-98
898 51
975 61
28-9-2015 29-9-2015 00-04-06-09-11-16-32-33-39-44-46-51-55-60-61-64-65-65-69-73-76-86-89-89-89-92-93
944 89
166 61
28-5-2015 29-5-2015 02-07-16-17-18-20-22-32-35-40-42-48-54-54-61-64-65-69-73-74-77-78-79-80-85-97-99
455 18
815 61
24-12-2014 25-12-2014 04-09-11-25-30-31-33-38-42-46-47-49-54-55-68-69-69-70-70-72-73-78-83-89-93-94-98
237 47
953 61
12-8-2014 13-8-2014 02-04-07-08-12-25-27-38-42-45-49-52-63-67-69-70-77-81-82-86-87-90-93-94-96-98-99
380 63
025 61
26-4-2014 27-4-2014 01-03-04-05-09-15-24-25-27-29-29-31-32-37-42-49-50-50-54-63-64-65-69-78-80-87-98
724 54
647 61
22-3-2014 23-3-2014 01-04-11-17-19-23-34-35-35-36-37-42-47-52-55-56-57-79-79-85-89-91-92-94-96-96-97
278 94
247 61
26-11-2013 27-11-2013 07-08-12-12-15-18-19-22-22-23-25-26-34-35-37-38-39-40-59-59-71-73-79-81-89-91-98
226 34
719 61
17-9-2013 18-9-2013 04-06-20-22-25-26-28-29-32-35-36-37-38-42-42-43-43-45-56-56-69-74-74-75-81-94-97
904 28
816 61
2-9-2013 3-9-2013 04-06-08-11-23-25-26-30-33-33-35-36-43-45-46-47-51-56-59-64-66-68-86-91-93-95-98
070 46
189 61
9-8-2013 10-8-2013 00-05-16-23-24-25-25-32-33-38-39-45-53-55-58-64-69-72-73-82-83-83-85-85-89-90-94
206 69
642 61
17-4-2013 18-4-2013 01-11-11-15-25-29-31-32-36-38-39-42-51-52-52-56-58-64-69-69-72-76-80-89-89-93-93
530 89
013 61
29-12-2012 30-12-2012 00-05-05-07-10-15-16-24-29-37-38-46-48-62-62-65-68-71-73-75-76-79-79-83-86-91-92
215 05
546 61
11-12-2012 12-12-2012 01-02-02-05-18-23-24-32-35-37-37-42-44-48-49-52-60-66-82-83-83-84-84-87-96-97-97
611 24
610 61
31-10-2012 1-11-2012 13-14-16-23-25-37-45-46-46-47-48-49-51-61-63-65-67-69-71-76-78-83-89-90-92-94-97
924 16
017 61
19-1-2012 20-1-2012 01-01-02-06-10-15-17-18-19-20-20-32-34-35-45-46-51-53-55-66-71-73-86-88-91-92-99
396 99
292 61
12-4-2011 13-4-2011 13-14-14-20-23-25-26-34-42-42-46-59-60-61-66-68-69-71-72-75-78-81-82-85-94-95-95
614 95
212 61
31-7-2010 1-8-2010 00-14-15-19-20-20-21-24-25-31-41-41-45-50-54-57-59-60-68-69-72-75-79-85-86-88-96
059 24
935 61
19-9-2009 20-9-2009 01-10-20-33-35-45-46-49-49-53-56-63-65-66-70-71-72-74-77-84-85-85-86-88-88-89-94
640 53
031 61
31-3-2009 1-4-2009 23-26-28-29-32-36-38-42-43-45-45-50-51-57-61-73-79-80-84-88-88-89-95-96-96-98-99
676 96
896 61
7-11-2008 8-11-2008 05-09-18-25-35-43-45-52-55-66-71-73-73-74-75-79-80-80-82-83-90-90-90-91-92-94-95
294 45
985 61
16-10-2008 17-10-2008 04-13-15-18-19-25-28-32-44-44-54-59-59-61-76-77-82-84-85-89-90-93-95-96-98-99-99
061 77
060 61
