Thống kê lô gan Kon Tum - Lô gan KT lâu chưa về

Các bộ số đài Kon Tum lâu chưa về

Chọn Miền/tỉnh:
Biên độ:

Bảng thống kê lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra cuối cùng Số ngày gan Gan cực đại
22 30-04-2023 22 26
26 30-04-2023 22 23
86 28-05-2023 18 25
62 18-06-2023 15 27
71 18-06-2023 15 37
90 18-06-2023 15 25
80 25-06-2023 14 29
96 02-07-2023 13 38
91 09-07-2023 12 26
93 16-07-2023 11 22
19 23-07-2023 10 31
76 23-07-2023 10 22
99 23-07-2023 10 29

Thống kê cặp lô khan Kon Tum lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
26 - 62 18-06-2023 15 16
19 - 91 23-07-2023 10 13
67 - 76 30-07-2023 9 20
18 - 81 13-08-2023 7 12
68 - 86 13-08-2023 7 11
78 - 87 20-08-2023 6 29
89 - 98 20-08-2023 6 17
56 - 65 27-08-2023 5 16

Gan cực đại Kon Tum các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 31 ngày
01 29 ngày
02 54 ngày
03 23 ngày
04 20 ngày
05 26 ngày
06 23 ngày
07 32 ngày
08 27 ngày
09 28 ngày
10 21 ngày
11 27 ngày
12 26 ngày
13 21 ngày
14 24 ngày
15 34 ngày
16 30 ngày
17 59 ngày
18 26 ngày
19 31 ngày
20 26 ngày
21 27 ngày
22 26 ngày
23 28 ngày
24 26 ngày
25 44 ngày
26 23 ngày
27 26 ngày
28 19 ngày
29 20 ngày
30 30 ngày
31 29 ngày
32 35 ngày
33 27 ngày
34 33 ngày
35 21 ngày
36 21 ngày
37 51 ngày
38 34 ngày
39 29 ngày
40 31 ngày
41 28 ngày
42 28 ngày
43 35 ngày
44 26 ngày
45 24 ngày
46 24 ngày
47 22 ngày
48 30 ngày
49 32 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 29 ngày
51 28 ngày
52 31 ngày
53 43 ngày
54 38 ngày
55 35 ngày
56 25 ngày
57 25 ngày
58 29 ngày
59 47 ngày
60 48 ngày
61 25 ngày
62 27 ngày
63 27 ngày
64 31 ngày
65 30 ngày
66 22 ngày
67 37 ngày
68 24 ngày
69 33 ngày
70 26 ngày
71 37 ngày
72 31 ngày
73 20 ngày
74 36 ngày
75 32 ngày
76 22 ngày
77 20 ngày
78 39 ngày
79 29 ngày
80 29 ngày
81 24 ngày
82 35 ngày
83 27 ngày
84 21 ngày
85 41 ngày
86 25 ngày
87 30 ngày
88 33 ngày
89 26 ngày
90 25 ngày
91 26 ngày
92 23 ngày
93 22 ngày
94 41 ngày
95 21 ngày
96 38 ngày
97 21 ngày
98 27 ngày
99 29 ngày

Thống kê giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
98 11-08-2013 524
42 09-11-2014 459
16 19-06-2016 375
49 25-03-2018 283
03 29-04-2018 278
56 02-09-2018 260
23 09-09-2018 259
54 07-10-2018 255
25 09-12-2018 246
94 14-04-2019 228

Thống kê đầu giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 07-05-2023 21
6 09-07-2023 12
9 23-07-2023 10
8 30-07-2023 9
4 13-08-2023 7
0 03-09-2023 4
3 10-09-2023 3
7 17-09-2023 2
1 24-09-2023 1
2 01-10-2023 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 19-03-2023 28
3 23-04-2023 23
8 16-07-2023 11
1 30-07-2023 9
0 06-08-2023 8
6 13-08-2023 7
7 20-08-2023 6
2 27-08-2023 5
4 24-09-2023 1
9 01-10-2023 0