Thống kê lô gan Long An - Lô gan LA lâu chưa về

Các bộ số đài Long An lâu chưa về

Chọn Miền/tỉnh:
Biên độ:

Bảng thống kê lô gan Long An lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra cuối cùng Số ngày gan Gan cực đại
71 28-10-2023 32 32
11 23-12-2023 24 49
14 20-01-2024 20 21
48 10-02-2024 17 27
18 17-02-2024 16 25
01 24-02-2024 15 27
58 02-03-2024 14 31
41 16-03-2024 12 29
32 23-03-2024 11 25
87 23-03-2024 11 22
17 30-03-2024 10 35
25 30-03-2024 10 57
26 30-03-2024 10 31
43 30-03-2024 10 24
76 30-03-2024 10 19

Thống kê cặp lô khan Long An lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
14 - 41 16-03-2024 12 12
17 - 71 30-03-2024 10 149
18 - 81 06-04-2024 9 149
23 - 32 13-04-2024 8 16
56 - 65 04-05-2024 5 201
58 - 85 04-05-2024 5 14
67 - 76 04-05-2024 5 14
07 - 70 11-05-2024 4 11
34 - 43 11-05-2024 4 12

Gan cực đại Long An các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 26 ngày
01 27 ngày
02 57 ngày
03 20 ngày
04 25 ngày
05 23 ngày
06 23 ngày
07 24 ngày
08 23 ngày
09 32 ngày
10 24 ngày
11 49 ngày
12 26 ngày
13 32 ngày
14 21 ngày
15 22 ngày
16 37 ngày
17 35 ngày
18 25 ngày
19 33 ngày
20 24 ngày
21 33 ngày
22 41 ngày
23 32 ngày
24 20 ngày
25 57 ngày
26 31 ngày
27 22 ngày
28 34 ngày
29 37 ngày
30 30 ngày
31 21 ngày
32 25 ngày
33 33 ngày
34 31 ngày
35 33 ngày
36 34 ngày
37 26 ngày
38 28 ngày
39 30 ngày
40 37 ngày
41 29 ngày
42 24 ngày
43 24 ngày
44 49 ngày
45 28 ngày
46 36 ngày
47 28 ngày
48 27 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 32 ngày
51 25 ngày
52 25 ngày
53 27 ngày
54 28 ngày
55 38 ngày
56 32 ngày
57 27 ngày
58 31 ngày
59 43 ngày
60 28 ngày
61 21 ngày
62 28 ngày
63 18 ngày
64 49 ngày
65 18 ngày
66 34 ngày
67 24 ngày
68 28 ngày
69 22 ngày
70 30 ngày
71 32 ngày
72 31 ngày
73 26 ngày
74 34 ngày
75 28 ngày
76 19 ngày
77 34 ngày
78 19 ngày
79 35 ngày
80 22 ngày
81 25 ngày
82 32 ngày
83 39 ngày
84 30 ngày
85 36 ngày
86 26 ngày
87 22 ngày
88 26 ngày
89 28 ngày
90 31 ngày
91 24 ngày
92 41 ngày
93 33 ngày
94 32 ngày
95 33 ngày
96 21 ngày
97 32 ngày
98 24 ngày
99 21 ngày

Thống kê giải đặc biệt Long An lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
12 28-09-2013 539
79 09-12-2017 320
11 12-05-2018 298
57 16-06-2018 293
66 27-10-2018 274
41 27-04-2019 248
83 07-09-2019 229
60 30-11-2019 217
36 04-07-2020 190
18 29-08-2020 182

Thống kê đầu giải đặc biệt Long An lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 20-01-2024 20
6 02-03-2024 14
2 30-03-2024 10
0 13-04-2024 8
5 27-04-2024 6
8 04-05-2024 5
4 18-05-2024 3
7 25-05-2024 2
9 01-06-2024 1
1 08-06-2024 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 16-12-2023 25
0 03-02-2024 18
2 02-03-2024 14
3 09-03-2024 13
9 06-04-2024 9
8 04-05-2024 5
5 11-05-2024 4
7 25-05-2024 2
4 01-06-2024 1
6 08-06-2024 0

Bình luận