Thống kê lô gan Bình Phước - Lô gan BP lâu chưa về

Các bộ số đài Bình Phước lâu chưa về

Chọn Miền/tỉnh:
Biên độ:

Bảng thống kê lô gan Bình Phước lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra cuối cùng Số ngày gan Gan cực đại
23 27-01-2024 20 46
91 03-02-2024 19 27
26 17-02-2024 17 42
89 24-02-2024 16 27
01 02-03-2024 15 26
33 09-03-2024 14 32
12 16-03-2024 13 31
53 16-03-2024 13 32
54 16-03-2024 13 25
56 16-03-2024 13 25
18 23-03-2024 12 28
40 23-03-2024 12 31
46 23-03-2024 12 32
66 23-03-2024 12 44
78 23-03-2024 12 42
69 30-03-2024 11 27

Thống kê cặp lô khan Bình Phước lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
67 - 76 27-04-2024 7 15
05 - 50 11-05-2024 5 17
27 - 72 11-05-2024 5 14
14 - 41 18-05-2024 4 17
18 - 81 18-05-2024 4 28
34 - 43 18-05-2024 4 14
68 - 86 18-05-2024 4 11
23 - 32 25-05-2024 3 17
29 - 92 25-05-2024 3 12

Gan cực đại Bình Phước các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 36 ngày
01 26 ngày
02 23 ngày
03 34 ngày
04 25 ngày
05 31 ngày
06 25 ngày
07 31 ngày
08 26 ngày
09 16 ngày
10 45 ngày
11 31 ngày
12 31 ngày
13 21 ngày
14 29 ngày
15 23 ngày
16 28 ngày
17 30 ngày
18 28 ngày
19 23 ngày
20 25 ngày
21 30 ngày
22 32 ngày
23 46 ngày
24 25 ngày
25 27 ngày
26 42 ngày
27 25 ngày
28 30 ngày
29 36 ngày
30 23 ngày
31 36 ngày
32 19 ngày
33 32 ngày
34 23 ngày
35 23 ngày
36 37 ngày
37 40 ngày
38 27 ngày
39 24 ngày
40 31 ngày
41 49 ngày
42 43 ngày
43 29 ngày
44 28 ngày
45 33 ngày
46 32 ngày
47 40 ngày
48 26 ngày
49 25 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 38 ngày
51 24 ngày
52 40 ngày
53 32 ngày
54 25 ngày
55 25 ngày
56 25 ngày
57 29 ngày
58 33 ngày
59 30 ngày
60 25 ngày
61 26 ngày
62 27 ngày
63 34 ngày
64 32 ngày
65 27 ngày
66 44 ngày
67 41 ngày
68 28 ngày
69 27 ngày
70 27 ngày
71 29 ngày
72 22 ngày
73 32 ngày
74 39 ngày
75 46 ngày
76 23 ngày
77 28 ngày
78 42 ngày
79 23 ngày
80 42 ngày
81 28 ngày
82 31 ngày
83 25 ngày
84 53 ngày
85 38 ngày
86 26 ngày
87 25 ngày
88 50 ngày
89 27 ngày
90 37 ngày
91 27 ngày
92 26 ngày
93 24 ngày
94 28 ngày
95 27 ngày
96 35 ngày
97 46 ngày
98 31 ngày
99 32 ngày

Thống kê giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
45 02-12-2017 322
77 03-02-2018 313
65 04-08-2018 287
89 13-10-2018 277
87 17-08-2019 233
69 24-08-2019 232
74 07-09-2019 230
40 14-09-2019 229
36 15-02-2020 207
47 04-07-2020 191

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 19-08-2023 43
1 03-02-2024 19
6 24-02-2024 16
0 09-03-2024 14
7 06-04-2024 10
2 27-04-2024 7
8 18-05-2024 4
3 25-05-2024 3
5 01-06-2024 2
9 15-06-2024 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 09-12-2023 27
3 10-02-2024 18
8 02-03-2024 15
5 13-04-2024 9
9 20-04-2024 8
0 04-05-2024 6
2 25-05-2024 3
1 01-06-2024 2
4 08-06-2024 1
7 15-06-2024 0

Bình luận