Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế - Lô gan TTH lâu chưa về

Các bộ số đài Thừa Thiên Huế lâu chưa về

Bảng thống kê lô gan Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất

Bộ sốNgày ra cuối cùngSố ngày ganGan cực đại
65 20-02-2022 27 28
92 27-02-2022 25 27
59 06-03-2022 23 32
37 13-03-2022 21 21
47 21-03-2022 18 24
81 27-03-2022 17 21
46 10-04-2022 13 54
64 10-04-2022 13 39
88 10-04-2022 13 34
04 11-04-2022 12 23
54 11-04-2022 12 43
09 17-04-2022 11 32
56 17-04-2022 11 26
90 18-04-2022 10 18

Thống kê cặp lô khan Thừa Thiên Huế lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
46 - 64 10-04-2022 13 28
56 - 65 17-04-2022 11 12
09 - 90 18-04-2022 10 17
15 - 51 25-04-2022 8 12
29 - 92 25-04-2022 8 23
04 - 40 02-05-2022 6 14
25 - 52 08-05-2022 5 12
28 - 82 08-05-2022 5 18

Gan cực đại Thừa Thiên Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 26 ngày
01 32 ngày
02 24 ngày
03 25 ngày
04 23 ngày
05 35 ngày
06 17 ngày
07 39 ngày
08 22 ngày
09 32 ngày
10 27 ngày
11 44 ngày
12 37 ngày
13 28 ngày
14 22 ngày
15 24 ngày
16 36 ngày
17 20 ngày
18 27 ngày
19 46 ngày
20 29 ngày
21 24 ngày
22 22 ngày
23 21 ngày
24 22 ngày
25 46 ngày
26 39 ngày
27 21 ngày
28 24 ngày
29 38 ngày
30 28 ngày
31 32 ngày
32 24 ngày
33 30 ngày
34 22 ngày
35 40 ngày
36 31 ngày
37 21 ngày
38 27 ngày
39 35 ngày
40 21 ngày
41 21 ngày
42 26 ngày
43 29 ngày
44 22 ngày
45 24 ngày
46 54 ngày
47 24 ngày
48 23 ngày
49 25 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 24 ngày
51 20 ngày
52 20 ngày
53 20 ngày
54 43 ngày
55 34 ngày
56 26 ngày
57 27 ngày
58 30 ngày
59 32 ngày
60 30 ngày
61 25 ngày
62 30 ngày
63 23 ngày
64 39 ngày
65 28 ngày
66 23 ngày
67 45 ngày
68 22 ngày
69 20 ngày
70 34 ngày
71 24 ngày
72 29 ngày
73 27 ngày
74 28 ngày
75 25 ngày
76 26 ngày
77 26 ngày
78 23 ngày
79 43 ngày
80 30 ngày
81 21 ngày
82 32 ngày
83 36 ngày
84 29 ngày
85 45 ngày
86 19 ngày
87 27 ngày
88 34 ngày
89 30 ngày
90 18 ngày
91 31 ngày
92 27 ngày
93 48 ngày
94 25 ngày
95 20 ngày
96 23 ngày
97 25 ngày
98 30 ngày
99 38 ngày

Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
47 28-07-2014 425
65 08-05-2017 280
21 24-07-2017 269
08 21-08-2017 265
58 02-10-2017 259
37 27-11-2017 251
75 12-02-2018 240
62 21-05-2018 226
66 06-08-2018 215
52 13-08-2018 214

Thống kê đầu giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 28-03-2022 16
9 11-04-2022 12
0 17-04-2022 11
2 25-04-2022 8
5 08-05-2022 5
7 09-05-2022 4
6 15-05-2022 3
1 16-05-2022 2
4 22-05-2022 1
8 23-05-2022 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 20-02-2022 27
9 17-04-2022 11
7 25-04-2022 8
3 02-05-2022 6
0 08-05-2022 5
2 09-05-2022 4
8 15-05-2022 3
6 16-05-2022 2
5 22-05-2022 1
4 23-05-2022 0