Thống kê lô gan Đắc Lắc - Lô gan DLK lâu chưa về

Các bộ số đài Đắc Lắc lâu chưa về

Chọn Miền/tỉnh:
Biên độ:

Bảng thống kê lô gan Đắc Lắc lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra cuối cùng Số ngày gan Gan cực đại
21 17-10-2023 31 45
24 05-12-2023 24 33
59 09-01-2024 19 28
30 16-01-2024 18 29
56 30-01-2024 16 35
69 20-02-2024 13 42
83 20-02-2024 13 28
75 27-02-2024 12 28
27 05-03-2024 11 30
34 05-03-2024 11 36
35 05-03-2024 11 30
70 12-03-2024 10 56
88 12-03-2024 10 32
91 12-03-2024 10 41
98 12-03-2024 10 29

Thống kê cặp lô khan Đắc Lắc lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
56 - 65 19-03-2024 9 19
59 - 95 19-03-2024 9 16
45 - 54 02-04-2024 7 15
23 - 32 16-04-2024 5 27
12 - 21 23-04-2024 4 15
39 - 93 23-04-2024 4 14
67 - 76 23-04-2024 4 18
35 - 53 30-04-2024 3 24
69 - 96 30-04-2024 3 16

Gan cực đại Đắc Lắc các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 24 ngày
01 33 ngày
02 40 ngày
03 21 ngày
04 25 ngày
05 33 ngày
06 38 ngày
07 25 ngày
08 24 ngày
09 24 ngày
10 20 ngày
11 36 ngày
12 29 ngày
13 28 ngày
14 22 ngày
15 32 ngày
16 29 ngày
17 23 ngày
18 33 ngày
19 41 ngày
20 26 ngày
21 45 ngày
22 26 ngày
23 31 ngày
24 33 ngày
25 49 ngày
26 27 ngày
27 30 ngày
28 38 ngày
29 20 ngày
30 29 ngày
31 39 ngày
32 27 ngày
33 22 ngày
34 36 ngày
35 30 ngày
36 22 ngày
37 46 ngày
38 25 ngày
39 23 ngày
40 30 ngày
41 28 ngày
42 30 ngày
43 21 ngày
44 50 ngày
45 28 ngày
46 22 ngày
47 26 ngày
48 43 ngày
49 26 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 29 ngày
51 27 ngày
52 22 ngày
53 35 ngày
54 23 ngày
55 29 ngày
56 35 ngày
57 28 ngày
58 26 ngày
59 28 ngày
60 29 ngày
61 26 ngày
62 20 ngày
63 32 ngày
64 28 ngày
65 40 ngày
66 21 ngày
67 22 ngày
68 30 ngày
69 42 ngày
70 56 ngày
71 53 ngày
72 28 ngày
73 28 ngày
74 24 ngày
75 28 ngày
76 24 ngày
77 28 ngày
78 20 ngày
79 27 ngày
80 21 ngày
81 44 ngày
82 27 ngày
83 28 ngày
84 34 ngày
85 26 ngày
86 41 ngày
87 38 ngày
88 32 ngày
89 24 ngày
90 29 ngày
91 41 ngày
92 25 ngày
93 19 ngày
94 29 ngày
95 22 ngày
96 27 ngày
97 33 ngày
98 29 ngày
99 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt Đắc Lắc lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
08 26-01-2016 429
37 01-11-2016 389
77 06-06-2017 358
05 03-04-2018 315
06 29-01-2019 272
96 19-02-2019 269
45 07-05-2019 258
11 16-07-2019 248
66 03-09-2019 241
87 18-02-2020 217

Thống kê đầu giải đặc biệt Đắc Lắc lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 03-10-2023 33
4 09-01-2024 19
3 13-02-2024 14
5 20-02-2024 13
7 12-03-2024 10
2 19-03-2024 9
1 30-04-2024 3
9 07-05-2024 2
0 14-05-2024 1
6 21-05-2024 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đắc Lắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 05-09-2023 37
7 05-12-2023 24
2 06-02-2024 15
8 13-02-2024 14
0 02-04-2024 7
1 09-04-2024 6
5 23-04-2024 4
4 07-05-2024 2
9 14-05-2024 1
3 21-05-2024 0

Bình luận