Thống kê Vietlott 6/45 - Thống kê kết quả XS Mega 6/45 cực chuẩn

Mời các bạn xem các loại thống kê sau:

Bảng thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 mới nhất

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
23
6.41% 5 lần
01
5.13% 4 lần
15
5.13% 4 lần
16
5.13% 4 lần
20
5.13% 4 lần
02
3.85% 3 lần
03
3.85% 3 lần
04
3.85% 3 lần
13
3.85% 3 lần
18
3.85% 3 lần
22
3.85% 3 lần
25
3.85% 3 lần
07
2.56% 2 lần
09
2.56% 2 lần
10
2.56% 2 lần
26
2.56% 2 lần
27
2.56% 2 lần
31
2.56% 2 lần
34
2.56% 2 lần
36
2.56% 2 lần
37
2.56% 2 lần
38
2.56% 2 lần
39
2.56% 2 lần
41
2.56% 2 lần
05
1.28% 1 lần
06
1.28% 1 lần
12
1.28% 1 lần
14
1.28% 1 lần
19
1.28% 1 lần
24
1.28% 1 lần
28
1.28% 1 lần
30
1.28% 1 lần
32
1.28% 1 lần
33
1.28% 1 lần
44
1.28% 1 lần
45
1.28% 1 lần
08
0% 0 lần
11
0% 0 lần
17
0% 0 lần
21
0% 0 lần
29
0% 0 lần
35
0% 0 lần
40
0% 0 lần
42
0% 0 lần
43
0% 0 lần