Thống kê lô gan Quảng Ngãi - Lô gan QNG lâu chưa về

Các bộ số đài Quảng Ngãi lâu chưa về

Chọn Miền/tỉnh:
Biên độ:

Bảng thống kê lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra cuối cùng Số ngày gan Gan cực đại
24 24-06-2023 23 23
32 08-07-2023 21 37
70 08-07-2023 21 28
99 05-08-2023 17 26
25 19-08-2023 15 35
46 19-08-2023 15 24
17 26-08-2023 14 53
47 02-09-2023 13 37
00 16-09-2023 11 23
07 16-09-2023 11 26
45 16-09-2023 11 25
30 23-09-2023 10 35
83 23-09-2023 10 37
97 23-09-2023 10 35

Thống kê cặp lô khan Quảng Ngãi lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
07 - 70 16-09-2023 11 16
26 - 62 30-09-2023 9 15
03 - 30 07-10-2023 8 29
14 - 41 14-10-2023 7 17
29 - 92 21-10-2023 6 18
45 - 54 21-10-2023 6 16
48 - 84 21-10-2023 6 15
38 - 83 28-10-2023 5 15
12 - 21 04-11-2023 4 17

Gan cực đại Quảng Ngãi các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 23 ngày
01 31 ngày
02 35 ngày
03 36 ngày
04 23 ngày
05 27 ngày
06 34 ngày
07 26 ngày
08 30 ngày
09 26 ngày
10 33 ngày
11 36 ngày
12 27 ngày
13 27 ngày
14 30 ngày
15 32 ngày
16 45 ngày
17 53 ngày
18 29 ngày
19 30 ngày
20 15 ngày
21 29 ngày
22 29 ngày
23 23 ngày
24 23 ngày
25 35 ngày
26 21 ngày
27 20 ngày
28 28 ngày
29 24 ngày
30 35 ngày
31 23 ngày
32 37 ngày
33 25 ngày
34 28 ngày
35 27 ngày
36 29 ngày
37 24 ngày
38 41 ngày
39 37 ngày
40 34 ngày
41 32 ngày
42 25 ngày
43 35 ngày
44 35 ngày
45 25 ngày
46 24 ngày
47 37 ngày
48 23 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 35 ngày
51 23 ngày
52 31 ngày
53 25 ngày
54 29 ngày
55 22 ngày
56 29 ngày
57 34 ngày
58 35 ngày
59 25 ngày
60 40 ngày
61 34 ngày
62 23 ngày
63 38 ngày
64 33 ngày
65 29 ngày
66 19 ngày
67 22 ngày
68 34 ngày
69 38 ngày
70 28 ngày
71 26 ngày
72 34 ngày
73 30 ngày
74 32 ngày
75 28 ngày
76 34 ngày
77 31 ngày
78 25 ngày
79 27 ngày
80 29 ngày
81 25 ngày
82 32 ngày
83 37 ngày
84 24 ngày
85 25 ngày
86 29 ngày
87 34 ngày
88 33 ngày
89 22 ngày
90 31 ngày
91 28 ngày
92 30 ngày
93 27 ngày
94 32 ngày
95 26 ngày
96 28 ngày
97 35 ngày
98 23 ngày
99 26 ngày

Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
98 11-03-2017 345
14 12-08-2017 323
87 18-11-2017 309
93 25-11-2017 308
92 20-01-2018 300
75 07-07-2018 276
41 15-12-2018 253
13 16-02-2019 244
85 30-03-2019 238
07 18-05-2019 231

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 25-03-2023 36
8 19-08-2023 15
5 23-09-2023 10
0 30-09-2023 9
2 14-10-2023 7
4 04-11-2023 4
7 11-11-2023 3
6 18-11-2023 2
3 25-11-2023 1
1 02-12-2023 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 20-05-2023 28
5 15-07-2023 20
7 12-08-2023 16
3 23-09-2023 10
8 30-09-2023 9
6 21-10-2023 6
2 11-11-2023 3
1 18-11-2023 2
4 25-11-2023 1
0 02-12-2023 0