Thống kê lô gan Quảng Nam - Lô gan QNM lâu chưa về

Các bộ số đài Quảng Nam lâu chưa về

Chọn Miền/tỉnh:
Biên độ:

Bảng thống kê lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra cuối cùng Số ngày gan Gan cực đại
85 30-05-2023 26 27
76 06-06-2023 25 27
88 20-06-2023 23 32
68 18-07-2023 19 32
63 01-08-2023 17 27
69 15-08-2023 15 27
64 29-08-2023 13 30
81 29-08-2023 13 33
72 05-09-2023 12 22
04 19-09-2023 10 25
14 19-09-2023 10 26
78 19-09-2023 10 21
84 19-09-2023 10 38
96 19-09-2023 10 31

Thống kê cặp lô khan Quảng Nam lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
69 - 96 19-09-2023 10 16
35 - 53 03-10-2023 8 12
38 - 83 03-10-2023 8 11
03 - 30 17-10-2023 6 14
58 - 85 17-10-2023 6 15
01 - 10 24-10-2023 5 19
18 - 81 24-10-2023 5 19
47 - 74 24-10-2023 5 15
05 - 50 31-10-2023 4 17

Gan cực đại Quảng Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 32 ngày
01 27 ngày
02 23 ngày
03 32 ngày
04 25 ngày
05 31 ngày
06 30 ngày
07 42 ngày
08 35 ngày
09 21 ngày
10 27 ngày
11 30 ngày
12 30 ngày
13 21 ngày
14 26 ngày
15 40 ngày
16 27 ngày
17 25 ngày
18 29 ngày
19 36 ngày
20 27 ngày
21 42 ngày
22 19 ngày
23 27 ngày
24 25 ngày
25 25 ngày
26 25 ngày
27 30 ngày
28 29 ngày
29 39 ngày
30 33 ngày
31 34 ngày
32 29 ngày
33 19 ngày
34 38 ngày
35 27 ngày
36 23 ngày
37 39 ngày
38 30 ngày
39 38 ngày
40 26 ngày
41 28 ngày
42 49 ngày
43 25 ngày
44 21 ngày
45 36 ngày
46 22 ngày
47 23 ngày
48 25 ngày
49 43 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 38 ngày
51 50 ngày
52 30 ngày
53 32 ngày
54 33 ngày
55 24 ngày
56 29 ngày
57 37 ngày
58 32 ngày
59 35 ngày
60 25 ngày
61 85 ngày
62 23 ngày
63 27 ngày
64 30 ngày
65 36 ngày
66 28 ngày
67 33 ngày
68 32 ngày
69 27 ngày
70 28 ngày
71 25 ngày
72 22 ngày
73 44 ngày
74 23 ngày
75 35 ngày
76 27 ngày
77 22 ngày
78 21 ngày
79 20 ngày
80 36 ngày
81 33 ngày
82 26 ngày
83 27 ngày
84 38 ngày
85 27 ngày
86 25 ngày
87 26 ngày
88 32 ngày
89 27 ngày
90 27 ngày
91 29 ngày
92 29 ngày
93 26 ngày
94 26 ngày
95 32 ngày
96 31 ngày
97 23 ngày
98 36 ngày
99 29 ngày

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
92 09-08-2016 378
75 20-06-2017 333
21 12-06-2018 282
01 03-07-2018 279
97 02-10-2018 266
81 09-10-2018 265
70 01-01-2019 253
16 07-05-2019 235
10 28-05-2019 232
85 20-08-2019 220

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 18-04-2023 32
6 15-08-2023 15
0 26-09-2023 9
5 03-10-2023 8
7 17-10-2023 6
4 24-10-2023 5
8 07-11-2023 3
9 14-11-2023 2
3 21-11-2023 1
2 28-11-2023 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 21-02-2023 40
4 18-04-2023 32
8 18-07-2023 19
7 25-07-2023 18
6 05-09-2023 12
3 19-09-2023 10
2 07-11-2023 3
5 14-11-2023 2
9 21-11-2023 1
0 28-11-2023 0