Thống kê lô gan Long An - Lô gan LA lâu chưa về

Các bộ số đài Long An lâu chưa về

Chọn Miền/tỉnh:
Biên độ:

Bảng thống kê lô gan Long An lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra cuối cùng Số ngày gan Gan cực đại
37 21-10-2023 19 26
71 28-10-2023 18 31
56 04-11-2023 17 32
34 11-11-2023 16 31
21 18-11-2023 15 33
41 18-11-2023 15 29
08 25-11-2023 14 23
66 25-11-2023 14 34
32 02-12-2023 13 25
98 09-12-2023 12 24
31 16-12-2023 11 21
54 16-12-2023 11 28
78 16-12-2023 11 19
06 23-12-2023 10 23
11 23-12-2023 10 49
51 23-12-2023 10 25
53 23-12-2023 10 27

Thống kê cặp lô khan Long An lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
17 - 71 30-12-2023 9 149
23 - 32 06-01-2024 8 16
89 - 98 06-01-2024 8 17
47 - 74 13-01-2024 7 149
14 - 41 20-01-2024 6 14
03 - 30 27-01-2024 5 12
45 - 54 27-01-2024 5 149
49 - 94 27-01-2024 5 13
02 - 20 03-02-2024 4 13
19 - 91 03-02-2024 4 17

Gan cực đại Long An các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 26 ngày
01 27 ngày
02 57 ngày
03 20 ngày
04 25 ngày
05 23 ngày
06 23 ngày
07 24 ngày
08 23 ngày
09 32 ngày
10 24 ngày
11 49 ngày
12 26 ngày
13 32 ngày
14 21 ngày
15 22 ngày
16 37 ngày
17 35 ngày
18 25 ngày
19 33 ngày
20 24 ngày
21 33 ngày
22 41 ngày
23 32 ngày
24 20 ngày
25 57 ngày
26 31 ngày
27 22 ngày
28 34 ngày
29 37 ngày
30 30 ngày
31 21 ngày
32 25 ngày
33 33 ngày
34 31 ngày
35 33 ngày
36 34 ngày
37 26 ngày
38 28 ngày
39 30 ngày
40 37 ngày
41 29 ngày
42 24 ngày
43 24 ngày
44 49 ngày
45 28 ngày
46 36 ngày
47 28 ngày
48 27 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 32 ngày
51 25 ngày
52 25 ngày
53 27 ngày
54 28 ngày
55 38 ngày
56 32 ngày
57 27 ngày
58 31 ngày
59 43 ngày
60 28 ngày
61 21 ngày
62 28 ngày
63 18 ngày
64 49 ngày
65 18 ngày
66 34 ngày
67 24 ngày
68 28 ngày
69 22 ngày
70 30 ngày
71 31 ngày
72 31 ngày
73 26 ngày
74 34 ngày
75 28 ngày
76 19 ngày
77 34 ngày
78 19 ngày
79 35 ngày
80 22 ngày
81 25 ngày
82 32 ngày
83 39 ngày
84 30 ngày
85 36 ngày
86 26 ngày
87 22 ngày
88 26 ngày
89 28 ngày
90 31 ngày
91 24 ngày
92 41 ngày
93 33 ngày
94 32 ngày
95 33 ngày
96 21 ngày
97 32 ngày
98 24 ngày
99 21 ngày

Thống kê giải đặc biệt Long An lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
12 28-09-2013 525
79 09-12-2017 306
11 12-05-2018 284
57 16-06-2018 279
66 27-10-2018 260
41 27-04-2019 234
16 27-07-2019 221
83 07-09-2019 215
60 30-11-2019 203
36 04-07-2020 176

Thống kê đầu giải đặc biệt Long An lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 19-08-2023 28
9 07-10-2023 21
1 14-10-2023 20
4 28-10-2023 18
5 02-12-2023 13
3 20-01-2024 6
2 03-02-2024 4
0 10-02-2024 3
7 24-02-2024 1
6 02-03-2024 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 09-09-2023 25
8 30-09-2023 22
6 04-11-2023 17
4 18-11-2023 15
1 16-12-2023 11
3 27-01-2024 5
0 03-02-2024 4
5 10-02-2024 3
7 17-02-2024 2
2 02-03-2024 0

Thảo luận