Thống kê lô gan Trà Vinh - Lô gan TV lâu chưa về

Các bộ số đài Trà Vinh lâu chưa về

Chọn Miền/tỉnh:
Biên độ:

Bảng thống kê lô gan Trà Vinh lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra cuối cùng Số ngày gan Gan cực đại
46 22-12-2023 30 30
61 12-01-2024 27 27
16 01-03-2024 20 31
77 08-03-2024 19 33
91 22-03-2024 17 25
44 29-03-2024 16 31
83 29-03-2024 16 20
65 05-04-2024 15 28
33 12-04-2024 14 33
40 12-04-2024 14 24
31 19-04-2024 13 31
32 26-04-2024 12 20
55 03-05-2024 11 29
72 03-05-2024 11 23
50 10-05-2024 10 51
92 10-05-2024 10 39
97 10-05-2024 10 40

Thống kê cặp lô khan Trà Vinh lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
16 - 61 01-03-2024 20 20
29 - 92 24-05-2024 8 19
04 - 40 31-05-2024 7 12
56 - 65 31-05-2024 7 22
79 - 97 31-05-2024 7 20
07 - 70 07-06-2024 6 17
67 - 76 14-06-2024 5 16
12 - 21 21-06-2024 4 18
37 - 73 21-06-2024 4 14

Gan cực đại Trà Vinh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 24 ngày
01 24 ngày
02 25 ngày
03 22 ngày
04 25 ngày
05 35 ngày
06 32 ngày
07 31 ngày
08 28 ngày
09 26 ngày
10 22 ngày
11 26 ngày
12 22 ngày
13 25 ngày
14 25 ngày
15 34 ngày
16 31 ngày
17 22 ngày
18 44 ngày
19 31 ngày
20 30 ngày
21 30 ngày
22 35 ngày
23 36 ngày
24 37 ngày
25 25 ngày
26 29 ngày
27 29 ngày
28 27 ngày
29 29 ngày
30 20 ngày
31 31 ngày
32 20 ngày
33 33 ngày
34 30 ngày
35 40 ngày
36 48 ngày
37 22 ngày
38 30 ngày
39 32 ngày
40 24 ngày
41 49 ngày
42 28 ngày
43 35 ngày
44 31 ngày
45 29 ngày
46 30 ngày
47 35 ngày
48 19 ngày
49 32 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 51 ngày
51 36 ngày
52 26 ngày
53 21 ngày
54 29 ngày
55 29 ngày
56 27 ngày
57 28 ngày
58 28 ngày
59 26 ngày
60 26 ngày
61 27 ngày
62 25 ngày
63 36 ngày
64 33 ngày
65 28 ngày
66 34 ngày
67 31 ngày
68 23 ngày
69 34 ngày
70 31 ngày
71 37 ngày
72 23 ngày
73 31 ngày
74 33 ngày
75 24 ngày
76 20 ngày
77 33 ngày
78 34 ngày
79 24 ngày
80 25 ngày
81 37 ngày
82 43 ngày
83 20 ngày
84 30 ngày
85 24 ngày
86 39 ngày
87 34 ngày
88 35 ngày
89 32 ngày
90 30 ngày
91 25 ngày
92 39 ngày
93 32 ngày
94 34 ngày
95 20 ngày
96 20 ngày
97 40 ngày
98 23 ngày
99 31 ngày

Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
29 10-07-2015 452
72 21-08-2015 446
18 04-03-2016 418
22 06-01-2017 374
45 18-05-2018 303
49 15-02-2019 264
32 03-05-2019 253
83 27-12-2019 219
73 21-02-2020 211
48 13-03-2020 208

Thống kê đầu giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 12-04-2024 14
2 26-04-2024 12
3 17-05-2024 9
9 24-05-2024 8
8 07-06-2024 6
7 21-06-2024 4
4 28-06-2024 3
6 05-07-2024 2
0 12-07-2024 1
1 19-07-2024 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 26-01-2024 25
8 16-02-2024 22
9 05-04-2024 15
7 17-05-2024 9
4 31-05-2024 7
0 07-06-2024 6
6 14-06-2024 5
2 28-06-2024 3
5 12-07-2024 1
3 19-07-2024 0

Bình luận