Thống kê lô gan Bạc Liêu - Lô gan BL lâu chưa về

Các bộ số đài Bạc Liêu lâu chưa về

Chọn Miền/tỉnh:
Biên độ:

Bảng thống kê lô gan Bạc Liêu lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra cuối cùng Số ngày gan Gan cực đại
47 21-03-2023 36 36
43 25-04-2023 31 31
35 30-05-2023 26 26
58 20-06-2023 23 25
86 27-06-2023 22 22
88 04-07-2023 21 26
08 11-07-2023 20 25
21 15-08-2023 15 30
96 15-08-2023 15 38
72 22-08-2023 14 36
14 29-08-2023 13 36
62 29-08-2023 13 36
64 29-08-2023 13 17
52 05-09-2023 12 50
84 05-09-2023 12 28
09 12-09-2023 11 24
19 12-09-2023 11 19

Thống kê cặp lô khan Bạc Liêu lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08 - 80 26-09-2023 9 22
35 - 53 26-09-2023 9 12
26 - 62 10-10-2023 7 18
27 - 72 10-10-2023 7 12
25 - 52 17-10-2023 6 16
14 - 41 24-10-2023 5 14
15 - 51 24-10-2023 5 18
68 - 86 24-10-2023 5 13
48 - 84 31-10-2023 4 16
56 - 65 31-10-2023 4 17

Gan cực đại Bạc Liêu các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 43 ngày
01 37 ngày
02 37 ngày
03 44 ngày
04 22 ngày
05 31 ngày
06 28 ngày
07 35 ngày
08 25 ngày
09 24 ngày
10 35 ngày
11 34 ngày
12 30 ngày
13 19 ngày
14 36 ngày
15 24 ngày
16 29 ngày
17 35 ngày
18 30 ngày
19 19 ngày
20 24 ngày
21 30 ngày
22 38 ngày
23 19 ngày
24 33 ngày
25 32 ngày
26 30 ngày
27 24 ngày
28 39 ngày
29 58 ngày
30 27 ngày
31 27 ngày
32 27 ngày
33 32 ngày
34 27 ngày
35 26 ngày
36 25 ngày
37 28 ngày
38 22 ngày
39 24 ngày
40 36 ngày
41 20 ngày
42 28 ngày
43 31 ngày
44 33 ngày
45 29 ngày
46 26 ngày
47 36 ngày
48 40 ngày
49 24 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 17 ngày
51 32 ngày
52 50 ngày
53 26 ngày
54 29 ngày
55 26 ngày
56 24 ngày
57 24 ngày
58 25 ngày
59 31 ngày
60 31 ngày
61 34 ngày
62 36 ngày
63 30 ngày
64 17 ngày
65 51 ngày
66 31 ngày
67 27 ngày
68 20 ngày
69 24 ngày
70 28 ngày
71 44 ngày
72 36 ngày
73 21 ngày
74 49 ngày
75 38 ngày
76 34 ngày
77 26 ngày
78 30 ngày
79 22 ngày
80 29 ngày
81 27 ngày
82 26 ngày
83 34 ngày
84 28 ngày
85 22 ngày
86 22 ngày
87 34 ngày
88 26 ngày
89 26 ngày
90 31 ngày
91 29 ngày
92 41 ngày
93 23 ngày
94 26 ngày
95 37 ngày
96 38 ngày
97 21 ngày
98 27 ngày
99 47 ngày

Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
89 30-09-2014 459
48 08-09-2015 410
52 02-02-2016 389
16 26-07-2016 364
40 24-10-2017 299
34 06-02-2018 284
72 08-05-2018 271
90 26-06-2018 264
56 09-10-2018 249
75 08-01-2019 236

Thống kê đầu giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 15-08-2023 15
7 05-09-2023 12
9 19-09-2023 10
3 26-09-2023 9
0 03-10-2023 8
4 17-10-2023 6
6 31-10-2023 4
2 14-11-2023 2
8 21-11-2023 1
5 28-11-2023 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 20-06-2023 23
6 08-08-2023 16
2 12-09-2023 11
4 19-09-2023 10
0 03-10-2023 8
7 31-10-2023 4
8 07-11-2023 3
9 14-11-2023 2
1 21-11-2023 1
5 28-11-2023 0