XSMB 19/9/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/9/2023

Kết quả xổ số miền Bắc 19-09-2023

Mã ĐB5YB - 1YB - 2YB - 11YB - 10YB - 6YB
ĐB50925
G.175781
G.29507245895
G.3415718904212852474560081862562
G.48894561531655278
G.5194270553612478051383630
G.6212766598
G.741288540
ĐầuĐuôi
0
12,2,5,8
25,8
30,8
40,1,2,2
52,5,6
62,5,6
71,2,8
80,1,5
94,5,8
ĐầuĐuôi
3,4,80
4,7,81
1,1,4,4,5,6,72
3
94
1,2,5,6,8,95
5,66
7
1,2,3,7,98
9