Thống kê lô gan Đà Nẵng - Lô gan DNG lâu chưa về

Các bộ số đài Đà Nẵng lâu chưa về

Chọn Miền/tỉnh:
Biên độ:

Bảng thống kê lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra cuối cùng Số ngày gan Gan cực đại
75 23-08-2023 29 29
81 26-08-2023 28 36
02 02-09-2023 26 40
10 09-09-2023 24 43
89 27-09-2023 19 32
08 30-09-2023 18 32
80 04-10-2023 17 33
11 07-10-2023 16 27
36 07-10-2023 16 24
48 11-10-2023 15 36
62 11-10-2023 15 32
71 14-10-2023 14 31
29 18-10-2023 13 31
64 18-10-2023 13 31
38 21-10-2023 12 28
87 21-10-2023 12 42
18 28-10-2023 10 33
60 28-10-2023 10 36
96 28-10-2023 10 36

Thống kê cặp lô khan Đà Nẵng lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08 - 80 04-10-2023 17 18
18 - 81 28-10-2023 10 32
69 - 96 01-11-2023 9 17
06 - 60 04-11-2023 8 15
02 - 20 11-11-2023 6 23
07 - 70 15-11-2023 5 17
45 - 54 15-11-2023 5 13
89 - 98 15-11-2023 5 21
14 - 41 18-11-2023 4 14
19 - 91 18-11-2023 4 13

Gan cực đại Đà Nẵng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 29 ngày
01 26 ngày
02 40 ngày
03 23 ngày
04 26 ngày
05 37 ngày
06 44 ngày
07 23 ngày
08 32 ngày
09 28 ngày
10 43 ngày
11 27 ngày
12 29 ngày
13 33 ngày
14 28 ngày
15 26 ngày
16 31 ngày
17 24 ngày
18 33 ngày
19 36 ngày
20 42 ngày
21 31 ngày
22 32 ngày
23 28 ngày
24 27 ngày
25 30 ngày
26 26 ngày
27 36 ngày
28 33 ngày
29 31 ngày
30 23 ngày
31 31 ngày
32 33 ngày
33 33 ngày
34 35 ngày
35 55 ngày
36 24 ngày
37 43 ngày
38 28 ngày
39 33 ngày
40 28 ngày
41 27 ngày
42 27 ngày
43 28 ngày
44 31 ngày
45 30 ngày
46 41 ngày
47 31 ngày
48 36 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 43 ngày
51 38 ngày
52 29 ngày
53 37 ngày
54 31 ngày
55 26 ngày
56 29 ngày
57 31 ngày
58 53 ngày
59 44 ngày
60 36 ngày
61 29 ngày
62 32 ngày
63 39 ngày
64 31 ngày
65 27 ngày
66 40 ngày
67 28 ngày
68 24 ngày
69 36 ngày
70 40 ngày
71 31 ngày
72 27 ngày
73 44 ngày
74 32 ngày
75 29 ngày
76 39 ngày
77 37 ngày
78 58 ngày
79 24 ngày
80 33 ngày
81 36 ngày
82 34 ngày
83 31 ngày
84 28 ngày
85 31 ngày
86 36 ngày
87 42 ngày
88 31 ngày
89 32 ngày
90 26 ngày
91 31 ngày
92 47 ngày
93 35 ngày
94 43 ngày
95 26 ngày
96 36 ngày
97 28 ngày
98 47 ngày
99 40 ngày

Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
81 06-01-2018 603
92 23-06-2018 555
12 05-10-2019 421
49 20-11-2019 408
95 08-01-2020 394
80 31-10-2020 316
94 21-11-2020 310
25 31-03-2021 273
98 24-07-2021 240
02 18-09-2021 230

Thống kê đầu giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
2 30-08-2023 27
8 13-09-2023 23
3 28-10-2023 10
0 04-11-2023 8
1 08-11-2023 7
7 15-11-2023 5
9 18-11-2023 4
4 22-11-2023 3
5 29-11-2023 1
6 02-12-2023 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 31-05-2023 53
4 04-10-2023 17
3 01-11-2023 9
9 08-11-2023 7
6 11-11-2023 6
2 15-11-2023 5
1 18-11-2023 4
0 22-11-2023 3
8 29-11-2023 1
7 02-12-2023 0