XSMB 24/8/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/8/2023

Kết quả xổ số miền Bắc 24-08-2023

Mã ĐB7XG - 15XG - 12XG - 4XG - 2XG - 6XG
ĐB57973
G.156968
G.21461765709
G.3805523737015250204402290477493
G.47257124714669018
G.5221690709700065138603967
G.6696165515
G.758496644
ĐầuĐuôi
00,4,9
15,6,7,8
2
3
40,4,7,9
50,1,2,7,8
60,5,6,6,7,8
70,0,3
8
93,6
ĐầuĐuôi
0,4,5,6,7,70
51
52
7,93
0,44
1,65
1,6,6,96
1,4,5,67
1,5,68
0,49