Thống kê lô gan TP Hồ Chí Minh - Lô gan HCM lâu chưa về

Các bộ số đài TP Hồ Chí Minh lâu chưa về

Chọn Miền/tỉnh:
Biên độ:

Bảng thống kê lô gan TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra cuối cùng Số ngày gan Gan cực đại
34 11-05-2024 21 38
54 20-05-2024 18 22
22 25-05-2024 17 27
53 25-05-2024 17 40
76 01-06-2024 15 30
69 03-06-2024 14 41
92 03-06-2024 14 33
06 10-06-2024 12 28
37 10-06-2024 12 33
61 15-06-2024 11 25
86 15-06-2024 11 26
19 17-06-2024 10 47
52 17-06-2024 10 27
57 17-06-2024 10 36
72 17-06-2024 10 32

Thống kê cặp lô khan TP Hồ Chí Minh lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
25 - 52 01-07-2024 6 20
01 - 10 08-07-2024 4 299
35 - 53 08-07-2024 4 21
89 - 98 08-07-2024 4 15
12 - 21 13-07-2024 3 16
17 - 71 13-07-2024 3 16
37 - 73 13-07-2024 3 14
47 - 74 13-07-2024 3 299
58 - 85 13-07-2024 3 22

Gan cực đại TP Hồ Chí Minh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 29 ngày
01 29 ngày
02 27 ngày
03 32 ngày
04 33 ngày
05 39 ngày
06 28 ngày
07 34 ngày
08 34 ngày
09 26 ngày
10 36 ngày
11 33 ngày
12 31 ngày
13 29 ngày
14 33 ngày
15 27 ngày
16 35 ngày
17 34 ngày
18 36 ngày
19 47 ngày
20 32 ngày
21 31 ngày
22 27 ngày
23 30 ngày
24 42 ngày
25 38 ngày
26 26 ngày
27 29 ngày
28 39 ngày
29 33 ngày
30 26 ngày
31 27 ngày
32 32 ngày
33 26 ngày
34 38 ngày
35 36 ngày
36 26 ngày
37 33 ngày
38 34 ngày
39 28 ngày
40 28 ngày
41 32 ngày
42 28 ngày
43 28 ngày
44 29 ngày
45 26 ngày
46 31 ngày
47 31 ngày
48 46 ngày
49 30 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 43 ngày
51 30 ngày
52 27 ngày
53 40 ngày
54 22 ngày
55 28 ngày
56 32 ngày
57 36 ngày
58 28 ngày
59 28 ngày
60 31 ngày
61 25 ngày
62 46 ngày
63 29 ngày
64 39 ngày
65 38 ngày
66 33 ngày
67 28 ngày
68 40 ngày
69 41 ngày
70 33 ngày
71 28 ngày
72 32 ngày
73 36 ngày
74 54 ngày
75 23 ngày
76 30 ngày
77 39 ngày
78 29 ngày
79 36 ngày
80 57 ngày
81 42 ngày
82 32 ngày
83 34 ngày
84 31 ngày
85 34 ngày
86 26 ngày
87 30 ngày
88 37 ngày
89 28 ngày
90 32 ngày
91 48 ngày
92 33 ngày
93 30 ngày
94 27 ngày
95 33 ngày
96 33 ngày
97 34 ngày
98 35 ngày
99 24 ngày

Thống kê giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
87 19-05-2018 607
05 11-01-2020 435
02 04-07-2020 393
29 12-09-2020 373
70 29-05-2021 299
60 31-05-2021 298
88 01-11-2021 284
79 16-04-2022 237
06 30-05-2022 224
95 11-06-2022 221

Thống kê đầu giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 25-03-2024 34
7 20-04-2024 27
5 01-06-2024 15
9 22-06-2024 9
6 24-06-2024 8
8 01-07-2024 6
2 06-07-2024 5
0 13-07-2024 3
3 20-07-2024 1
1 22-07-2024 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
4 20-04-2024 27
7 10-06-2024 12
2 17-06-2024 10
5 01-07-2024 6
0 06-07-2024 5
8 08-07-2024 4
3 13-07-2024 3
1 15-07-2024 2
9 20-07-2024 1
6 22-07-2024 0

Bình luận