Thống kê lô gan Tiền Giang - Lô gan TG lâu chưa về

Các bộ số đài Tiền Giang lâu chưa về

Chọn Miền/tỉnh:
Biên độ:

Bảng thống kê lô gan Tiền Giang lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra cuối cùng Số ngày gan Gan cực đại
42 01-10-2023 29 31
20 15-10-2023 27 27
96 26-11-2023 21 21
57 10-12-2023 19 25
49 14-01-2024 14 29
50 14-01-2024 14 28
85 14-01-2024 14 19
10 28-01-2024 12 39
18 28-01-2024 12 22
29 28-01-2024 12 27
48 28-01-2024 12 26
91 28-01-2024 12 30
12 04-02-2024 11 24
00 11-02-2024 10 37
17 11-02-2024 10 28
72 11-02-2024 10 25

Thống kê cặp lô khan Tiền Giang lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
69 - 96 03-03-2024 7 18
04 - 40 10-03-2024 6 15
46 - 64 10-03-2024 6 21
06 - 60 24-03-2024 4 21
18 - 81 24-03-2024 4 17
25 - 52 24-03-2024 4 20
45 - 54 24-03-2024 4 19
68 - 86 24-03-2024 4 13
23 - 32 31-03-2024 3 14

Gan cực đại Tiền Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 37 ngày
01 27 ngày
02 29 ngày
03 25 ngày
04 30 ngày
05 26 ngày
06 41 ngày
07 23 ngày
08 38 ngày
09 35 ngày
10 39 ngày
11 35 ngày
12 24 ngày
13 24 ngày
14 25 ngày
15 23 ngày
16 26 ngày
17 28 ngày
18 22 ngày
19 28 ngày
20 27 ngày
21 27 ngày
22 30 ngày
23 24 ngày
24 28 ngày
25 30 ngày
26 36 ngày
27 38 ngày
28 29 ngày
29 27 ngày
30 57 ngày
31 25 ngày
32 19 ngày
33 31 ngày
34 34 ngày
35 36 ngày
36 29 ngày
37 19 ngày
38 25 ngày
39 29 ngày
40 33 ngày
41 34 ngày
42 31 ngày
43 33 ngày
44 29 ngày
45 24 ngày
46 26 ngày
47 28 ngày
48 26 ngày
49 29 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 28 ngày
51 23 ngày
52 45 ngày
53 24 ngày
54 33 ngày
55 32 ngày
56 30 ngày
57 25 ngày
58 23 ngày
59 22 ngày
60 24 ngày
61 21 ngày
62 25 ngày
63 31 ngày
64 21 ngày
65 27 ngày
66 25 ngày
67 36 ngày
68 25 ngày
69 32 ngày
70 34 ngày
71 38 ngày
72 25 ngày
73 26 ngày
74 26 ngày
75 32 ngày
76 26 ngày
77 24 ngày
78 29 ngày
79 31 ngày
80 39 ngày
81 22 ngày
82 35 ngày
83 31 ngày
84 28 ngày
85 19 ngày
86 32 ngày
87 41 ngày
88 36 ngày
89 26 ngày
90 45 ngày
91 30 ngày
92 30 ngày
93 30 ngày
94 20 ngày
95 20 ngày
96 21 ngày
97 29 ngày
98 33 ngày
99 27 ngày

Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
75 18-09-2016 377
06 15-10-2017 321
51 07-01-2018 309
40 13-05-2018 291
86 05-08-2018 279
23 09-09-2018 274
85 28-10-2018 267
80 12-05-2019 239
63 18-08-2019 225
05 29-09-2019 219

Thống kê đầu giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 19-11-2023 22
1 04-02-2024 11
5 11-02-2024 10
3 10-03-2024 6
2 17-03-2024 5
4 24-03-2024 4
9 31-03-2024 3
8 07-04-2024 2
7 14-04-2024 1
0 21-04-2024 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 20-08-2023 35
2 12-11-2023 23
0 14-01-2024 14
1 28-01-2024 12
4 11-02-2024 10
6 10-03-2024 6
5 24-03-2024 4
8 31-03-2024 3
3 14-04-2024 1
9 21-04-2024 0

Bình luận