XSMB 8/6/2024 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 8/6/2024

Kết quả xổ số miền Bắc 08-06-2024

Mã ĐB13NF - 4NF - 16NF - 8NF - 20NF - 9NF - 3NF - 14NF
ĐB63333
G.106115
G.20360447710
G.3208141288790480761290540967246
G.48973263640153549
G.5260586191376646477305679
G.6140887883
G.724895866
ĐầuĐuôi
04,5,9
10,4,5,5,9
24,9
30,3,6
40,6,9
58
64,6
73,6,9
80,3,7,7,9
9
ĐầuĐuôi
1,3,4,80
1
2
3,7,83
0,1,2,64
0,1,15
3,4,6,76
8,87
58
0,1,2,4,7,89