Thống kê lô gan Vũng Tàu - Lô gan VT lâu chưa về

Các bộ số đài Vũng Tàu lâu chưa về

Chọn Miền/tỉnh:
Biên độ:

Bảng thống kê lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra cuối cùng Số ngày gan Gan cực đại
45 31-10-2023 17 45
49 31-10-2023 17 34
43 07-11-2023 16 25
47 14-11-2023 15 41
68 21-11-2023 14 36
95 21-11-2023 14 24
56 28-11-2023 13 27
90 05-12-2023 12 36
18 19-12-2023 10 28
61 19-12-2023 10 20
69 19-12-2023 10 23
77 19-12-2023 10 43

Thống kê cặp lô khan Vũng Tàu lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
49 - 94 02-01-2024 8 15
16 - 61 09-01-2024 7 17
18 - 81 09-01-2024 7 16
06 - 60 16-01-2024 6 16
47 - 74 16-01-2024 6 22
68 - 86 16-01-2024 6 14
37 - 73 23-01-2024 5 14
03 - 30 30-01-2024 4 15
26 - 62 30-01-2024 4 17
46 - 64 30-01-2024 4 15

Gan cực đại Vũng Tàu các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 20 ngày
01 30 ngày
02 30 ngày
03 35 ngày
04 25 ngày
05 37 ngày
06 20 ngày
07 45 ngày
08 22 ngày
09 25 ngày
10 26 ngày
11 26 ngày
12 37 ngày
13 20 ngày
14 37 ngày
15 36 ngày
16 34 ngày
17 24 ngày
18 28 ngày
19 29 ngày
20 23 ngày
21 35 ngày
22 22 ngày
23 21 ngày
24 24 ngày
25 27 ngày
26 32 ngày
27 30 ngày
28 27 ngày
29 27 ngày
30 25 ngày
31 41 ngày
32 24 ngày
33 28 ngày
34 19 ngày
35 27 ngày
36 23 ngày
37 43 ngày
38 28 ngày
39 33 ngày
40 28 ngày
41 26 ngày
42 31 ngày
43 25 ngày
44 26 ngày
45 45 ngày
46 21 ngày
47 41 ngày
48 31 ngày
49 34 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 32 ngày
51 28 ngày
52 42 ngày
53 37 ngày
54 21 ngày
55 31 ngày
56 27 ngày
57 32 ngày
58 49 ngày
59 24 ngày
60 25 ngày
61 20 ngày
62 30 ngày
63 36 ngày
64 25 ngày
65 24 ngày
66 28 ngày
67 35 ngày
68 36 ngày
69 23 ngày
70 24 ngày
71 32 ngày
72 24 ngày
73 27 ngày
74 23 ngày
75 31 ngày
76 25 ngày
77 43 ngày
78 28 ngày
79 32 ngày
80 37 ngày
81 23 ngày
82 27 ngày
83 20 ngày
84 32 ngày
85 34 ngày
86 21 ngày
87 24 ngày
88 38 ngày
89 39 ngày
90 36 ngày
91 32 ngày
92 32 ngày
93 50 ngày
94 31 ngày
95 24 ngày
96 36 ngày
97 24 ngày
98 22 ngày
99 21 ngày

Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
07 06-01-2015 458
27 21-07-2015 430
30 01-09-2015 424
69 13-12-2016 357
88 07-02-2017 349
96 19-09-2017 317
28 19-06-2018 278
13 31-07-2018 272
12 22-01-2019 247
15 19-03-2019 239

Thống kê đầu giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 11-07-2023 33
5 19-09-2023 23
2 21-11-2023 14
6 05-12-2023 12
8 09-01-2024 7
4 30-01-2024 4
7 06-02-2024 3
0 13-02-2024 2
1 20-02-2024 1
9 27-02-2024 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 27-06-2023 35
2 15-08-2023 28
6 28-11-2023 13
4 02-01-2024 8
3 09-01-2024 7
9 16-01-2024 6
8 30-01-2024 4
5 06-02-2024 3
0 13-02-2024 2
1 27-02-2024 0

Thảo luận