Thống kê Vietlott 6/45 - Thống kê kết quả XS Mega 6/45 cực chuẩn

Mời các bạn xem các loại thống kê sau:

Bảng thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 mới nhất

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
23
6.41% 5 lần
10
5.13% 4 lần
25
5.13% 4 lần
38
5.13% 4 lần
04
3.85% 3 lần
08
3.85% 3 lần
09
3.85% 3 lần
11
3.85% 3 lần
28
3.85% 3 lần
30
3.85% 3 lần
33
3.85% 3 lần
34
3.85% 3 lần
40
3.85% 3 lần
43
3.85% 3 lần
16
2.56% 2 lần
18
2.56% 2 lần
20
2.56% 2 lần
24
2.56% 2 lần
26
2.56% 2 lần
29
2.56% 2 lần
32
2.56% 2 lần
37
2.56% 2 lần
44
2.56% 2 lần
45
2.56% 2 lần
01
1.28% 1 lần
05
1.28% 1 lần
06
1.28% 1 lần
07
1.28% 1 lần
17
1.28% 1 lần
21
1.28% 1 lần
22
1.28% 1 lần
27
1.28% 1 lần
35
1.28% 1 lần
36
1.28% 1 lần
41
1.28% 1 lần
02
0% 0 lần
03
0% 0 lần
12
0% 0 lần
13
0% 0 lần
14
0% 0 lần
15
0% 0 lần
19
0% 0 lần
31
0% 0 lần
39
0% 0 lần
42
0% 0 lần