XSMB 9/1/2024 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 9/1/2024

Kết quả xổ số miền Bắc 09-01-2024

Mã ĐB6EG - 12EG - 8EG - 11EG - 7EG - 13EG - 18EG - 14EG
ĐB48877
G.134321
G.26295965902
G.3266833104998561682293757153782
G.40360537030544853
G.5414379621775202304553683
G.6287175670
G.777680891
ĐầuĐuôi
02,8
1
21,3,9
3
43,9
53,4,5,9
60,1,2,8
70,0,1,5,5,7,7
82,3,3,7
91
ĐầuĐuôi
6,7,70
2,6,7,91
0,6,82
2,4,5,8,83
54
5,7,75
6
7,7,87
0,68
2,4,59