Thống kê lô gan TP Hồ Chí Minh - Lô gan HCM lâu chưa về

Các bộ số đài TP Hồ Chí Minh lâu chưa về

Bảng thống kê lô gan TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
19 30-05-2022 34 34
83 23-07-2022 19 34
33 30-07-2022 17 26
56 30-07-2022 17 32
68 30-07-2022 17 40
47 01-08-2022 16 31
59 08-08-2022 14 28
24 13-08-2022 13 38
97 13-08-2022 13 34
03 15-08-2022 12 32
62 15-08-2022 12 46
77 15-08-2022 12 27
27 20-08-2022 11 29
02 22-08-2022 10 27
88 22-08-2022 10 37
99 22-08-2022 10 24

Thống kê cặp lô khan TP Hồ Chí Minh lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
19 - 91 27-08-2022 9 15
38 - 83 29-08-2022 8 14
12 - 21 10-09-2022 5 16
17 - 71 10-09-2022 5 16
46 - 64 10-09-2022 5 20
02 - 20 12-09-2022 4 303
13 - 31 12-09-2022 4 303
69 - 96 12-09-2022 4 15
28 - 82 17-09-2022 3 23
48 - 84 17-09-2022 3 303

Gan cực đại TP Hồ Chí Minh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 26 ngày
01 29 ngày
02 27 ngày
03 32 ngày
04 28 ngày
05 39 ngày
06 28 ngày
07 34 ngày
08 34 ngày
09 26 ngày
10 36 ngày
11 31 ngày
12 31 ngày
13 29 ngày
14 33 ngày
15 27 ngày
16 35 ngày
17 34 ngày
18 36 ngày
19 34 ngày
20 32 ngày
21 29 ngày
22 27 ngày
23 30 ngày
24 38 ngày
25 38 ngày
26 26 ngày
27 29 ngày
28 39 ngày
29 31 ngày
30 26 ngày
31 27 ngày
32 32 ngày
33 26 ngày
34 38 ngày
35 36 ngày
36 24 ngày
37 33 ngày
38 34 ngày
39 28 ngày
40 26 ngày
41 32 ngày
42 28 ngày
43 28 ngày
44 29 ngày
45 26 ngày
46 31 ngày
47 31 ngày
48 30 ngày
49 30 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 43 ngày
51 30 ngày
52 27 ngày
53 40 ngày
54 22 ngày
55 28 ngày
56 32 ngày
57 36 ngày
58 28 ngày
59 28 ngày
60 31 ngày
61 25 ngày
62 46 ngày
63 29 ngày
64 39 ngày
65 38 ngày
66 33 ngày
67 28 ngày
68 40 ngày
69 31 ngày
70 29 ngày
71 23 ngày
72 32 ngày
73 36 ngày
74 54 ngày
75 23 ngày
76 30 ngày
77 27 ngày
78 29 ngày
79 36 ngày
80 57 ngày
81 42 ngày
82 30 ngày
83 34 ngày
84 31 ngày
85 34 ngày
86 26 ngày
87 28 ngày
88 37 ngày
89 28 ngày
90 32 ngày
91 48 ngày
92 33 ngày
93 28 ngày
94 27 ngày
95 33 ngày
96 33 ngày
97 34 ngày
98 35 ngày
99 24 ngày

Thống kê giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
42 09-01-2016 663
37 28-08-2017 492
76 05-03-2018 438
87 19-05-2018 417
20 29-07-2019 292
99 17-08-2019 287
30 23-09-2019 276
05 11-01-2020 245
84 29-02-2020 231
19 14-03-2020 227

Thống kê đầu giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 02-05-2022 42
5 25-07-2022 18
1 06-08-2022 15
4 22-08-2022 10
9 29-08-2022 8
6 03-09-2022 7
8 12-09-2022 4
2 19-09-2022 2
3 24-09-2022 1
0 26-09-2022 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 06-06-2022 32
6 06-08-2022 15
4 08-08-2022 14
9 03-09-2022 7
3 05-09-2022 6
1 10-09-2022 5
0 12-09-2022 4
2 19-09-2022 2
5 24-09-2022 1
7 26-09-2022 0