Thống kê lô gan TP Hồ Chí Minh - Lô gan HCM lâu chưa về

Các bộ số đài TP Hồ Chí Minh lâu chưa về

Chọn Miền/tỉnh:
Biên độ:

Bảng thống kê lô gan TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra cuối cùng Số ngày gan Gan cực đại
29 11-11-2023 31 31
52 16-12-2023 21 27
84 16-12-2023 21 31
69 18-12-2023 20 31
87 18-12-2023 20 30
16 23-12-2023 19 35
82 25-12-2023 18 30
78 06-01-2024 15 29
17 08-01-2024 14 34
49 08-01-2024 14 30
10 13-01-2024 13 36
05 15-01-2024 12 39
79 15-01-2024 12 36
85 15-01-2024 12 34
18 20-01-2024 11 36
65 20-01-2024 11 38
43 22-01-2024 10 28
57 22-01-2024 10 36

Thống kê cặp lô khan TP Hồ Chí Minh lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
78 - 87 06-01-2024 15 21
25 - 52 29-01-2024 8 20
29 - 92 29-01-2024 8 18
56 - 65 29-01-2024 8 21
38 - 83 10-02-2024 5 14
04 - 40 12-02-2024 4 23
13 - 31 12-02-2024 4 299
28 - 82 12-02-2024 4 23
39 - 93 12-02-2024 4 16
69 - 96 12-02-2024 4 15

Gan cực đại TP Hồ Chí Minh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 29 ngày
01 29 ngày
02 27 ngày
03 32 ngày
04 28 ngày
05 39 ngày
06 28 ngày
07 34 ngày
08 34 ngày
09 26 ngày
10 36 ngày
11 33 ngày
12 31 ngày
13 29 ngày
14 33 ngày
15 27 ngày
16 35 ngày
17 34 ngày
18 36 ngày
19 47 ngày
20 32 ngày
21 31 ngày
22 27 ngày
23 30 ngày
24 42 ngày
25 38 ngày
26 26 ngày
27 29 ngày
28 39 ngày
29 31 ngày
30 26 ngày
31 27 ngày
32 32 ngày
33 26 ngày
34 38 ngày
35 36 ngày
36 26 ngày
37 33 ngày
38 34 ngày
39 28 ngày
40 28 ngày
41 32 ngày
42 28 ngày
43 28 ngày
44 29 ngày
45 26 ngày
46 31 ngày
47 31 ngày
48 46 ngày
49 30 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 43 ngày
51 30 ngày
52 27 ngày
53 40 ngày
54 22 ngày
55 28 ngày
56 32 ngày
57 36 ngày
58 28 ngày
59 28 ngày
60 31 ngày
61 25 ngày
62 46 ngày
63 29 ngày
64 39 ngày
65 38 ngày
66 33 ngày
67 28 ngày
68 40 ngày
69 31 ngày
70 33 ngày
71 28 ngày
72 32 ngày
73 36 ngày
74 54 ngày
75 23 ngày
76 30 ngày
77 39 ngày
78 29 ngày
79 36 ngày
80 57 ngày
81 42 ngày
82 30 ngày
83 34 ngày
84 31 ngày
85 34 ngày
86 26 ngày
87 30 ngày
88 37 ngày
89 28 ngày
90 32 ngày
91 48 ngày
92 33 ngày
93 30 ngày
94 27 ngày
95 33 ngày
96 33 ngày
97 34 ngày
98 35 ngày
99 24 ngày

Thống kê giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
87 19-05-2018 565
05 11-01-2020 393
84 29-02-2020 379
91 21-03-2020 373
02 04-07-2020 351
29 12-09-2020 331
01 12-12-2020 305
56 08-03-2021 280
70 29-05-2021 257
60 31-05-2021 256

Thống kê đầu giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 23-12-2023 19
3 20-01-2024 11
9 27-01-2024 9
1 29-01-2024 8
5 03-02-2024 7
8 10-02-2024 5
6 12-02-2024 4
2 19-02-2024 2
4 24-02-2024 1
0 26-02-2024 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 13-11-2023 30
8 16-12-2023 21
2 25-12-2023 18
3 29-01-2024 8
0 03-02-2024 7
6 05-02-2024 6
7 17-02-2024 3
4 19-02-2024 2
1 24-02-2024 1
9 26-02-2024 0

Thảo luận