Thống kê lô gan Quảng Bình - Lô gan QB lâu chưa về

Các bộ số đài Quảng Bình lâu chưa về

Chọn Miền/tỉnh:
Biên độ:

Bảng thống kê lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra cuối cùng Số ngày gan Gan cực đại
36 17-08-2023 28 29
37 07-09-2023 25 27
53 19-10-2023 19 31
24 02-11-2023 17 35
29 02-11-2023 17 29
23 09-11-2023 16 27
96 09-11-2023 16 27
58 16-11-2023 15 28
61 30-11-2023 13 32
70 30-11-2023 13 20
07 07-12-2023 12 22
03 14-12-2023 11 21
13 21-12-2023 10 17

Thống kê cặp lô khan Quảng Bình lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
07 - 70 07-12-2023 12 12
23 - 32 04-01-2024 8 15
24 - 42 04-01-2024 8 21
05 - 50 11-01-2024 7 23
14 - 41 18-01-2024 6 19
39 - 93 18-01-2024 6 13
58 - 85 25-01-2024 5 18
15 - 51 01-02-2024 4 13
16 - 61 01-02-2024 4 16
47 - 74 01-02-2024 4 14

Gan cực đại Quảng Bình các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 31 ngày
01 22 ngày
02 42 ngày
03 21 ngày
04 32 ngày
05 29 ngày
06 27 ngày
07 22 ngày
08 24 ngày
09 31 ngày
10 31 ngày
11 29 ngày
12 49 ngày
13 17 ngày
14 27 ngày
15 18 ngày
16 45 ngày
17 57 ngày
18 33 ngày
19 28 ngày
20 22 ngày
21 32 ngày
22 24 ngày
23 27 ngày
24 35 ngày
25 27 ngày
26 25 ngày
27 36 ngày
28 39 ngày
29 29 ngày
30 29 ngày
31 25 ngày
32 22 ngày
33 26 ngày
34 39 ngày
35 25 ngày
36 29 ngày
37 27 ngày
38 28 ngày
39 19 ngày
40 32 ngày
41 40 ngày
42 41 ngày
43 35 ngày
44 23 ngày
45 28 ngày
46 31 ngày
47 28 ngày
48 30 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 27 ngày
51 30 ngày
52 25 ngày
53 31 ngày
54 42 ngày
55 34 ngày
56 32 ngày
57 30 ngày
58 28 ngày
59 24 ngày
60 41 ngày
61 32 ngày
62 31 ngày
63 24 ngày
64 33 ngày
65 23 ngày
66 34 ngày
67 28 ngày
68 34 ngày
69 32 ngày
70 20 ngày
71 27 ngày
72 32 ngày
73 29 ngày
74 48 ngày
75 35 ngày
76 26 ngày
77 23 ngày
78 29 ngày
79 23 ngày
80 26 ngày
81 23 ngày
82 33 ngày
83 25 ngày
84 26 ngày
85 32 ngày
86 22 ngày
87 27 ngày
88 20 ngày
89 29 ngày
90 34 ngày
91 32 ngày
92 29 ngày
93 41 ngày
94 25 ngày
95 22 ngày
96 27 ngày
97 22 ngày
98 29 ngày
99 36 ngày

Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
82 12-12-2013 529
92 08-12-2016 373
43 01-02-2018 313
63 09-08-2018 286
95 13-09-2018 281
98 03-01-2019 265
32 14-02-2019 259
01 07-03-2019 256
31 16-05-2019 246
48 28-11-2019 218

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 18-05-2023 41
0 30-11-2023 13
4 07-12-2023 12
7 04-01-2024 8
3 18-01-2024 6
2 01-02-2024 4
8 08-02-2024 3
1 15-02-2024 2
6 22-02-2024 1
5 29-02-2024 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 08-06-2023 38
2 20-07-2023 32
6 02-11-2023 17
0 14-12-2023 11
5 04-01-2024 8
1 01-02-2024 4
9 08-02-2024 3
8 15-02-2024 2
7 22-02-2024 1
4 29-02-2024 0

Thảo luận