Thống kê Vietlott 6/45 - Thống kê kết quả XS Mega 6/45 cực chuẩn

- Xsmn.me đã chuyển sang: xsmn247.me
Mời các bạn xem các loại thống kê sau:

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
03
5.13% 4 lần
07
3.85% 3 lần
26
3.85% 3 lần
29
3.85% 3 lần
32
3.85% 3 lần
39
3.85% 3 lần
42
3.85% 3 lần
43
3.85% 3 lần
11
2.56% 2 lần
13
2.56% 2 lần
14
2.56% 2 lần
16
2.56% 2 lần
18
2.56% 2 lần
20
2.56% 2 lần
21
2.56% 2 lần
22
2.56% 2 lần
31
2.56% 2 lần
35
2.56% 2 lần
40
2.56% 2 lần
01
1.28% 1 lần
02
1.28% 1 lần
05
1.28% 1 lần
08
1.28% 1 lần
09
1.28% 1 lần
10
1.28% 1 lần
12
1.28% 1 lần
15
1.28% 1 lần
24
1.28% 1 lần
25
1.28% 1 lần
28
1.28% 1 lần
30
1.28% 1 lần
33
1.28% 1 lần
34
1.28% 1 lần
37
1.28% 1 lần
38
1.28% 1 lần
41
1.28% 1 lần
44
1.28% 1 lần
45
1.28% 1 lần
04
0% 0 lần
06
0% 0 lần
17
0% 0 lần
19
0% 0 lần
23
0% 0 lần
27
0% 0 lần
36
0% 0 lần