XSMB 27/12/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/12/2023

Kết quả xổ số miền Bắc 27-12-2023

Mã ĐB16DR - 5DR - 3DR - 13DR - 7DR - 12DR - 4DR - 18DR
ĐB74817
G.134291
G.20412407840
G.3593242111902648379699203272336
G.48327684020905817
G.5642149481917771026185345
G.6666798342
G.745286344
ĐầuĐuôi
0
10,7,7,7,8,9
21,4,4,7,8
32,6
40,0,2,4,5,5,8,8
5
63,6,9
7
8
90,1,8
ĐầuĐuôi
1,4,4,90
2,91
3,42
63
2,2,44
4,45
3,66
1,1,1,27
1,2,4,4,98
1,69