12-5-2008 13-5-2008 06-07-11-20-27-32-32-33-47-53-55-56-56-56-60-60-61-65-70-70-70-71-78-79-83-93-95
907 32
880 61
23-4-2008 24-4-2008 01-02-04-05-06-08-12-12-18-19-21-33-33-37-39-48-48-49-52-56-60-63-64-64-79-84-88
971 33
277 61
7-12-2007 8-12-2007 02-03-07-07-13-14-15-17-28-30-30-31-31-33-33-36-38-50-58-58-72-76-80-81-87-95-98
486 13
835 61
28-6-2007 29-6-2007 00-12-18-18-19-23-31-35-39-39-41-43-51-55-60-61-62-73-83-85-90-91-92-94-96-96-98
678 85
516 61
11-8-2006 12-8-2006 05-06-17-18-24-27-28-29-30-34-38-44-46-47-52-53-55-58-62-66-68-77-78-79-83-83-94
145 47
683 61
25-7-2006 26-7-2006 07-11-11-14-16-27-31-40-41-46-49-61-63-64-67-69-71-75-75-76-78-81-85-90-93-94-96
088 90
449 61
15-7-2005 16-7-2005 02-08-08-11-11-15-20-23-23-24-26-30-37-42-42-44-45-52-63-70-70-72-75-77-78-83-88
214 88
144 61
13-5-2005 14-5-2005 01-03-05-09-14-16-19-22-23-27-31-31-39-43-45-46-47-62-73-80-80-80-82-87-96-98-98
920 98
428 61
21-4-2005 22-4-2005 06-10-13-16-34-38-40-41-41-45-45-46-48-50-50-66-68-69-71-74-74-74-77-77-89-92-98
772 45
908 61
27-3-2005 28-3-2005 04-06-12-14-22-23-25-30-32-36-42-58-59-69-69-69-75-81-82-84-90-90-92-94-95-97-98
387 22
676 61
23-12-2004 24-12-2004 00-03-06-14-15-17-19-23-26-29-37-39-44-45-48-57-65-66-72-76-77-84-88-93-93-99
443 39
984 61
29-10-2004 30-10-2004 01-03-06-12-14-16-16-18-24-28-33-37-38-46-47-52-67-73-74-78-83-87-88-91-97-98
939 97
761 61
23-10-2004 24-10-2004 08-09-11-12-14-18-26-28-35-42-45-49-52-55-59-61-64-68-71-74-81-85-88-89-93-95
452 18
000 61
25-6-2004 26-6-2004 04-05-06-12-14-15-15-20-20-24-32-35-35-37-41-42-49-53-53-61-82-85-91-92-93-97
753 82
834 61
16-3-2004 17-3-2004 00-01-05-09-16-26-36-38-42-50-52-59-60-63-63-72-77-80-83-84-86-87-88-89-91-93
672 63
151 61
19-2-2004 20-2-2004 02-03-07-10-11-16-18-19-31-34-35-35-39-63-67-67-78-79-82-87-87-87-90-91-93-95
472 95
901 61
1-12-2003 2-12-2003 09-10-24-25-30-41-47-48-48-55-61-61-63-63-74-77-79-83-85-90-90-94-98-99
105 10
101 61
29-11-2003 30-11-2003 00-04-04-10-20-22-25-34-34-35-38-43-43-50-55-56-63-72-75-75-92-93-96-97
101 22
931 61
23-2-2003 24-2-2003 09-12-12-15-21-26-27-30-31-31-32-33-35-36-40-42-44-54-63-70-84-85-88-95
758 12
775 61
30-7-2002 31-7-2002 05-08-13-18-19-20-24-27-31-37-57-63-64-67-68-70-76-79-80-83-84-84-96-99
540 99
107 61
14-3-2002 15-3-2002 08-13-14-15-16-17-17-24-26-32-33-35-36-49-54-66-68-72-79-88-88-89-92-96
118 89
Xem thống kê những ngày GĐB về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -