XSMB 8/12/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 8/12/2023

Kết quả xổ số miền Bắc 08-12-2023

Mã ĐB10CT - 14CT - 20CT - 2CT - 13CT - 12CT - 17CT - 1CT
ĐB38223
G.177286
G.29018584473
G.3085847969795286765064307576662
G.47394060544715963
G.5112781864005210685076915
G.6706481999
G.706399397
ĐầuĐuôi
05,5,6,6,6,6,7
15
23,7
39
4
5
62,3
71,3,5
81,4,5,6,6,6
93,4,7,7,9
ĐầuĐuôi
0
7,81
62
2,6,7,93
8,94
0,0,1,7,85
0,0,0,0,8,8,86
0,2,9,97
8
3,99