Thống kê lô gan An Giang - Lô gan AG lâu chưa về

Các bộ số đài An Giang lâu chưa về

Chọn Miền/tỉnh:
Biên độ:

Bảng thống kê lô gan An Giang lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra cuối cùng Số ngày gan Gan cực đại
80 08-06-2023 25 25
99 08-06-2023 25 30
19 15-06-2023 24 24
37 20-07-2023 19 24
55 03-08-2023 17 40
70 03-08-2023 17 31
33 10-08-2023 16 26
51 17-08-2023 15 39
65 17-08-2023 15 30
04 31-08-2023 13 27
31 31-08-2023 13 28
67 31-08-2023 13 26
83 31-08-2023 13 27
09 07-09-2023 12 28
30 14-09-2023 11 29
42 14-09-2023 11 39
08 21-09-2023 10 25
47 21-09-2023 10 29
68 21-09-2023 10 30
92 21-09-2023 10 26

Thống kê cặp lô khan An Giang lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08 - 80 21-09-2023 10 14
68 - 86 12-10-2023 7 27
17 - 71 19-10-2023 6 20
09 - 90 26-10-2023 5 16
56 - 65 26-10-2023 5 14
57 - 75 26-10-2023 5 18
78 - 87 26-10-2023 5 11
02 - 20 02-11-2023 4 12
16 - 61 09-11-2023 3 12

Gan cực đại An Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 28 ngày
01 23 ngày
02 21 ngày
03 30 ngày
04 27 ngày
05 31 ngày
06 30 ngày
07 34 ngày
08 25 ngày
09 28 ngày
10 34 ngày
11 30 ngày
12 38 ngày
13 36 ngày
14 30 ngày
15 23 ngày
16 36 ngày
17 38 ngày
18 24 ngày
19 24 ngày
20 31 ngày
21 31 ngày
22 29 ngày
23 24 ngày
24 33 ngày
25 34 ngày
26 33 ngày
27 35 ngày
28 30 ngày
29 30 ngày
30 29 ngày
31 28 ngày
32 27 ngày
33 26 ngày
34 32 ngày
35 33 ngày
36 27 ngày
37 24 ngày
38 23 ngày
39 25 ngày
40 24 ngày
41 25 ngày
42 39 ngày
43 30 ngày
44 38 ngày
45 44 ngày
46 40 ngày
47 29 ngày
48 24 ngày
49 25 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 35 ngày
51 39 ngày
52 36 ngày
53 24 ngày
54 35 ngày
55 40 ngày
56 28 ngày
57 24 ngày
58 24 ngày
59 23 ngày
60 23 ngày
61 34 ngày
62 24 ngày
63 29 ngày
64 29 ngày
65 30 ngày
66 28 ngày
67 26 ngày
68 30 ngày
69 49 ngày
70 31 ngày
71 28 ngày
72 36 ngày
73 43 ngày
74 31 ngày
75 29 ngày
76 29 ngày
77 25 ngày
78 40 ngày
79 30 ngày
80 25 ngày
81 25 ngày
82 35 ngày
83 27 ngày
84 27 ngày
85 20 ngày
86 33 ngày
87 23 ngày
88 20 ngày
89 23 ngày
90 28 ngày
91 32 ngày
92 26 ngày
93 22 ngày
94 25 ngày
95 32 ngày
96 32 ngày
97 27 ngày
98 42 ngày
99 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
30 18-08-2011 622
33 14-01-2016 392
81 25-08-2016 360
57 06-10-2016 354
55 29-12-2016 342
47 09-03-2017 332
31 20-04-2017 326
24 18-05-2017 322
15 22-03-2018 278
75 12-04-2018 275

Thống kê đầu giải đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 31-08-2023 13
4 28-09-2023 9
8 12-10-2023 7
3 19-10-2023 6
5 26-10-2023 5
2 02-11-2023 4
6 09-11-2023 3
0 16-11-2023 2
1 23-11-2023 1
7 30-11-2023 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 22-06-2023 23
9 06-07-2023 21
7 03-08-2023 17
8 21-09-2023 10
2 19-10-2023 6
3 26-10-2023 5
0 02-11-2023 4
6 09-11-2023 3
1 23-11-2023 1
4 30-11-2023 0