Thống kê lô gan Bình Định - Lô gan BDI lâu chưa về

Các bộ số đài Bình Định lâu chưa về

Chọn Miền/tỉnh:
Biên độ:

Bảng thống kê lô gan Bình Định lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra cuối cùng Số ngày gan Gan cực đại
03 11-01-2024 18 22
32 18-01-2024 17 30
85 18-01-2024 17 31
13 25-01-2024 16 30
46 25-01-2024 16 33
61 25-01-2024 16 29
21 01-02-2024 15 29
51 22-02-2024 12 33
64 22-02-2024 12 38
80 22-02-2024 12 24
02 07-03-2024 10 28
08 07-03-2024 10 29
62 07-03-2024 10 22
95 07-03-2024 10 33
96 07-03-2024 10 34

Thống kê cặp lô khan Bình Định lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
46 - 64 22-02-2024 12 19
08 - 80 07-03-2024 10 20
03 - 30 14-03-2024 9 9
07 - 70 21-03-2024 8 14
16 - 61 21-03-2024 8 18
02 - 20 04-04-2024 6 19
13 - 31 18-04-2024 4 11
15 - 51 18-04-2024 4 16
49 - 94 18-04-2024 4 15
58 - 85 25-04-2024 3 14

Gan cực đại Bình Định các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 29 ngày
01 24 ngày
02 28 ngày
03 22 ngày
04 24 ngày
05 34 ngày
06 24 ngày
07 27 ngày
08 29 ngày
09 29 ngày
10 35 ngày
11 55 ngày
12 23 ngày
13 30 ngày
14 33 ngày
15 27 ngày
16 30 ngày
17 53 ngày
18 20 ngày
19 26 ngày
20 27 ngày
21 29 ngày
22 41 ngày
23 34 ngày
24 28 ngày
25 24 ngày
26 33 ngày
27 29 ngày
28 36 ngày
29 23 ngày
30 31 ngày
31 23 ngày
32 30 ngày
33 24 ngày
34 31 ngày
35 49 ngày
36 27 ngày
37 25 ngày
38 22 ngày
39 29 ngày
40 26 ngày
41 28 ngày
42 36 ngày
43 32 ngày
44 27 ngày
45 29 ngày
46 33 ngày
47 31 ngày
48 51 ngày
49 23 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 50 ngày
51 33 ngày
52 48 ngày
53 44 ngày
54 29 ngày
55 26 ngày
56 31 ngày
57 27 ngày
58 24 ngày
59 26 ngày
60 24 ngày
61 29 ngày
62 22 ngày
63 27 ngày
64 38 ngày
65 30 ngày
66 29 ngày
67 23 ngày
68 28 ngày
69 26 ngày
70 25 ngày
71 30 ngày
72 30 ngày
73 40 ngày
74 27 ngày
75 30 ngày
76 33 ngày
77 24 ngày
78 25 ngày
79 24 ngày
80 24 ngày
81 28 ngày
82 33 ngày
83 38 ngày
84 39 ngày
85 31 ngày
86 31 ngày
87 30 ngày
88 25 ngày
89 33 ngày
90 34 ngày
91 31 ngày
92 25 ngày
93 53 ngày
94 34 ngày
95 33 ngày
96 34 ngày
97 46 ngày
98 21 ngày
99 31 ngày

Thống kê giải đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
92 01-12-2016 385
18 10-08-2017 349
68 21-09-2017 343
46 14-12-2017 331
13 26-04-2018 312
94 14-06-2018 305
01 18-10-2018 287
78 28-02-2019 268
79 05-09-2019 241
91 10-10-2019 236

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 09-11-2023 27
5 23-11-2023 25
0 04-01-2024 19
9 22-02-2024 12
1 07-03-2024 10
8 11-04-2024 5
6 18-04-2024 4
2 02-05-2024 2
4 09-05-2024 1
3 16-05-2024 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
5 04-01-2024 19
4 08-02-2024 14
0 29-02-2024 11
7 07-03-2024 10
9 21-03-2024 8
1 11-04-2024 5
6 18-04-2024 4
8 25-04-2024 3
2 09-05-2024 1
3 16-05-2024 0

Bình luận