XSMB 2/5/2024 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2/5/2024

Kết quả xổ số miền Bắc 02-05-2024

Mã ĐB1LN - 4LN - 2LN - 20LN - 15LN - 6LN - 5LN - 14LN
ĐB27567
G.198924
G.25186396125
G.3323946454984234200368761889421
G.47865619095409899
G.5192912913732449905010023
G.6237365872
G.739637420
ĐầuĐuôi
01
18
20,1,3,4,5,9
32,4,6,7,9
40,9
5
63,3,5,5,7
72,4
8
90,1,4,9,9
ĐầuĐuôi
2,4,90
0,2,91
3,72
2,6,63
2,3,7,94
2,6,65
36
3,67
18
2,3,4,9,99