Thống kê Vietlott 6/45 - Thống kê kết quả XS Mega 6/45 cực chuẩn

Mời các bạn xem các loại thống kê sau:

Bảng thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 mới nhất

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay XS MEGA, theo lượt về nhiều/ít
07
5.56% 4 lần
29
5.56% 4 lần
17
4.17% 3 lần
34
4.17% 3 lần
35
4.17% 3 lần
40
4.17% 3 lần
45
4.17% 3 lần
02
2.78% 2 lần
03
2.78% 2 lần
06
2.78% 2 lần
11
2.78% 2 lần
12
2.78% 2 lần
14
2.78% 2 lần
16
2.78% 2 lần
18
2.78% 2 lần
21
2.78% 2 lần
22
2.78% 2 lần
26
2.78% 2 lần
32
2.78% 2 lần
33
2.78% 2 lần
36
2.78% 2 lần
38
2.78% 2 lần
41
2.78% 2 lần
42
2.78% 2 lần
04
1.39% 1 lần
05
1.39% 1 lần
09
1.39% 1 lần
10
1.39% 1 lần
13
1.39% 1 lần
15
1.39% 1 lần
20
1.39% 1 lần
24
1.39% 1 lần
25
1.39% 1 lần
27
1.39% 1 lần
30
1.39% 1 lần
31
1.39% 1 lần
37
1.39% 1 lần
43
1.39% 1 lần
44
1.39% 1 lần
01
0% 0 lần
08
0% 0 lần
19
0% 0 lần
23
0% 0 lần
28
0% 0 lần
39
0% 0 lần