Thống kê Vietlott 6/55 - Thống kê kết quả XS Power 6/55 chính xác nhất

Mời các bạn xem các loại thống kê sau:

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay KQXS Power gần đây
01
3.57% 3 lần
13
3.57% 3 lần
19
3.57% 3 lần
21
3.57% 3 lần
22
3.57% 3 lần
30
3.57% 3 lần
33
3.57% 3 lần
34
3.57% 3 lần
35
3.57% 3 lần
44
3.57% 3 lần
45
3.57% 3 lần
04
2.38% 2 lần
07
2.38% 2 lần
11
2.38% 2 lần
14
2.38% 2 lần
18
2.38% 2 lần
24
2.38% 2 lần
28
2.38% 2 lần
36
2.38% 2 lần
39
2.38% 2 lần
40
2.38% 2 lần
43
2.38% 2 lần
47
2.38% 2 lần
51
2.38% 2 lần
54
2.38% 2 lần
03
1.19% 1 lần
06
1.19% 1 lần
08
1.19% 1 lần
09
1.19% 1 lần
10
1.19% 1 lần
15
1.19% 1 lần
16
1.19% 1 lần
17
1.19% 1 lần
23
1.19% 1 lần
25
1.19% 1 lần
26
1.19% 1 lần
27
1.19% 1 lần
29
1.19% 1 lần
31
1.19% 1 lần
32
1.19% 1 lần
41
1.19% 1 lần
42
1.19% 1 lần
46
1.19% 1 lần
48
1.19% 1 lần
49
1.19% 1 lần
50
1.19% 1 lần
52
1.19% 1 lần
53
1.19% 1 lần
02
0% 0 lần
05
0% 0 lần
12
0% 0 lần
20
0% 0 lần
37
0% 0 lần
38
0% 0 lần
55
0% 0 lần