Thống kê lô gan Bình Dương - Lô gan BD lâu chưa về

Các bộ số đài Bình Dương lâu chưa về

Chọn Miền/tỉnh:
Biên độ:

Bảng thống kê lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra cuối cùng Số ngày gan Gan cực đại
04 26-05-2023 27 27
99 26-05-2023 27 27
37 30-06-2023 22 30
65 30-06-2023 22 35
98 30-06-2023 22 32
07 21-07-2023 19 43
61 28-07-2023 18 33
54 18-08-2023 15 22
52 25-08-2023 14 20
01 01-09-2023 13 42
38 01-09-2023 13 21
84 01-09-2023 13 27
16 15-09-2023 11 30
36 15-09-2023 11 23
39 22-09-2023 10 21
41 22-09-2023 10 19
44 22-09-2023 10 26
50 22-09-2023 10 35

Thống kê cặp lô khan Bình Dương lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
16 - 61 15-09-2023 11 13
47 - 74 06-10-2023 8 15
14 - 41 27-10-2023 5 12
89 - 98 27-10-2023 5 16
03 - 30 03-11-2023 4 13
04 - 40 03-11-2023 4 17
36 - 63 03-11-2023 4 18
48 - 84 03-11-2023 4 24
07 - 70 10-11-2023 3 21
46 - 64 10-11-2023 3 12

Gan cực đại Bình Dương các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 30 ngày
01 42 ngày
02 26 ngày
03 32 ngày
04 27 ngày
05 28 ngày
06 22 ngày
07 43 ngày
08 23 ngày
09 41 ngày
10 24 ngày
11 19 ngày
12 21 ngày
13 22 ngày
14 26 ngày
15 24 ngày
16 30 ngày
17 22 ngày
18 22 ngày
19 20 ngày
20 32 ngày
21 24 ngày
22 27 ngày
23 29 ngày
24 26 ngày
25 22 ngày
26 23 ngày
27 23 ngày
28 27 ngày
29 34 ngày
30 38 ngày
31 34 ngày
32 26 ngày
33 21 ngày
34 34 ngày
35 37 ngày
36 23 ngày
37 30 ngày
38 21 ngày
39 21 ngày
40 25 ngày
41 19 ngày
42 33 ngày
43 26 ngày
44 26 ngày
45 20 ngày
46 24 ngày
47 31 ngày
48 33 ngày
49 33 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 35 ngày
51 35 ngày
52 20 ngày
53 22 ngày
54 22 ngày
55 24 ngày
56 25 ngày
57 25 ngày
58 31 ngày
59 20 ngày
60 37 ngày
61 33 ngày
62 26 ngày
63 24 ngày
64 20 ngày
65 35 ngày
66 35 ngày
67 38 ngày
68 29 ngày
69 23 ngày
70 33 ngày
71 32 ngày
72 27 ngày
73 26 ngày
74 25 ngày
75 22 ngày
76 23 ngày
77 27 ngày
78 28 ngày
79 32 ngày
80 37 ngày
81 41 ngày
82 26 ngày
83 26 ngày
84 27 ngày
85 38 ngày
86 34 ngày
87 31 ngày
88 24 ngày
89 29 ngày
90 39 ngày
91 26 ngày
92 24 ngày
93 31 ngày
94 26 ngày
95 31 ngày
96 23 ngày
97 29 ngày
98 32 ngày
99 27 ngày

Thống kê giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
71 11-03-2016 384
18 25-03-2016 382
22 11-11-2016 349
45 09-12-2016 345
94 30-06-2017 316
54 01-06-2018 268
72 28-09-2018 251
55 19-10-2018 248
34 14-12-2018 240
02 04-01-2019 237

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 19-05-2023 28
1 09-06-2023 25
2 14-07-2023 20
5 15-09-2023 11
7 13-10-2023 7
3 20-10-2023 6
6 10-11-2023 3
4 17-11-2023 2
9 24-11-2023 1
8 01-12-2023 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 31-03-2023 35
4 09-06-2023 25
1 07-07-2023 21
3 15-09-2023 11
8 29-09-2023 9
2 06-10-2023 8
7 13-10-2023 7
9 17-11-2023 2
6 24-11-2023 1
0 01-12-2023 0