XSMB 1/4/2024 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 1/4/2024

Kết quả xổ số miền Bắc 01-04-2024

Mã ĐB7KA - 10KA - 3KA - 15KA - 6KA - 5KA - 9KA - 2KA
ĐB19052
G.164293
G.26691037980
G.3031540529737583243575061256159
G.41490621276792105
G.5443827634042106673021099
G.6559345633
G.709930638
ĐầuĐuôi
02,5,6,9
10,2,2
2
33,8,8
42,5
52,4,7,9,9
63,6
79
80,3
90,3,3,7,9
ĐầuĐuôi
1,8,90
1
0,1,1,4,52
3,6,8,9,93
54
0,45
0,66
5,97
3,38
0,5,5,7,99