Lô gan MN - Thống kê lô gan miền Nam: Số lâu chưa về xổ số miền Nam

- Xsmn.me đã chuyển sang: xsmn247.me

Bảng thống kê lô gan miền Nam

Thống kê lô gan TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
05 09-01-2023 22 39
88 14-01-2023 21 37
02 16-01-2023 20 27
38 16-01-2023 20 34
77 23-01-2023 18 27
70 28-01-2023 17 29
27 11-02-2023 13 29
67 11-02-2023 13 28
63 20-02-2023 10 29

Thống kê lô gan Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
92 30-07-2022 34 34
45 10-09-2022 28 28
34 22-10-2022 22 31
08 29-10-2022 21 21
20 10-12-2022 15 24
39 10-12-2022 15 26
46 24-12-2022 13 36
90 24-12-2022 13 31
77 24-12-2022 13 34
54 31-12-2022 12 28

Thống kê lô gan Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
96 29-10-2022 21 30
71 19-11-2022 18 29
73 19-11-2022 18 24
52 26-11-2022 17 40
02 10-12-2022 15 23
49 17-12-2022 14 25
74 24-12-2022 13 39
91 24-12-2022 13 27
39 31-12-2022 12 24
55 31-12-2022 12 25

Thống kê lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
10 30-07-2022 34 34
36 08-10-2022 24 34
18 29-10-2022 21 27
27 12-11-2022 19 48
79 19-11-2022 18 22
51 26-11-2022 17 38
73 03-12-2022 16 33
98 17-12-2022 14 25
35 31-12-2022 12 25
54 31-12-2022 12 28